ข้อสอบ ป.4

3  I  By Noi224
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบ ป.4

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.  มีนก 8 ตัว  บินหนีไป  3  ตัว  เหลือนกกี่ตัว
1.
2.
3.
4.
2.  2.  มีกระต่าย  4  ตัว  เดินมาอีก  4  ตัว  รวมแล้วมีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัว
1.
2.
3.
4.
3.  3.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   มีนักเรียนทั้งหมด  120  คน  ถ้าจะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  12  คน  จะได้นักเรียนทั้งหมดกี่กลุ่ม
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.