Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By [email protected]
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
2.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
3.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
4.  Tsina:______ India:Hinduismo
5.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
6.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
7.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
1.
2.
3.
8.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
1.
2.
9.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
1.
2.
3.
10.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
11.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
1.
2.
12.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
13.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
14.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
1.
2.
3.
15.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
1.
2.
3.
16.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
1.
2.
17.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
18.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
1.
2.
19.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
1.
2.
20.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
1.
2.
3.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz