We have sent an email with your new password.


Panggalan: Tuwirang Layon

5  I  By Sarpalmares
  • Share This on Twitter
  • +
Panggalan: Tuwirang Layon
Tuwirang layon- pangngalang tumatanggap ng kilos sa pangungusap. Binubuo nito ang diwang ipinahayag ng pandiwa. Sumasagot ito sa tanong na ano.Halimbawa: Si Marlon ay nagbigay nga regalo kay Cynthia.Piliin ang letra ng panggalang tuwirang layon.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Kumain ng gulay si Lito.
1.
2.
3.
2.  Libro ang ibinigay ni Karla kay Sheila.
1.
2.
3.
3.  Nagbigay ng surpresa si Erma sa kanyang kapatid.
1.
2.
3.
4.  Nagpadala si Nanay ng allowance para sa akin.
1.
2.
3.
5.  Ang kaibigan ni ate ay sumayaw ng ballet sa party.
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz