ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1

2 Questions  I  By Sam1993 on July 17, 2010
ข้อสอบคณิต ป.1

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1. จงหาผลบวกของ 8+3
A.
B.
C.
D.
E.
2.  2.จงหาผลลบของ 10-6
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz