Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Loét Dạ Dày Tá Tràng - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
H. pylori làm tổn thương trực tiếp niêm mạc dạ dày thông qua cơ chế nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Thời gian đọc kết quả xét nghiệm urease nhanh (CLO test):
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Nguy cơ bị loét dạ dày-tá tràng trong suốt cuộc đời của mỗi người vào khoảng:  
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Vị trí sinh thiết xác định sự hiện diện của H. Pylori ở BN loét dạ dày-tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Yếu tố nào sau đây KHÔNG là yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Phương tiện chẩn đoán H. pylori nào sau đây cho kết quả nhanh nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Nguyên nhân nào sau đây gây tăng tiết gastrin có tính chất tự động:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.