ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 76 Iceberg Model สมรรถนะครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

10  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 76 Iceberg Model สมรรถนะครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 76 Iceberg Model สมรรถนะครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Iceberg  Model เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
2.  จากโมเดลน้ำแข็งส่วนใดสังเกตได้ยากที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.
3.  ส่วนใดของโมเดลน้ำแข็งที่สังเกตได้ง่ายที่สุด
1.
2.
3.
4.
4.  ส่วนใดพัฒนาได้ง่ายที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด
1.
2.
3.
4.
6.  สมรรถนะหลักข้าราชการครูสายผู้สอน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีกี่อย่าง
1.
2.
3.
4.
7.  สมรรถนะประจำสายงานข้าราชการครูสายผู้สอน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีกี่อย่าง
1.
2.
3.
4.
8.  สมรรถนะครูสายผู้สอน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
1.
2.
3.
4.
5.
9.  ข้อใด ไม่ใช่ Functional competency ของครูผู้สอนตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
1.
2.
3.
4.
10.  ครูติวสอบ เป็นครูที่ผ่านการประเมิน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.แล้วแสดงว่าครูคนดังกล่าวต้องมีสมรรถนะในข้อใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากครูท่านอื่น
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.