We have sent an email with your new password.

Close this window

Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By [email protected]
Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
2.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
1.
2.
3.
3.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
4.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
1.
2.
5.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
1.
2.
6.  Tsina:______ India:Hinduismo
7.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
8.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
9.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
1.
2.
10.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
1.
2.
11.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
1.
2.
3.
12.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
1.
2.
3.
13.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
14.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
1.
2.
15.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
1.
2.
3.
16.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
17.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
18.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
1.
2.
3.
19.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
20.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz