We have sent an email with your new password.


Matalinhagang pahayag

5 Questions  I  By RAMELYN
  • Share This on Twitter
  • +
Matalinhagang Pahayag

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Nasasalamin sa kanyang mukha ang pagnanais na makahingi ng tawad.
A.
B.
C.
D.
2.   Mahangin ang kanyang ulo kaya ayaw nilang makipagkwentuhan sa kanya.
A.
B.
C.
D.
3.  Magandang kapalaran ang dumatal sa kanyang buhay matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis.
A.
B.
C.
D.
4.  Bukas-palad siya sa mga nangangailangan ng tulong.
A.
B.
C.
D.
5.  Ang tumanghod sa kumakain ay hindi magandang asal.
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz