We have sent an email with your new password.

Close this window

Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Câu nào sau đây liên quan đến nhiễm H. pylori được cho là đúng:  
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Thuốc lá:  
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Trong hai thập niên trở lại đây, mặc dù tần suất loét dạ dày-tá tràng giảm dần, tần suất các biến chứng của loét dạ dày-tá tràng không thay đổi. Lý do của hiện tượng này:  
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Phương tiện chẩn đoán H. pylori nào sau đây cho kết quả nhanh nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Hội chứng Zollinger-Ellison có thể có nguồn gốc từ:  
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Phương tiện chẩn đoán nhiễm H. pylori nào sau đây thường được chỉ định nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Yếu tố nào sau đây KHÔNG là yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz