Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Triệu chứng nào sau đây là triệu chứng xảy ra phổ biến nhất ở BN loét dạ dày-tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Vai trò của peptid-giải-phóng-gastrin (GRP) ở dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Tế bào nào sau đây ở dạ dày phụ trách việc tiết gastrin:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  H. pylori làm phá huỷ cơ chế bảo vệ niêm mạc dạ dày thông qua cơ chế nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Tính chất điển hình của cơn đau do loét dạ dày:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Phương tiện chẩn đoán nào sau đây được chọn lựa để chẩn đoán loét dạ dày-tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  H. pylori thường trú ở:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz