We have sent an email with your new password.


Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By [email protected]
Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
2.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
1.
2.
3.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
4.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
1.
2.
3.
5.  Tsina:______ India:Hinduismo
6.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
7.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
1.
2.
8.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
9.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
10.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
11.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
1.
2.
12.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
1.
2.
3.
13.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
14.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
1.
2.
15.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
16.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
1.
2.
3.
17.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
1.
2.
3.
18.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
19.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
1.
2.
3.
20.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
1.
2.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz