ข้อสอบป.1

5 Questions  I  By Sudtlord on July 27, 2010
555+

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.พ่อขุนรามคำอะไร
A.
B.
C.
D.
2.  2.อะไรเอ่ย
A.
B.
C.
D.
3.  3.มีเงินอยู่ห้าสิบบาทซื้อตะปูสี่สิบบาทเหลือเงินเท่าไร
A.
B.
C.
D.
4.  4. 1001+1100ในเลขฐาน 2 มีค่าเท่าไร
A.
B.
C.
D.
5.  5.1+2+3+4+5.......+100 มีค่าเท่าใด
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz