We have sent an email with your new password.


Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
  • Share This on Twitter
  • +
Loét Dạ Dày Tá Tràng - Bệnh Học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Tần suất của loét dạ dày-tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Trong các loại u tế bào đảo của tuỵ sau đây, loại nào gây ra hội chứng Zollinger-Ellison:
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Trong các nguyên nhân gây chảy máu đường tiêu hoá trên, chảy máu ổ loét dạ dày-tá tràng chiểm tỉ lệ:
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Đặc điểm của chảy máu ổ loét dạ dày-tá tràng:
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Đặc tính của H. pylori:  
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Việc sử dụng ngắn hạn thuốc kháng viêm non-steroid (NSAID) đối với loét dạ dày-tá tràng:  
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
H. pylori có thể lây truyền thông qua con đường nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz