We have sent an email with your new password.


Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
H. pylori gây loét dạ dày thông qua các cơ chế sau, TRỪ:  
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Vai trò của peptid-giải-phóng-gastrin (GRP) ở dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Nguyên nhân thường gặp nhất của loét dạ dày do sang chấn:
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Phương tiện chẩn đoán nhiễm H. pylori nào sau đây thường được chỉ định nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Ổ loét dạ dày-tá tràng ở vị trí nào sau đây có thể bị bỏ sót bởi nội soi:
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Phương tiện chẩn đoán nào sau đây được chọn lựa để chẩn đoán loét dạ dày-tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Trong trường hợp nào sau đây, BN loét dạ dày tá tràng không có cơn đau điển hình (đau
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz