Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Loét Dạ Dày Tá Tràng - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Loại loét dạ dày týp nào sau đây thường kết hợp với tình trạng tăng tiết acid dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Phương tiện chẩn đoán nhiễm H. pylori nào sau đây thường được chỉ định nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Đặc điểm của X-quang dạ dày-tá tràng trong chẩn đoán loét dạ dày-tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Đặc điểm của nội soi dạ dày-tá tràng trong chẩn đoán loét dạ dày-tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Tổn thương Dieulafoy là:
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Trong các loại u tế bào đảo của tuỵ sau đây, loại nào gây ra hội chứng Zollinger-Ellison:
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Loét dạ dày týp 4 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.