We have sent an email with your new password.


Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By [email protected]
Mga Pilosopiya At Relihiyon Sa Asya
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
2.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
3.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
1.
2.
3.
4.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
1.
2.
3.
5.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
6.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
1.
2.
7.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
8.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
1.
2.
3.
9.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
1.
2.
3.
10.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
11.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
1.
2.
12.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
13.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
14.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
1.
2.
15.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
1.
2.
16.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
1.
2.
3.
17.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
1.
2.
18.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
19.  Tsina:______ India:Hinduismo
20.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz