Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By [email protected]
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
2.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
1.
2.
3.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
1.
2.
4.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
5.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
1.
2.
3.
6.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
1.
2.
3.
7.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
1.
2.
8.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
9.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
10.  Tsina:______ India:Hinduismo
11.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
12.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
13.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
14.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
15.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
1.
2.
16.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
1.
2.
17.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
18.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
1.
2.
3.
19.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
1.
2.
3.
20.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
1.
2.
3.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz