We have sent an email with your new password.


Pagunlad!

13  I  By Idraftroid
Pagunlad!
ekonomiks!!

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  pangangailangan matugunan sa pamamagitan ng pagkaroon ng respeto sa dignidad o magandang reputasyon sa lipunan
1.
2.
3.
2.  sangay ng ekonomiks na naglalayong suriin ang mga patakarang ekonomiya. Ito ay nasusuri sa pamamagitan ng epekto o bunga nito sa ikabubuti ng pamayanan
1.
2.
3.
3.  Nakatuon sa pananaw at prinsipyong pamilihan ay nakapaloob sa lipunan bago pa man o habang dumaraan sa isang pagbabago
1.
2.
3.
4.  akma sa mga bansang nagpapatupad ng programmang industriyalisasyon
1.
2.
3.
5.  kpabilidad na tugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao, pagkain,damit at bahay
1.
2.
3.
6.  Ang dalawang superpower ng daigdig ay sabay na umangat at namayani ang mga sistemang pang ekonomiya
1.
2.
3.
7.  Ito ay nakatuon sa pagkaroon ng free world nailunsad sa talumpati ni Harry S Truman pangulo ng USA ang US bilang tagapagtanggol ng daigdig
1.
2.
3.
8.  naniniwala sila na ang makapangyarihang pakikisangkot ay makakatulong upang magsulong ng pambansang kaunlaran
1.
2.
3.
9.  3 Layunin ng pagunlad
1.
2.
3.
4.
5.
10.  konsepto ng kalayaan ng tao
1.
2.
3.
11.  Ayon sa kanya, ang kaunlaran ng pambansang kita ay maaring pantay sa paglago na siyang ipapalagay sa paglago na siyang ipapalagay na paglago ng pambansang kita ng populasyon at produksyon
1.
2.
12.  ang dalawang superpower ng daigdig ay paligsahan sa pagbigay ng tulong
1.
2.
3.
13.  Ayon sa kanya, ang pagpaplano ng estado o bansa ay pinakamahalagang salik sa paglago ng lipunan ng mga developing countries
1.
2.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz