Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Loét Dạ Dày Tá Tràng - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
H. pylori gây loét dạ dày thông qua các cơ chế sau, TRỪ:  
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Phương tiện chẩn đoán nào sau đây được xem là “tiêu chuẩn vàng” trong chẩn đoán nhiễm H. pylori:
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Trong hai thập niên trở lại đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Trong trường hợp nào sau đây, BN loét dạ dày tá tràng không có cơn đau điển hình (đau
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Hội chứng Zollinger-Ellison có thể có nguồn gốc từ:  
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Nguyên nhân thường gặp nhất của loét dạ dày do sang chấn:
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Đặc điểm nào sau đây của hội chứng Mallory-Weiss được cho là SAI:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.