Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Loét Dạ Dày Tá Tràng - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Phương tiện chẩn đoán nào sau đây được chọn lựa để chẩn đoán loét dạ dày-tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Đặc điểm nào sau đây của hội chứng Mallory-Weiss được cho là SAI:
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
H. pylori có thể lây truyền thông qua con đường nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Nhánh thần kinh Latarjet là:  
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Tỉ lệ ác tính của u tiết gastrin trong hội chứng Zollinger-Ellison:  
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Nguy cơ loét dạ dày-tá tràng sẽ tăng đáng kể khi sử dụng thuốc kháng viêm non-steroid trong khoảng thời gian:  
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Phương tiện chẩn đoán H. pylori nào sau đây cho kết quả nhanh nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.