We have sent an email with your new password.


Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
  • Share This on Twitter
  • +
Loét Dạ Dày Tá Tràng - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Giá trị bình thường của lưu lượng acid căn bản (BAO):  
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Loét dạ dày týp 2 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Loét dạ dày týp 3 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Trong các loại u tế bào đảo của tuỵ sau đây, loại nào gây ra hội chứng Zollinger-Ellison:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Tế bào nào sau đây ở dạ dày phụ trách việc tiết acid:
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Về mặt lâm sàng, yếu tố nào sau đây được cho là quan trọng nhất có thể giúp  phân biệt loét dạ dày và ung thư dạ dày ở BN lớn tuổi:
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Loét dạ dày týp 1 là:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz