LnP 01.04 Lakukan Pemasangan Rangkaian Setempat Tanpa Wayar (Wireless LAN)

10 Soalan  I  By Shilaadnan
Please take the quiz to rate it.

Lnp 01.04 Lakukan Pemasangan Rangkaian Setempat Tanpa Wayar (wireless Lan)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Padankan peralatan wireless dengan penerangan yang betul tentangnya.
1. wireless NIC
1.
2. wireless router
2.
3. access point
3.
2.  Model OSI mempunyai 7 lapisan. Di lapisan manakah access point beroperasi?
1.
2.
3.
4.
3.  Nyatakan DUA langkah yang diperlukan oleh wireless client untuk dikaitkan dengan access point
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Nyatakan dua kaedah yang menyumbang kepada keselamatan WLAN.
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Apakah istilah yang digunakan untuk produk yang diuji untuk beroperasi bagi PSK dan 802.1X/Extensible Authentication Protocol (EAP) bagi tujuan pengesahan?
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Untuk memastikan keselamatan rangkaian tanpa wayar, apakah IEEE standard yang harus digunakan oleh syarikat?
1.
2.
3.
4.
7.  Berdasarkan kepada gambarajah, pengesahan yang manakah memberikan tahap keselamatan tertinggi.
1.
2.
3.
4.
8.  Apakah dua saluran 802.11b RF yang membenarkan dua access point beroperasi serentak dalam satu bilik tanpa berlaku pertindihan pada saluran? Pilih DUA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.  Kenapa peranti tanpa wayar seperti telefon, kadangkala terganggu dengan signal access point?
1.
2.
3.
4.
10.  Padankan cara pengesahan dengan algoritma encrption atau protokol keselamatan yang betul.
1. wireless NIC
1.
2. wireless router
2.
3. access point
3.
4. WPA2
4.
5. OPEN
5.
6. WEP
6.
7. WPA
7.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.