Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Một người, nếu sống trong hoàn cảnh nào sau đây, sẽ có nguy cơ nhiễm H. pylori:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Đặc điểm của X-quang dạ dày-tá tràng trong chẩn đoán loét dạ dày-tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Thuốc lá:  
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Trong hai thập niên trở lại đây, tần suất loét dạ dày-tá tràng giảm dần. Lý do của hiện tượng này:  
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Tế bào nào sau đây ở dạ dày phụ trách việc tiết acid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Trong hai thập niên trở lại đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Vị trí thường gặp của vết rách Mallory-Weiss:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz