Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By Pikmi85
Please take the quiz to rate it.

Mga Pilosopiya At Relihiyon Sa Asya
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
1.
2.
3.
2.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
3.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
4.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
5.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
1.
2.
6.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
1.
2.
7.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
1.
2.
3.
8.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
1.
2.
3.
9.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
1.
2.
3.
10.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
1.
2.
3.
11.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
12.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
13.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
1.
2.
14.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
1.
2.
15.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
16.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
17.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
18.  Tsina:______ India:Hinduismo
19.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
1.
2.
20.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.