Mga Pilosopiya At Relihiyon Sa Asya

20 Questions  I  By [email protected] on October 30, 2011
(Y)

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
A.
B.
2.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
A.
B.
C.
3.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
4.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
A.
B.
C.
5.  Tsina:______ India:Hinduismo
6.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
7.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
A.
B.
8.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
9.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
A.
B.
10.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
A.
B.
11.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
A.
B.
C.
12.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
A.
B.
C.
13.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
A.
B.
C.
14.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
A.
B.
C.
15.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
A.
B.
C.
16.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
17.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
A.
B.
C.
18.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
A.
B.
19.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
A.
B.
C.
20.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
A.
B.
C.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz