Pagsubok sa Natutunan Filipino 3

50  I  By Lilibethlapatha
Please take the quiz to rate it.

Pagsubok Sa Natutunan Filipino 3
Ang pagsasanay na ito ay naglalayong hahasain ang kabatiran ng mga mag-aaral sa Filipino 3 upang maihanda ang kani-kanilang sarili sa aktwal na pagsusulit na haharapin.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  "Pero minsa'y  naisip ko ngang kahit saan tayo pumunta sinusundan tayo ng trahedya" Ano ang kahulugan ng matalinghagang pahayag na may salungguhit?
1.
2.
3.
4.
2.  Piliin sa loob ng mga pahayag ang malapit na kasingkahugan ng salitang sinasalungguhitan.(Lumawig nawa,katotot giliw,mga kaibigan sa inyo'y salamat nang habang buhay.)       
1.
2.
3.
4.
3.  Pilii sa loob ng mga ,pahayag ang malapit na kasingkahulugan ng salitang sinasalungguhitan(At ang tansong iyon ang siyang ilalahad sa mga taliba ng mga kaaway upang siya'y papasukin at maisiwalat ang ating lahat ng lihim.)
1.
2.
3.
4.
4.  Sa kwento ni Mabuti ang ama ng kanyang anak ay namatay at ibinurol sa bahay na hindi siyang tinitirhan ni Mabuti at ng kanyang anak.Anong bisang ,pangkaisipan ang hatid nito sa inyo?
1.
2.
3.
4.
5.  Aida:Pumasok sila.Pinaupo sa silya si kuya.Inumin mo!Sabi niya kay kuya.Inumin mo!(Sabi niya kay kuya).Itinutok niya ang baril kay kuya.Sinabi ko na sa inyo huwag magsumbong,nagsumbong pa rin kayo.kaya inumin mo ito....inumin mo                                                                                                                 Halaw sa dulang:MOses,Moses ni Rogelio SikatAng dayalog sa itaas ay kombensyong.....
1.
2.
3.
4.
6.  "Pagkat ang salitang isang kahatulanSa bayan sa nayo'y mga kaharianat ang isang tao'y katulad kabagayng alinmang likha noong kalayaan"                                                                                             Halaw sa tulang,Sa Aking Kababata ni: Dr. Jose RizalAng saknong ay nangangahulugang....
1.
2.
3.
4.
7.  "Ngunit sa kanilang utak,nagsusumiksik at nanunumbat ang alingawngaw ng pagbabawal,lumalarawan ang nananalim  na mga tingin!Masama!Tukso."                                                       Halaw sa kwentong,Bagong Paraiso ni: Efren AbuegTukuyin ang damdaming isinasaad ng pahayag.
1.
2.
3.
4.
8.  Patunayan  na ang akdang Dekada '70 ay mabibilang sa teoryang realismo.1.Ang mga pangyayari sa akda ay tunay na nangyayari noong Dekada "702.Inilahad ang akda nang eksakto ang kilos,pag-iisip at salitang mga tauhan3.Inilahad dito ang obserbasyon na walang kinikilingan at sa  obje ctive na paraan4.Higit na binibigyan pansin  ang banghay ng kwento
1.
2.
3.
4.
9.  Anong bisang kaisipan ang nabubuo sa mga pangyayaring sumusunod? "Mayroon si Jules ."Ang Bayan" at mga iba pang publikasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas.Madalas gabi na siyang umuwi.Napatay ng mga sundalo  ang kanyang kaibigang si Willie"                                                          Halaw sa nobelang:Dekada '70 ni Lualhati Bautista
1.
2.
3.
4.
10.  "Pagkat  ang salitang isang kahatulanSa bayan sa nayo'y mga kaharianat ang isang tao'y katulad kabagayng alinmang likha noong kalayaan"Tukuyin ang tugmang ginamit sa saknong ng tula
1.
2.
3.
4.
11.  Daloy aking luha...Daloy aking luha sa gabing malalimSa iyong pag-agos,ianod mo lamang ang aking damdamin                                           Halaw sa tulang: LUHA ni Rufino AlejandroAng tula ay may sukat na.......
1.
2.
3.
4.
12.  Nang siya ay bitiwan ni aling Marta,makalayong papaurong ay naalaala niya ang kalayaan kay Aling Marta at sa pulis na humuli sa kanya.Ano ang nais gawin ng tauhan batay sa pahayag?
1.
2.
3.
4.
13.  Anong Uri ng tauhan si Kulas?
1.
2.
3.
4.
14.  "Nakita rin kita" ang sabi niyang humihingal."Ikaw ang dumukot sa pitaka ko,Ano? Huwag kang magkaila" Tiyakan  ang kanyang pakakasalita; ibig niyang sa paglito ng bata sa pag-aapuhap ng isasagot ay masukol niyang buung-buo.Ngunit ang bata  ay mahinahong sumagot."Ano hong pitaka?"Ang sabi..Wala ho akong kinukuha sa inyong pitaka.                                                  Halaw sa kwentong:Ang Kalupi ni Benjamin PascualAng paniniyak ni Aling Marta na ang  bata  ang kumuha ng kanyang kalupi nang walang ebidensya ay maliwanag na....
1.
2.
3.
4.
15.  Ang mundo'y kumitid sa lipad ng dunongNalakbay  ang langit ng bakal na ibon                               Halaw sa tulang:Hudyat ng  Bagong Kabihasnan                                ni Simon MercadoIpinahahayag sa mga taludtod na............
1.
2.
3.
4.
16.  Sa maalong dagat ng buhay sa mundo'y nag-isang lumayagIniwan sa pampang ang timbulang baon ng aking tinanggap                                               Halaw sa tulang:LUHA ni Rufino AlejandroIpinahahayag sa mga taludtod ay ang....
1.
2.
3.
4.
17.  Celing:Oo,Teban,ihanda mo ang mga ,palayok  ha? hiramin mo ang kaserola ni Ate Nena.Teban:Opo,opo( Sa lalabas sa pintuan sa kusina)Kulas:Ngunit paano tayo maghahanda?Ngayon lang natalunan tayo nang mahigit apatnapung-pisoCeling:Hindi Bale,ibig kong ipagdiwang ang iyong huling pagpapaalam sa sabungan.                                                  Halaw sa dulang:sa Pula,sa Puti ni FS RodrigoAng dayalog ng dula sa itaas ay  nagpapakita  ng layuning....
1.
2.
3.
4.
18.  Ang nais ,lamang niya ay makaalpas sa matitigas na bisig ni Aling Marta.Ano ang denotasyon ng makaalpas?
1.
2.
3.
4.
19.  "Tinungkod ako nang tinungkod",ang pag-uulit ng salitang tinungkod ay nagpapahiwatig ng:
1.
2.
3.
4.
20.  "Sa dagat man,Irog ng kaligayahan,Lahat pati puso,ay naagnas ding marahan-marahan.Anong siklo ng buhay ang angkop sa inilahad na kaisipan ng mga taludtod?
1.
2.
3.
4.
21.  "Manunulay kata,Habang maaga pa,Sa isang pilapil,Na nalalatagan ng damong may luha ng mga bituin."ang pariralang may salungguhit mula sa tulang sa "Tabi ng Dagat" ay nangangahulugang...
1.
2.
3.
4.
22.  "Binawi po niya ang aking saka" ito ay may himig na:
1.
2.
3.
4.
23.  "O, ina ko, ano po ba at naisipang hatiinAng lahat ng munting yamang maiiwan sa amin?"Wala naman,yaong sagot,"baka ako ay tawagin ni Bathala,mabuti nang malaman mo ang habilin"Ano ang angkop na damdamin o gawi ng tauhan?
1.
2.
3.
4.
24.  Aling taludtod ang nagpapakita ng tonong aliterasyon?
1.
2.
3.
4.
25.  Ang teoryang pampanitikan na  nagbibigay diin sa interaksyon ng tauhan sa kapwa at sa lipunan:
1.
2.
3.
4.
26.  Ang teoryang pampanitikan na nakatuon sa mga katangiang positibo ng tao.
1.
2.
3.
4.
27.  Ang teoryang nagpapakita ng mga bagay na tulad ng mga simbolo/imahe o padron ng sirkumtansya o siklo ng buhay....
1.
2.
3.
4.
28.  "Inay", ang tawag niyang muli, "bakit wala pa si Tatay?Anong oras na ba?Anong angkop na damdamin o gawi ng tauhan?
1.
2.
3.
4.
29.  Habang isinusulat ang akda ang kahulugan ng nilalaman nito ay  nasa may-akda,ngunit sa sandaling ito ay mapasakamay ng mambabasa ang kahulugan  ng akda ay nasa kamay ng mambabasa...Ito ay pananaw na...
1.
2.
3.
4.
30.  Isang paniniwalang naglalarawan sa transpormasyon ng tauhang babae na naging dahilan ng kanilang ,pagbabago:
1.
2.
3.
4.
31.  "Ang  araw na humalili'y tigib ng pangamba at ng mga katanungang inihahanap ng tugon".Ang pariralang may salungguhit mula sa maikling kwento"Bangkang Papel" ni Genoveva Matute  ay nangangahulugang....
1.
2.
3.
4.
32.  "Di ba maliwanag?Si tatay ang nagwasak ng aming tahanan.siya'ng dahilan ng pagka-ospital ni Nanay,ng pagkamatay ng aking kapatid...ng aking pagkakaganito!"Ano ang angkop na damdamin o gawi ng tauhan?
1.
2.
3.
4.
33.  Ang teorya ng panitikan na nagsaalang-alang sa mga ikinilos ng mga tauhan kung makatarungan o hindi ang kanilang mga naging kapasyahan.
1.
2.
3.
4.
34.  "Sa tuwi akong makakitang Bangkang papel ay nangbabalik sa aking gunita ang isang batang lalaki.Isang batang lalaking gumagawa ng tatlong malalaking bangkang papel na hindi niya napalutang sa tubig kailanman" Ano ang ipinahiwatig ng pahayag na ito?  
1.
2.
3.
4.
35.  "Tatay..Hm.ang nakilala kong ama’y anim na taon nang p-patay!" Ano ang ipinahiwatig ng pahayag na ito?
1.
2.
3.
4.
36.  Aling pahayag ang nagsasaad ng likas na kabutihan ng tao?
1.
2.
3.
4.
37.  Sa pilak ng kanyang buhok na hibla ng katandaan, Nababakas ko ang maraming taong niyang kahirapanAno ang ipinahiwatig ng pahayag na ito?  
1.
2.
3.
4.
5.
38.  "Hindi ako naniniwala sa mga milagro.Ang Panginoong Diyos ay hindi gagawa ng milagro para lang mapagtakpan ang pagkukulang sa pananampalataya ng mga tao." Ano ang ipinahiwatig ng pahayag na ito?  
1.
2.
3.
4.
39.  Tila hindi na niya nakikilala at hindi na siya makikilala pa ng pook nabinabalikan niya Ano ang ipinahiwatig ng pahayag na ito?  
1.
2.
3.
4.
40.  "Ang sumunod sa kanyang Enyang ay tahimik na naghain ng hapunan sa lumang dulang". ang salitang may salungguhit mula sa maikling kwentong "Kinagisnang Balon" ni Andres Cristobal ay nangangahulugang...
1.
2.
3.
4.
41.  "Hindi pa kayo tao,nandiyan na iyan" Ano ang ipinahiwatig ng pahayag na ito?  
1.
2.
3.
4.
42.  Tukuyin kung anong uri ng tunggalian ang pahayag na ito."Nakikialam ang kura sa pagtuturo ng guro dahil ito ang sistema ng pamamahala sa paaralan."
1.
2.
3.
4.
43.  Tukuyin kung anong uri ng tunggalian ang pahayag na ito"Kinayamutan ng guro ang pagtuturo.Binalak nitong magbago ng hanapbuhhay ngunit wala siyang magawa."
1.
2.
3.
4.
44.  Ano ang kumpletong pangalan ni MRS LAPATHA? ( Guro sa asignaturang Filipino ng MNHS)
1.
2.
3.
4.
45.  Tanging tayutay sa Noli Me Tangere
1.
2.
3.
4.
46.  Sa Kabanata IX-Mga Karanasan ng isang Guro. anong teoryang Klasismo ang inilahad ng bahaging " Una,sapagkat ang mga bata buhat sa kamusmusan ay hindi nagtatamo ng anumang pagganyak sa pagkatuto at ikalawa,kung magkakaroon ay mawawalan din ng halaga gawa ng kakapusan ng magugugol at iba pang mga pangangailangan."
1.
2.
3.
4.
47.  Nuno ni Crisostomo Ibarra,naging dahilan ng kasawian ng nuno ni Elias.
1.
2.
3.
4.
48.  Tukuyin kung anong uri ng tunggalian ang pahayag na ito."Pagtanggap ni Sisa sa pagmamalupit ni Donya Consolacion"
1.
2.
3.
4.
49.  Alin sa mga sumusunod ang naglalantad ng pagkanaturalismo ng akda
1.
2.
3.
4.
50.  "Ang mga pagtitiis,sama ng loob,mga kahirapan sa bilangguan  at ang damdaming dinaranas niya nang dahil sa maraming walang utang na loob,ay parang nagpahina sa kanyang napakatibay na katawan.Ito'y siyang naging dahilan ng kanyang pagkakaramdam na tanging kamatayan amang ang makalulunas.at nang ang lahat ay malulutas na,ay nalagutan ng hininga ang inyong ama sa bilangguan nang walang isa mang nasa kanyang piling."Ang bahaging ito ng Kabanata IV-Erehe at Pilibustero ay........
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.