We have sent an email with your new password.

Close this window

Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By [email protected]
Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
1.
2.
3.
2.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
3.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
1.
2.
4.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
5.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
6.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
1.
2.
3.
7.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
1.
2.
8.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
9.  Tsina:______ India:Hinduismo
10.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
1.
2.
11.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
1.
2.
3.
12.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
13.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
1.
2.
3.
14.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
15.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
16.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
17.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
1.
2.
18.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
1.
2.
3.
19.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
20.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
1.
2.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz