We have sent an email with your new password.


Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By [email protected]
  • Share This on Twitter
  • +
Mga Pilosopiya At Relihiyon Sa Asya
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
1.
2.
3.
2.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
1.
2.
3.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
1.
2.
4.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
1.
2.
5.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
6.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
7.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
1.
2.
3.
8.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
1.
2.
9.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
10.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
1.
2.
11.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
12.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
1.
2.
3.
13.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
1.
2.
3.
14.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
15.  Tsina:______ India:Hinduismo
16.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
17.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
18.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
19.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
1.
2.
3.
20.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz