Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By Pikmi85
Please take the quiz to rate it.

Mga Pilosopiya At Relihiyon Sa Asya
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
  • A. 

   Lao Tzu

  • B. 

   Men Chi

  • C. 

   Confucius


 • 2. 
  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
  • A. 

   Divine Origin

  • B. 

   Shintoism

  • C. 

   Buddhism


 • 3. 
  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
  • A. 

   Hinduismo

  • B. 

   Budismo

  • C. 

   Italyanismo


 • 4. 
  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
  • A. 

   Taoismo

  • B. 

   Hinduismo

  • C. 

   Islam


 • 5. 
  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
  • A. 

   Kristiyanismo

  • B. 

   Zoroastrianismo

  • C. 

   Hinduismo


 • 6. 
  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
  • A. 

   Brahmins

  • B. 

   Dravidians

  • C. 

   Kshatriyas


 • 7. 
  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
  • A. 

   Hudaismo

  • B. 

   Hinduismo

  • C. 

   Islam


 • 8. 
  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
  • A. 

   Budismo

  • B. 

   Shintoismo

  • C. 

   Shamanismo


 • 9. 
  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
  • A. 

   Sikhismo

  • B. 

   Talinismo

  • C. 

   Jainismo


 • 10. 
  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
  • A. 

   LaoTzu

  • B. 

   Confucius

  • C. 

   Einstein


 • 11. 
  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali


 • 12. 
  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali


 • 13. 
  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 14. 
  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 15. 
  Star of David ang simbolo ng mga Budista
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 16. 
  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador

 • 17. 
  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________

 • 18. 
  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo

 • 19. 
  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo

 • 20. 
  Tsina:______ India:Hinduismo

Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.