ข้อสอบ ป.4

3 Questions  I  By Noi224 on July 17, 2010

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.  มีนก 8 ตัว  บินหนีไป  3  ตัว  เหลือนกกี่ตัว
A.
B.
C.
D.
2.  2.  มีกระต่าย  4  ตัว  เดินมาอีก  4  ตัว  รวมแล้วมีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัว
A.
B.
C.
D.
3.  3.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   มีนักเรียนทั้งหมด  120  คน  ถ้าจะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  12  คน  จะได้นักเรียนทั้งหมดกี่กลุ่ม
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz