Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Loét Dạ Dày Tá Tràng - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Về mặt lâm sàng, yếu tố nào sau đây được cho là quan trọng nhất có thể giúp  phân biệt loét dạ dày và ung thư dạ dày ở BN lớn tuổi:
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Hội chứng Zollinger-Ellison có thể có nguồn gốc từ:  
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Giá trị bình thường của lưu lượng acid tối đa (MAO):
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Nhánh thần kinh Latarjet là:  
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Dạ dày sẽ tăng tiết acid khi có tác động của hormone nội tại nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Thuốc lá:  
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Tế bào nào sau đây ở dạ dày phụ trách việc tiết gastrin:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.