ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1

4  I  By Duangrat
Please take the quiz to rate it.

 .1
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรื่อง เซลล์

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1. หน่วยที่เล็กที่สุดและมีความสำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
2.  2. ส่วนใดของเซลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์พืช แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์
1.
2.
3.
4.
3.  3.ภาพต่อไปนี้เป็นภาพของเซลล์ชนิดใด
1.
2.
3.
4.
4.  4. เซลล์พืชต่างจากเซลล์สัตว์อย่างไร
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.