Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By Pikmi85
Please take the quiz to rate it.

Mga Pilosopiya At Relihiyon Sa Asya
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
1.
2.
3.
2.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
1.
2.
3.
3.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
1.
2.
3.
4.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
1.
2.
3.
5.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
1.
2.
3.
6.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
7.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
8.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
9.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
10.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
11.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
1.
2.
12.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
1.
2.
13.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
1.
2.
14.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
1.
2.
15.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
1.
2.
16.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
17.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
18.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
19.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
20.  Tsina:______ India:Hinduismo
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.