Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By [email protected]
Mga Pilosopiya At Relihiyon Sa Asya
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
1.
2.
3.
2.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
1.
2.
3.
3.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
4.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
5.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
6.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
1.
2.
3.
7.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
8.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
1.
2.
9.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
1.
2.
10.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
1.
2.
3.
11.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
12.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
13.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
14.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
1.
2.
15.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
1.
2.
3.
16.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
17.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
18.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
1.
2.
19.  Tsina:______ India:Hinduismo
20.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
1.
2.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.