Opplysningstid, Amerikansk Og Fransk Revolusjon

14 Questions  I  By RagingVegetable on May 19, 2010
Sjekk deg selv innenfor historie VG3 pensum for: Opplysningstid, amerikansk og fransk revolusjon.

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Hvilken tidsperiode regner vi som Opplysningstiden?
A.
B.
C.
D.
E.
2.  Hvilke av disse karakterene hører IKKE hjemme i opplysningstiden
A.
B.
C.
D.
E.
3.  Hva var Encyclopediaen?
A.
B.
C.
D.
E.
4.  Hva var Montesquieus mest sentrale arbeid?
A.
B.
C.
D.
E.
5.  Den nordamerikanske frigjøringen regnes som en lengre prosess på 1700-t. Hvem var disse nordamerikanerne.
A.
B.
C.
D.
E.
6.  Hva dreide slagordet "No taxation without representation" seg om?
A.
B.
C.
D.
E.
7.  Hvem ledet den amerikanske hæren under uavhengighetskrigen?
A.
B.
C.
D.
E.
8.  Hvem var Amerikas Forente Staters første og andre president?
A.
B.
C.
D.
E.
9.  Når erklærte USA seg selvstendig ved uavhengighetserklæringen?
A.
B.
C.
D.
E.
10.  Når var den amerikanske borgerkrigen, og hvilken offisiell begrunnelse ble brukt for å starte krigen.
A.
B.
C.
D.
E.
11.  Når startet den franske revolusjonen?
A.
B.
C.
D.
E.
12.  På hvilken måte skilte den franske seg fra den amerikanske revolusjonen?
A.
B.
C.
D.
E.
13.  Hvilke av disse karakterene var mer eller mindre sentrale personer under den franske revolusjonen?
A.
B.
C.
D.
E.
14.  På hvilken måte var opplysningstiden viktig for den amerikanske frigjøringen og den franske revolusjonen?
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz