Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By [email protected]
Please take the quiz to rate it.

Mga Pilosopiya At Relihiyon Sa Asya
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
1.
2.
3.
2.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
1.
2.
3.
3.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
4.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
1.
2.
5.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
6.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
7.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
8.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
9.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
1.
2.
10.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
11.  Tsina:______ India:Hinduismo
12.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
1.
2.
3.
13.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
14.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
1.
2.
15.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
16.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
1.
2.
3.
17.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
1.
2.
18.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
1.
2.
19.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
20.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.