Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By Pikmi85
Please take the quiz to rate it.

Mga Pilosopiya At Relihiyon Sa Asya
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
2.  Tsina:______ India:Hinduismo
3.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
1.
2.
3.
4.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
5.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
6.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
1.
2.
3.
7.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
8.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
1.
2.
9.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
1.
2.
10.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
11.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
12.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
13.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
14.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
1.
2.
3.
15.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
1.
2.
16.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
1.
2.
3.
17.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
18.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
1.
2.
3.
19.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
1.
2.
20.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
1.
2.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.