Pandiwa

32  I  By Teaching_mama
Please take the quiz to rate it.

Pandiwa
Uri ng pandiwa: palipat katawanin Aspekto ng pandiwa

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  Ang pandiwa ay ganap o buo na ang diwang ipinahahayag sa ganang sarili.
  • A. 

   Katawanin

  • B. 

   Palipat


 • 2. 
  Ang pandiwa ay hindi ganap o buo; nangangailangan nga tagatanggap ng kilo na tinatawag na tuwirang layon.
  • A. 

   Katawanin

  • B. 

   Palipat


 • 3. 
  Alin sa pangungusap ang tuwirang layon:Lumipat ng bahay ang pamilya Lirio.
  • A. 

   Bahay

  • B. 

   Lumipat

  • C. 

   Pamilya


 • 4. 
  Alin sa pangungusap ang tuwirang layon:Si Mario ay nagbabasa ng diyaryo.
  • A. 

   Mario

  • B. 

   Diyaryo

  • C. 

   Nagbabasa


 • 5. 
  Alin sa pangungusap ang tuwirang layon:Magkakaroon na naman tayo ng bagong sasakyan.
  • A. 

   Bagong sasakyan

  • B. 

   Magkakaroon

  • C. 

   Tayo


 • 6. 
  Alin sa pangungusap ang tuwirang layon:Nag-alok ng tulong si Gng. Pura sa kanyang mga mag-aaral.
  • A. 

   Tulong

  • B. 

   Gng. Pura

  • C. 

   Mag-aaral


 • 7. 
  Alin sa pangungusap ang tuwirang layon:Ang kanyang ama ay mahilig uminom ng alak.
  • A. 

   Ama

  • B. 

   Uminom

  • C. 

   Alak


 • 8. 
  Si Trixie ay nagluto ng keyk para sa kaarawan ng kanyang nanay.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
  • A. 

   Meron

  • B. 

   Wala


 • 9. 
  Ang bata ay masayang umaawit habang nag-aaral.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
  • A. 

   Meron

  • B. 

   Wala


 • 10. 
  Ang babae ay humingi ng paumanhin sa mga bisita.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
  • A. 

   Meron

  • B. 

   Wala


 • 11. 
  Magaling ka palang magpinta, John.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
  • A. 

   Meron

  • B. 

   Wala


 • 12. 
  Masipag sa kanyang trabaho ang binata.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
  • A. 

   Meron

  • B. 

   Wala


 • 13. 
  Nagpagupit ng kanyang buhok si Perla.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
  • A. 

   Meron

  • B. 

   Wala


 • 14. 
  Si Mang Berto ay nagmamaneho ng taxi.Ang pangungusap ba sa itaas at may tuwirang layon?
  • A. 

   Meron

  • B. 

   Wala


 • 15. 
  Tukuyin kung PALIPAT o KATAWANIN ang pangungusap.Nagprito ng bangus ang ate para sa aming pananghalian.
  • A. 

   PALIPAT

  • B. 

   KATAWANIN


 • 16. 
  Tukuyin kung PALIPAT o KATAWANIN ang pangungusap.Bibili ng bagong relo si tatay para kay nanay.
  • A. 

   PALIPAT

  • B. 

   KATAWANIN


 • 17. 
  Tukuyin kung PALIPAT o KATAWANIN ang pangungusap.Si Aida ay nagpadala ng tulong para sa mga biktima ng sunog.
  • A. 

   PALIPAT

  • B. 

   KATAWANIN


 • 18. 
  Tukuyin kung PALIPAT o KATAWANIN ang pangungusap.Umiinom ka ba ng gatas araw-araw?
  • A. 

   PALIPAT

  • B. 

   KATAWANIN


 • 19. 
  Tukuyin kung PALIPAT o KATAWANIN ang pangungusap.Si Janna ay masyadong masipag.
  • A. 

   PALIPAT

  • B. 

   KATAWANIN


 • 20. 
  Tukuyin kung PALIPAT o KATAWANIN ang pangungusap.Kumakain ka ba nang husto habing nag-aaral sa lunsod?
  • A. 

   PALIPAT

  • B. 

   KATAWANIN


 • 21. 
  Alin ang pandiwa sa pangungusap na ito?Sina Lyka ay mahilig kumain ng pakwan.
  • A. 

   Mahilig

  • B. 

   Kumain


 • 22. 
  Alin ang pandiwa sa pangungusap na ito?Ang pasahero ay nag-abot ng eksaktong bayad sa tsuper.
  • A. 

   Nag-abot

  • B. 

   Kumain


 • 23. 
  Alin ang pandiwa sa pangungusap na ito?Nagpaalam siya sa kanyang mga kaklase.
  • A. 

   Nagpaalam

  • B. 

   Kaklase


 • 24. 
  Alin ang pandiwa sa pangungusap na ito?Masayang sumalubong si Nina sa kanyang kapatid.
  • A. 

   Masaya

  • B. 

   Sumalubong


 • 25. 
  Pagsisikapan kong matapos ang proyekto ko.
  • A. 

   Naganap o perpektibo

  • B. 

   Perpektibong katatapos

  • C. 

   Nagaganap o imperpektibo

  • D. 

   Magaganap o kontemplatibo

  • E. 

   Neutral


 • 26. 
  Nagpipiknik ang magkakaibigan ngayon.
  • A. 

   Naganap o perpektibo

  • B. 

   Perpektibong katatapos

  • C. 

   Nagaganap o imperpektibo

  • D. 

   Magaganap o kontemplatibo

  • E. 

   Neutral


 • 27. 
  Uminom siya ng gamot kagabi.
  • A. 

   Naganap o perpektibo

  • B. 

   Perpektibong katatapos

  • C. 

   Nagaganap o imperpektibo

  • D. 

   Magaganap o kontemplatibo

  • E. 

   Neutral


 • 28. 
  Kalalagay ko lang ng pagkain sa ibabaw ng mesa ngunit inubos na ito ng mga bata.
  • A. 

   Naganap o perpektibo

  • B. 

   Perpektibong katatapos

  • C. 

   Naganap o imperpektibo

  • D. 

   Magaganap o kontemplatibo

  • E. 

   Neutral


 • 29. 
  Huwag kang pumunta sa bayan dahil may sunog doon.
  • A. 

   Naganap o perpektibo

  • B. 

   Perpektibong katatapos

  • C. 

   Nagaganap o imperpektibo

  • D. 

   Magaganap o kontemplatibo

  • E. 

   Neutral


 • 30. 
  Ako ay aalis papuntang Manila bukas.
  • A. 

   Naganap o perpektibo

  • B. 

   Perpektibong katatapos

  • C. 

   Nagaganap o imperpektibo

  • D. 

   Magaganap o kontemplatibo

  • E. 

   Neutral


 • 31. 
  Alin ang pangungusap na may naiibang aspekto?
  • A. 

   Makikiisa kami sa samahan.

  • B. 

   Ihahagis na sana ni Mario ang basura sa ilog ng dakpin siya ng pulis.

  • C. 

   Huwag kang umuwi sa inyo dahil walang tao doon.

  • D. 

   Kami ay magbabakasyon sa Hongkong.


 • 32. 
  Alin ang pangungusap na may naiibang aspekto?
  • A. 

   Tinapos ko na ang report ko.

  • B. 

   Kumakain kami ng kanin araw-araw.

  • C. 

   Si Arnold at bumili na ang bagong bahay.

  • D. 

   Kami ay naligo sa pool.


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.