ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 54 ประวัติ รมต.ศธ , ครูภูมิปัญญา, สอบผอ,หัตถกรรม 53 , น่าออก

11  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 54 ประวัติ รมต.ศธ , ครูภูมิปัญญา, สอบผอ,หัตถกรรม 53 , น่าออก
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 54 ประวัติ รมต.ศธ. , ครูภูมิปัญญาดนตรี , คุณสมบัติสอบผอ.,งานศิลปหั ตถกรรม 53 , นานาน่าออกกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมต.ศธ.คนใหม่เกิดวันใด
1.
2.
3.
4.
2.  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ เคยเป็น สส.จังหวัดใด 7 สมัย
1.
2.
3.
4.
3.  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ดำรงตำแหน่ง รมต.ศธ.ตั้งแต่วันใด
1.
2.
3.
4.
4.  สพฐ.อนุมัติเงินตาม SP2 ให้ทุกโรงเรียนจ้างครูภูมิปัญญาด้านดนตรี นาฎศิลป์ไทยและพื้นบ้าน โรงเรียนละกี่บาท
1.
2.
3.
4.
5.  จากข้อ 4 ให้ดำเนินการจ้างอย่างไร
1.
2.
3.
4.
6.  จากงบ SP2 สพฐ.ได้สั่งการให้ ทุกโรงเรียนได้ค่าครุภัณฑ์ จัดสรรให้ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์โรงเรียนละกี่บาท
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครสอบ ผอ.รร. ของ สพฐ.
1.
2.
3.
4.
8.  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 กำหนดจัดงานวันใด ที่ใด
1.
2.
3.
4.
9.  หลัฐานสำคัญลำดับแรกในการรับสมัครรับนักเรียนปี 2553 คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใดคือ รมต.ศธ.คนใหม่ล่าสุดที่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
11.  นโยบายเรื่องแรกที่ รมต.ศธ.คนใหม่เสนอและมอบหมายคือโครงการใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.