matatalinhagang salita o parirala

9  I  By RAMELYN
Please take the quiz to rate it.

Matatalinhagang Salita O Parirala

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Nasasalamin sa kanyang mukha ang pagnanais na makahingi ng tawad.
1.
2.
3.
4.
2.  Mahangin ang kanyang ulo kaya ayaw bilang makipagkwentuhan sa kanya.
1.
2.
3.
4.
3.  Magandang kapalaran ang dumatal sa kanyang buhay matapos ang mahabang pagtitiis.
1.
2.
3.
4.
4.  Bukas-palad siya sa mga nangangailangan ng tulong.
1.
2.
3.
4.
5.  Ang tumanghod sa kumakain ay hindi magandang asal.
1.
2.
3.
4.
6.  Ibigay ang katangian ni florante sa awit na "Florante at Laura".
7.  Ibigay ang katangian ni Laura sa awit na "Florante at Laura".
8.  Tumino sa isipan niya ang turo ng kanyang ina.
1.
2.
3.
4.
9.  Hindi siya nag-urong-sulong sa pagtulong sa mga mahihirap at kulang-palad.
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.