We have sent an email with your new password.

Close this window

Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Về mặt lâm sàng, yếu tố nào sau đây được cho là quan trọng nhất có thể giúp  phân biệt loét dạ dày và ung thư dạ dày ở BN lớn tuổi:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Đặc điểm của chảy máu ổ loét dạ dày-tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Tính chất điển hình của cơn đau do loét tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Triệu chứng nào sau đây là triệu chứng xảy ra phổ biến nhất ở BN loét dạ dày-tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Vị trí sinh thiết xác định sự hiện diện của H. Pylori ở BN loét dạ dày-tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Chảy máu ổ loét tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Trong hai thập niên trở lại đây, mặc dù tần suất loét dạ dày-tá tràng giảm dần, tần suất các biến chứng của loét dạ dày-tá tràng không thay đổi. Lý do của hiện tượng này:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz