Pandiwa

32  I  By Teaching_mama
Please take the quiz to rate it.

Pandiwa
Uri ng pandiwa: palipat katawanin Aspekto ng pandiwa

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Huwag kang pumunta sa bayan dahil may sunog doon.
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Tukuyin kung PALIPAT o KATAWANIN ang pangungusap.Si Aida ay nagpadala ng tulong para sa mga biktima ng sunog.
1.
2.
3.  Nagpagupit ng kanyang buhok si Perla.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
1.
2.
4.  Kalalagay ko lang ng pagkain sa ibabaw ng mesa ngunit inubos na ito ng mga bata.
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Tukuyin kung PALIPAT o KATAWANIN ang pangungusap.Bibili ng bagong relo si tatay para kay nanay.
1.
2.
6.  Ang bata ay masayang umaawit habang nag-aaral.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
1.
2.
7.  Alin sa pangungusap ang tuwirang layon:Ang kanyang ama ay mahilig uminom ng alak.
1.
2.
3.
8.  Masipag sa kanyang trabaho ang binata.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
1.
2.
9.  Magaling ka palang magpinta, John.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
1.
2.
10.  Alin sa pangungusap ang tuwirang layon:Magkakaroon na naman tayo ng bagong sasakyan.
1.
2.
3.
11.  Pagsisikapan kong matapos ang proyekto ko.
1.
2.
3.
4.
5.
12.  Ang pandiwa ay ganap o buo na ang diwang ipinahahayag sa ganang sarili.
1.
2.
13.  Alin ang pandiwa sa pangungusap na ito?Ang pasahero ay nag-abot ng eksaktong bayad sa tsuper.
1.
2.
14.  Tukuyin kung PALIPAT o KATAWANIN ang pangungusap.Kumakain ka ba nang husto habing nag-aaral sa lunsod?
1.
2.
15.  Uminom siya ng gamot kagabi.
1.
2.
3.
4.
5.
16.  Tukuyin kung PALIPAT o KATAWANIN ang pangungusap.Nagprito ng bangus ang ate para sa aming pananghalian.
1.
2.
17.  Alin ang pangungusap na may naiibang aspekto?
1.
2.
3.
4.
18.  Alin sa pangungusap ang tuwirang layon:Lumipat ng bahay ang pamilya Lirio.
1.
2.
3.
19.  Alin sa pangungusap ang tuwirang layon:Si Mario ay nagbabasa ng diyaryo.
1.
2.
3.
20.  Alin sa pangungusap ang tuwirang layon:Nag-alok ng tulong si Gng. Pura sa kanyang mga mag-aaral.
1.
2.
3.
21.  Alin ang pandiwa sa pangungusap na ito?Masayang sumalubong si Nina sa kanyang kapatid.
1.
2.
22.  Tukuyin kung PALIPAT o KATAWANIN ang pangungusap.Si Janna ay masyadong masipag.
1.
2.
23.  Nagpipiknik ang magkakaibigan ngayon.
1.
2.
3.
4.
5.
24.  Ang pandiwa ay hindi ganap o buo; nangangailangan nga tagatanggap ng kilo na tinatawag na tuwirang layon.
1.
2.
25.  Ang babae ay humingi ng paumanhin sa mga bisita.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
1.
2.
26.  Si Mang Berto ay nagmamaneho ng taxi.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
1.
2.
27.  Alin ang pangungusap na may naiibang aspekto?
1.
2.
3.
4.
28.  Alin ang pandiwa sa pangungusap na ito?Sina Lyka ay mahilig kumain ng pakwan.
1.
2.
29.  Si Trixie ay nagluto ng keyk para sa kaarawan ng kanyang nanay.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
1.
2.
30.  Ako ay aalis papuntang Manila bukas.
1.
2.
3.
4.
5.
31.  Alin ang pandiwa sa pangungusap na ito?Nagpaalam siya sa kanyang mga kaklase.
1.
2.
32.  Tukuyin kung PALIPAT o KATAWANIN ang pangungusap.Umiinom ka ba ng gatas araw-araw?
1.
2.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.