Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By Pikmi85
Please take the quiz to rate it.

Mga Pilosopiya At Relihiyon Sa Asya
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
1.
2.
2.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
1.
2.
3.
3.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
4.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
1.
2.
5.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
6.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
7.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
1.
2.
3.
8.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
1.
2.
9.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
1.
2.
3.
10.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
11.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
12.  Tsina:______ India:Hinduismo
13.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
1.
2.
14.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
1.
2.
3.
15.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
16.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
17.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
18.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
1.
2.
19.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
20.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.