Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By Pikmi85
Please take the quiz to rate it.

Mga Pilosopiya At Relihiyon Sa Asya
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
2.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
3.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
4.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
5.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
1.
2.
3.
6.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
7.  Tsina:______ India:Hinduismo
8.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
9.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
1.
2.
10.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
1.
2.
11.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
1.
2.
3.
12.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
1.
2.
13.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
1.
2.
14.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
1.
2.
3.
15.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
1.
2.
16.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
17.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
1.
2.
3.
18.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
19.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
20.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.