Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Loét Dạ Dày Tá Tràng - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Trong các nguyên nhân gây chảy máu đường tiêu hoá trên, chảy máu ổ loét dạ dày-tá tràng chiểm tỉ lệ:
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Nguyên nhân nào sau đây gây tăng tiết gastrin có tính chất tự động:  
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Tỉ lệ ác tính của u tiết gastrin trong hội chứng Zollinger-Ellison:  
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Trên thực tế lâm sàng có thể phân biệt cơn đau do loét tá tràng và cơn đau do loét dạ dày dựa vào:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Một người, nếu sống trong hoàn cảnh nào sau đây, sẽ có nguy cơ nhiễm H. pylori:
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Phương tiện chẩn đoán nhiễm H. pylori nào sau đây thường được chỉ định nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Đặc điểm của chảy máu ổ loét dạ dày-tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.