54.82.1.136 Mga Pilosopiya at Relihiyon sa Asya
 
 
 
 

Mga Pilosopiya At Relihiyon Sa Asya

20 Questions  I  By [email protected] on October 30, 2011
(Y)

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Sinocentrismo: Ang Tsina an Sentro ng kapangyarihan ____________: Kabanalan ng Emperador
2.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
A.
B.
C.
3.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
A.
B.
C.
4.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
A.
B.
C.
5.  Feng Shui:____ Karma: Hinduismo
6.  "Ang Ilaw" ay ang kahulugan ng pangalang Buddha
A.
B.
7.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
A.
B.
C.
8.  Itsek Ang Hindi Kabilang sa Grupo
A.
B.
C.
9.  Ito ay Pilosopiya/Relihiyong nagpapangkat/naguuri ng mga tao sa lipunan
A.
B.
C.
10.  Amaterasu: Sun Goddess Vishnu:__________
11.  3 Salita ang Pinaniniwalaan ng Pilosopiya o Relihiyon na ito: Kapatiran,Kababaang Loob, at Pagkadalisay
A.
B.
C.
12.  Ito ay Relihiyong Naniniwala sa Feng Shui
A.
B.
C.
13.  Hammurabi ang pangalan ng Sun Goddess ng mga Hapones
A.
B.
14.  Si Lao Tzu Ang Tagapagtatag ng Taoismo
A.
B.
15.  Ito ay pilosopiyang naniniwala sa kabanalan ng isang Emperador
A.
B.
C.
16.  Islam:______ Kristiyanismo: Hesukristo
17.  Sino Ang Nagtatag ng Confucianismo?
A.
B.
C.
18.  Star of David ang simbolo ng mga Budista
A.
B.
19.  Tsina:______ India:Hinduismo
20.  Barbaro ang tawag sa mga bansang nakapaligid sa Zhungguo
A.
B.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz