We have sent an email with your new password.


Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By [email protected]
  • Share This on Twitter
  • +
Mga Pilosopiya At Relihiyon Sa Asya
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
2.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
1.
2.
3.
3.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
4.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
5.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
6.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
1.
2.
7.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
1.
2.
3.
8.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
1.
2.
3.
9.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
1.
2.
10.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
11.  Tsina:______ India:Hinduismo
12.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
1.
2.
13.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
14.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
1.
2.
3.
15.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
1.
2.
16.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
1.
2.
17.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
1.
2.
3.
18.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
19.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
20.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz