Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Loét Dạ Dày Tá Tràng - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Vai trò của somatostatin ở dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Tế bào nào sau đây ở dạ dày phụ trách việc tiết gastrin:
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Cắt thần kinh X tại thân sẽ gây ra những biến đổi nào sau đây ở dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Vị trí sinh thiết xác định sự hiện diện của H. Pylori ở BN loét dạ dày-tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Trong hai thập niên trở lại đây, tần suất loét dạ dày-tá tràng giảm dần. Lý do của hiện tượng này:  
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Nguyên nhân làm cho ổ loét dạ dày chảy máu khó tự cầm hơn ổ loét tá tràng chảy máu:
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Trong điều kiện nào sau đây, H. pylori có thể gây loét tá tràng:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.