We have sent an email with your new password.


Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Loét Dạ Dày Tá Tràng - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Phương tiện chẩn đoán H. pylori nào sau đây là phương tiện chẩn đoán không nội soi:
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
“Chùm chân ngỗng” là:  
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Đặc điểm của nội soi dạ dày-tá tràng trong chẩn đoán loét dạ dày-tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Nguyên nhân nào sau đây KHÔNG gây tăng tiết gastrin:  
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Chảy máu ổ loét tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Phương tiện chẩn đoán nào sau đây được xem là “tiêu chuẩn vàng” trong chẩn đoán nhiễm H. pylori:
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Đặc điểm của X-quang dạ dày-tá tràng trong chẩn đoán loét dạ dày-tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz