We have sent an email with your new password.

Close this window

Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Loét dạ dày do sang chấn (stress ulcer) là hậu quả của tổn thương ở niêm mạc dạ dày do:  
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Về mặt lâm sàng, yếu tố nào sau đây được cho là quan trọng nhất có thể giúp  phân biệt loét dạ dày và ung thư dạ dày ở BN lớn tuổi:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Vai trò của somatostatin ở dạ dày:  
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Giá trị bình thường của lưu lượng acid tối đa (MAO):
1.
2.
3.
4.
5.
5.  “Chùm chân ngỗng” là:  
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Chảy máu ổ loét tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Đặc điểm của nội soi dạ dày-tá tràng trong chẩn đoán loét dạ dày-tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz