Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya

20  I  By [email protected]
(Y)

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
1.
2.
2.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
3.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
4.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
1.
2.
3.
5.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
1.
2.
6.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
7.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
1.
2.
8.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
1.
2.
3.
9.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
10.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
11.  Tsina:______ India:Hinduismo
12.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
1.
2.
13.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
1.
2.
3.
14.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
1.
2.
15.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
1.
2.
3.
16.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
1.
2.
3.
17.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
18.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
1.
2.
3.
19.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
20.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz