We have sent an email with your new password.


Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By [email protected]
  • Share This on Twitter
  • +
Mga Pilosopiya At Relihiyon Sa Asya
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
1.
2.
3.
2.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
1.
2.
3.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
1.
2.
4.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
5.  Tsina:______ India:Hinduismo
6.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
1.
2.
3.
7.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
1.
2.
3.
8.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
9.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
10.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
1.
2.
11.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
1.
2.
3.
12.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
13.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
1.
2.
14.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
15.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
16.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
1.
2.
3.
17.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
18.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
1.
2.
19.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
20.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz