We have sent an email with your new password.


Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

7 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Loét dạ dày tá tràng - Bệnh học

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Tổn thương Dieulafoy là:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Trong hai thập niên trở lại đây, mặc dù tần suất loét dạ dày-tá tràng giảm dần, tần suất các biến chứng của loét dạ dày-tá tràng không thay đổi. Lý do của hiện tượng này:  
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Phương tiện chẩn đoán H. pylori  nào sau đây KHÔNG được chỉ định trên lâm sàng:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Phương tiện chẩn đoán nhiễm H. pylori nào sau đây thường được chỉ định nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Dạ dày sẽ tăng tiết acid khi có tác động của hormone nội tại nào sau đây:  
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Giá trị bình thường của lưu lượng acid căn bản (BAO):  
1.
2.
3.
4.
5.
7.  U tiết gastrin trong hội chứng Zollinger-Ellison hiện diện ở:  
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz