ข้อสอบ วิชาชีพครู สอบภาค ข ครูผู้ช่วย เวอร์ชั่น 3

13  I  By Tuewsobkruthai
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบ วิชาชีพครู สอบภาค ข ครูผู้ช่วย เวอร์ชั่น 3
ข้อสอบ วิชาชีพครู สอบภาค ข ครูผู้ช่วย เวอร์ชั่น 3 กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ดอกไม้ประจำวันครู คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
2.  วันครูตรงกับวันใดของทุกปี
1.
2.
3.
4.
3.  กล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น แต่ออกดอกคราวใด งามเด่น งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม คือคำประพันธ์ของใคร
1.
2.
3.
4.
5.
4.  สัญลักษณ์ใดในพานไหว้ครูแทนความมีระเบียบวินัย
1.
2.
3.
4.
5.  สัญลักษณ์ใดในพานไหว้ครูแทนความเข้มแข็งอดทน
1.
2.
3.
4.
6.  สัญลักษณ์ใดในพานไหว้ครูแทนความอ่อนน้อมถ่อมตน
1.
2.
3.
4.
7.  คำขวัญวันครู ปี 2553 คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
8.  หน่วยงานหลักที่เป็นองค์กรกลางวิชาชีพครูคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
9.  อัตราค่าหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพครู คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
10.  อัตราค่าขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
11.  บุคคลในข้อใด ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1.
2.
3.
4.
12.  ใบประกอบวิชาชีพครู มีกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
5.
13.  คณะกรรมการครูในข้อใดมีมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.