Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By Pikmi85
Please take the quiz to rate it.

Mga Pilosopiya At Relihiyon Sa Asya
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
2.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
3.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
1.
2.
3.
4.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
1.
2.
5.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
1.
2.
6.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
1.
2.
7.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
8.  Tsina:______ India:Hinduismo
9.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
10.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
1.
2.
3.
11.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
1.
2.
12.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
13.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
14.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
1.
2.
3.
15.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
1.
2.
3.
16.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
1.
2.
17.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
18.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
1.
2.
3.
19.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
20.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.