ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ 172 แผนงบ 55 สพฐ.55 +งานงบ งา��

24  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ 172 แผนงบ 55 สพฐ.55 +งานงบ งา��
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 172 สพฐ.2555 + แผนงบประมาณ 2555 + งานงบ + งานพัสดุใหม่ +กรณีศึกษา   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ตามร่างแผนงบประมาณประจำปี 2555 ของรัฐบาลข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใด ไม่ใช่ แนวนโยบายงบประมาณ 2555
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2555
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2555
1.
2.
3.
4.
5.  ยุทธศาสตร์เรื่องใดของการศึกษา คุณธรรม และจริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคมที่ได้รับงบประมาณสูงที่สุด
1.
2.
3.
4.
6.  vision สพฐ.2555 ตรงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเรื่องใดบ้าง
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใด ไ่ม่ใช่พันธกิจของ สพฐ.2555
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ สพฐ.2555
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อใด ไม่ใช่แผนงานของ สพฐ.2555
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใดคือผลผลิต สพฐ.2555 ที่แตกต่างไปจาก สพฐ.2554
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใด ไม่ใช่โครงการตาม สพฐ.2555
1.
2.
3.
4.
12.  การเสนอ งบประมาณ ปี 2555 ที่ สพฐ.เสนอขอไป คือ 269,827,769,700 บาท งบใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
13.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง "น้ำท่วม 54"
1.
2.
3.
4.
14.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
1.
2.
3.
4.
15.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการจัดซื้อจัดจ้างช่วยผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 2554
1.
2.
3.
4.
16.  ผอ.ท่านใดเก็บรักษาเงินไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
17.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
18.  ผอ.รร.ท่านใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
19.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
20.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
21.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามบทลงโทษว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
1.
2.
3.
4.
22.  ผอ.ติวสอบ ทำสัญญาซื้อ Tablet สัญญามูลค่า 1 ล้านบาท อัตราค่าปรับ 0.10 กำหนดส่งมอบพัสดุ/งาน ไว้  3 งวด งวด 1,2 งวดละ 2.5  แสน งวดสุดท้าย 5 แสน งวดที่ 1 กำหนด จันทร์ที่ 3-ศุกร์ที่ 7 ธ.ค.2554 , งวดที่ 2 กำหนดจันทร์ที่ 10-ศุกร์ที่ 14 ธ.ค.2554 , งวดที่ 3 กำหนดจันทร์ที่ 17-ศุกร์ที่ 22 ธ.ค.2554 ผู้ค้าส่งมอบงาน งวดที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค.2554 งวดที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 16 ธ.ค.2554 งวดที่ 3 วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค.2554 กรณีดังกล่าว ผอ.ติวสอบสามารถคิดค่าปรับได้กี่งวดและกี่วันตามลำดับ
1.
2.
3.
4.
23.  จากข้อ 22 กรณีความล่าช้าเกิดจากการตรวจนับจำนวน 1 วัน ผอ.ติวสอบสามารถคิดค่าปรับได้กี่งวดกี่วัน
1.
2.
3.
4.
24.  จากข้อ 22 ผอ.ติวสอบจะได้รับเงินค่าปรับสูงสุดเป็นเงินกี่บาท และต้องนำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดินตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.