Pandiwa

32  I  By Teaching_mama
Uri ng pandiwa: palipat katawanin Aspekto ng pandiwa

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Tukuyin kung PALIPAT o KATAWANIN ang pangungusap.Bibili ng bagong relo si tatay para kay nanay.
1.
2.
2.  Masipag sa kanyang trabaho ang binata.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
1.
2.
3.  Magaling ka palang magpinta, John.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
1.
2.
4.  Tukuyin kung PALIPAT o KATAWANIN ang pangungusap.Kumakain ka ba nang husto habing nag-aaral sa lunsod?
1.
2.
5.  Nagpagupit ng kanyang buhok si Perla.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
1.
2.
6.  Alin sa pangungusap ang tuwirang layon:Lumipat ng bahay ang pamilya Lirio.
1.
2.
3.
7.  Tukuyin kung PALIPAT o KATAWANIN ang pangungusap.Nagprito ng bangus ang ate para sa aming pananghalian.
1.
2.
8.  Alin sa pangungusap ang tuwirang layon:Nag-alok ng tulong si Gng. Pura sa kanyang mga mag-aaral.
1.
2.
3.
9.  Uminom siya ng gamot kagabi.
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Nagpipiknik ang magkakaibigan ngayon.
1.
2.
3.
4.
5.
11.  Alin sa pangungusap ang tuwirang layon:Si Mario ay nagbabasa ng diyaryo.
1.
2.
3.
12.  Si Mang Berto ay nagmamaneho ng taxi.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
1.
2.
13.  Huwag kang pumunta sa bayan dahil may sunog doon.
1.
2.
3.
4.
5.
14.  Si Trixie ay nagluto ng keyk para sa kaarawan ng kanyang nanay.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
1.
2.
15.  Kalalagay ko lang ng pagkain sa ibabaw ng mesa ngunit inubos na ito ng mga bata.
1.
2.
3.
4.
5.
16.  Alin ang pangungusap na may naiibang aspekto?
1.
2.
3.
4.
17.  Alin ang pandiwa sa pangungusap na ito?Sina Lyka ay mahilig kumain ng pakwan.
1.
2.
18.  Ang babae ay humingi ng paumanhin sa mga bisita.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
1.
2.
19.  Ako ay aalis papuntang Manila bukas.
1.
2.
3.
4.
5.
20.  Alin ang pangungusap na may naiibang aspekto?
1.
2.
3.
4.
21.  Ang pandiwa ay ganap o buo na ang diwang ipinahahayag sa ganang sarili.
1.
2.
22.  Pagsisikapan kong matapos ang proyekto ko.
1.
2.
3.
4.
5.
23.  Alin ang pandiwa sa pangungusap na ito?Masayang sumalubong si Nina sa kanyang kapatid.
1.
2.
24.  Tukuyin kung PALIPAT o KATAWANIN ang pangungusap.Si Aida ay nagpadala ng tulong para sa mga biktima ng sunog.
1.
2.
25.  Ang bata ay masayang umaawit habang nag-aaral.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
1.
2.
26.  Ang pandiwa ay hindi ganap o buo; nangangailangan nga tagatanggap ng kilo na tinatawag na tuwirang layon.
1.
2.
27.  Alin ang pandiwa sa pangungusap na ito?Nagpaalam siya sa kanyang mga kaklase.
1.
2.
28.  Alin ang pandiwa sa pangungusap na ito?Ang pasahero ay nag-abot ng eksaktong bayad sa tsuper.
1.
2.
29.  Tukuyin kung PALIPAT o KATAWANIN ang pangungusap.Umiinom ka ba ng gatas araw-araw?
1.
2.
30.  Alin sa pangungusap ang tuwirang layon:Ang kanyang ama ay mahilig uminom ng alak.
1.
2.
3.
31.  Tukuyin kung PALIPAT o KATAWANIN ang pangungusap.Si Janna ay masyadong masipag.
1.
2.
32.  Alin sa pangungusap ang tuwirang layon:Magkakaroon na naman tayo ng bagong sasakyan.
1.
2.
3.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz