Quiz No. 3 In Sibika 4

10 Questions  I  By Christian_smart22
Please take the quiz to rate it.

Quiz No. 3 In Sibika 4
The given quiz should show mastery of the topics discussed.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ito ang tiyak na hugis ng mundo.
A.
B.
C.
D.
E.
2.  Ito ang tawag sa pinakalabs na bahagi ng mundo na sumasakop sa buong ibabaw ng kalupaan at katubigan sa daigdig. 
A.
B.
C.
D.
E.
3.  Alin sa sumusunod ang itinuturing na pangalawa sa pinakamalalim na bahagi ng daigdig na may lalim na 34, 578 na talampakan?
A.
B.
C.
D.
E.
4.  Kung hahatiin ang globo sa dalawang bahagi, ang kalahating bahagi nito ay tinatwag na ___________.
A.
B.
C.
D.
E.
5.  Ito ang katapat na guhit ng 00 longhitud sa kabilang bahagi ng mundo na may sukat na 1800.
A.
B.
C.
D.
E.
6.  Anong espesyal na linyang latitud ang matatagpuan sa 23 1/20 Hilaga ng Ekwador?
A.
B.
C.
D.
E.
7.  Tawag sa panahon kung saan ang direktang sikat ng araw ay nasa Ekwador.
A.
B.
C.
D.
E.
8.  Katawagan sa pinagsama-samang guhit latitud at longhitud. 
A.
B.
C.
D.
E.
9.  Alin sa sumusunod ang absolute location ng Pilipinas?
A.
B.
C.
D.
E.
10.  Bahagi ito ng atmospera kung saan matatagpuan ang ozone layers. 
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.