ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 40 รอบรู้กีฬา

10 Questions  I  By Tuewsob on January 4, 2010
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 40 รอบรู้กีฬากรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 จัดที่ใด
A.
B.
C.
D.
2.  ฟุตบอลโลก 2010 จัดที่ใด
A.
B.
C.
D.
3.  มาสคอต กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 คือ
A.
B.
C.
D.
4.  มาสคอต ฟุตบอลโลก 2010 คือ
A.
B.
C.
D.
5.  เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 มีแนวคิดหลักของการแข่งขันว่าอย่างไร
A.
B.
C.
6.  ใครได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมแห่งทศวรรษ ของสำนักข่าวเอพี
A.
B.
C.
D.
7.  วันกีฬาแห่งชาติ คือวันใด
A.
B.
C.
D.
8.  นักกีฬาอาชีพดีเด่นของไทย ปี 2552 คือใคร
A.
B.
C.
D.
9.  กีฬาโอลิมปิค 2012 จัดเป็นครั้งที่เท่าใด
A.
B.
C.
D.
10.  กีฬาโอลิมปิค 2012 จัดขึ้นที่ประเทศใด
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz