Pagunlad!

13 Questions  I  By Idraftroid on February 23, 2012
Ekonomiks!!

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ito ay nakatuon sa pagkaroon ng free world nailunsad sa talumpati ni Harry S Truman pangulo ng USA ang US bilang tagapagtanggol ng daigdig
A.
B.
C.
2.  Naniniwala sila na ang makapangyarihang pakikisangkot ay makakatulong upang magsulong ng pambansang kaunlaran
A.
B.
C.
3.  Ang dalawang superpower ng daigdig ay paligsahan sa pagbigay ng tulong
A.
B.
C.
4.  Ayon sa kanya, ang pagpaplano ng estado o bansa ay pinakamahalagang salik sa paglago ng lipunan ng mga developing countries
A.
B.
5.  Sangay ng ekonomiks na naglalayong suriin ang mga patakarang ekonomiya. Ito ay nasusuri sa pamamagitan ng epekto o bunga nito sa ikabubuti ng pamayanan
A.
B.
C.
6.  Ayon sa kanya, ang kaunlaran ng pambansang kita ay maaring pantay sa paglago na siyang ipapalagay sa paglago na siyang ipapalagay na paglago ng pambansang kita ng populasyon at produksyon
A.
B.
7.  3 Layunin ng pagunlad
A.
B.
C.
D.
E.
8.  Nakatuon sa pananaw at prinsipyong pamilihan ay nakapaloob sa lipunan bago pa man o habang dumaraan sa isang pagbabago
A.
B.
C.
9.  Pangangailangan matugunan sa pamamagitan ng pagkaroon ng respeto sa dignidad o magandang reputasyon sa lipunan
A.
B.
C.
10.  Kpabilidad na tugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao, pagkain,damit at bahay
A.
B.
C.
11.  Ang dalawang superpower ng daigdig ay sabay na umangat at namayani ang mga sistemang pang ekonomiya
A.
B.
C.
12.  Akma sa mga bansang nagpapatupad ng programmang industriyalisasyon
A.
B.
C.
13.  Konsepto ng kalayaan ng tao
A.
B.
C.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade