แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 1

9  I  By Kroocaptain
Please take the quiz to rate it.

แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 1
ก่อนทำข้อสอบท่านใส่ชื่อ นเองที่ช่อง Your name แล้วเริ่มโดยคลิ๊กที่คำว า Start Quiz จะปรากฏคำถามและตัวเลือก ให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่มหน้า ัวเลือกที่คิดว่าถูกต้อง ี่สุดเพียงข้อเดียว แล้วคลิ๊กยืนยันคำตอบที่ ำว่า Submit my answer  ใช้เวลาข้อละไม่เกิน 1 นาที   ลองดูครับ 

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ครูบรรจุใหม่ได้ 2 ปีครึ่ง ในโรงเรียนของท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการ ถูกสอบสวนทางวินัย และสรุปได้ว่าให้ลงโทษภาคทัณฑ์ และพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเวลา 2 ปี  นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ของปีการศึกษา2552 เป็นต้นไป  ข้อใดคือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดสำหรับท่านที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
1.
2.
3.
4.
2.  ท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการในโรงเรียน SBM ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ที่เป็นหน่วยตรวจสอบภายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนท่านสังกัดอยู่ว่า เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนท่านทำบัญชีเงินคงเหลือประจำวันผิดและคลาดเคลื่อนเป็นจำนวนเงินถึง 30,000 บาท    ข้อใดคือแนวปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุด
1.
2.
3.
4.
3.  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ที่มีประวัติของโรงเรียนนี้ว่านักเรียนของโรงเรียนท่านชอบยกพวกตีกันหรือทะเลาะกับอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน บางครั้งนักเรียนทั้งสองสถาบันถึงแก่ชีวิต และเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอยู่เนืองๆนานหลายสิบปีมาแล้ว ท่านจะมีแนวทางบริหารจัดการดังข้อใดจึงจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ตรงจุดที่สุดในเชิงนโยบายของหน่วยเหนือ
1.
2.
3.
4.
4.  เหตุการณ์ที่นักเรียนระดับอาชีวศึกษาหรือนักเรียนมัธยมศึกษาทะเลาะวิวาทกันจนได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งเสียชีวิต  ซึ่งสาเหตุจากการทะเลาะวิวาทกันมีปัจจัยหลายๆอย่างรวมถึงมีหลากหลายสาเหตุการกระทบกระทั่งกัน หากมองในแง่ของระบบการศึกษาของประเทศแล้ว ท่านคิดว่า บุคคลในข้อใด ควรจะออกมาแสดงความรับผิดชอบในความล้มเหลวในการบริหารจัดการมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ต้องการขอใบรับรองเงินเดือนเพื่อนำไปประกอบการซื้ออาวุธปืน ท่านต้องเขียนขอใบรับรองเงินเดือนจากใคร
1.
2.
3.
4.
6.  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ท่านรู้ว่ามีกลุ่มครูที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง หากท่านต้องเอาชนะอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง ท่านต้องเริ่มต้นที่ข้อใดก่อน
1.
2.
3.
4.
7.  โรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สถาปนามาแล้วกว่าครึ่งศตวรรษ นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในลำดับต้นๆของเขตพื้นที่ฯที่สังกัดมีครูชำนาญการพิเศษประมาณ 1-2% ส่วนมากเป็นครูวัยใกล้เกษียณไม่ย้ายไปไหนอ่อนไอที มีครูหนุ่มสาวน้อยมาก ผอ.โรงเรียนเป็นคนเก่ง เชื่อมั่นในตนเองสูงชอบคบค้ากับครูเฉพาะกลุ่ม ไม่ค่อยสัมพันธ์กับครูและผู้บริหารโรงเรียนอื่น แต่ละภาคเรียนมีการระดมทรัพยากรโดยจัดโครงการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา จากเอเย่นต์ประจำจังหวัด โดยนักเรียนทั้งหมดต้องจ่ายค่าเรียนดังกล่าวเมื่อมีการประเมินภายนอกครั้งที่ 2 ปรากฏว่าโรงเรียนไม่ผ่านการประเมินจากสมศ. โดยได้ปรับปรุงมาตรฐานที่ 4 ได้พอใช้ มาตรฐานที่ 5ได้พอใช้มาตรฐาน 9และปรับปรุงมาตรฐานที่ 12ท่านคิดว่าสาเหตุที่โรงเรียนนี้ไม่ผ่านการประเมินเกิดจากบุคคลใดเป็นสำคัญ
1.
2.
3.
4.
8.  โรงเรียนขนาดใ หญ่ 2 แห่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันในเมืองใหญ่ มีประวัติในแฟ้มคดีของตำรวจว่า นักเรียนทั้งสองแห่งก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บางครั้งก่อให้เกิดความเสียหายจนถึงแก่ชีวิต ทั้งสองโรงเรียนเคยถูกคาดโทษจากผู้บริหาระดับสูงของกระทรวงว่าหากเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของนักเรียนขึ้นอีกอาจต้องปิดหรือยุบโรงเรียนท่านในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจะสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ว่า สาเหตุเกิดจากข้อใดมากที่สุดในความล้มเหลวดังกล่าว
1.
2.
3.
4.
9.  การเขียนวิสัยทัศน์ที่ดีนั้น ควรมีลักษณะตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.