Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Liên quan đến tần suất loét dạ dày-tá tràng, câu nào sau đây đúng: Khi BN tuổi càng lớn:  
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Triệu chứng nào sau đây là triệu chứng xảy ra phổ biến nhất ở BN loét dạ dày-tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Nơi khởi phát chùm chân ngỗng của thần kinh X trước cách môn vị: A-1 cm B-3 cm C-5 cm D-7 cm E-9 cm
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Câu nào sau đây liên quan đến nhiễm H. pylori được cho là đúng:  
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Chảy máu ổ loét tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  H. pylori có thể lây truyền thông qua con đường nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Ở các quốc gia Đông Nam Á, tần suất nhiễm H. pylori vào khoảng:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz