Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By Pikmi85
Please take the quiz to rate it.

Mga Pilosopiya At Relihiyon Sa Asya
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
1.
2.
2.  Tsina:______ India:Hinduismo
3.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
1.
2.
3.
4.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
5.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
1.
2.
3.
6.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
1.
2.
7.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
1.
2.
8.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
9.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
10.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
11.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
12.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
13.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
14.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
15.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
1.
2.
3.
16.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
1.
2.
3.
17.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
1.
2.
3.
18.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
1.
2.
19.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
1.
2.
20.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.