LnP 01.04 Lakukan Pemasangan Rangkaian Setempat Tanpa Wayar (Wireless LAN)

10 Soalan  I  By Shilaadnan
Please take the quiz to rate it.

Lnp 01.04 Lakukan Pemasangan Rangkaian Setempat Tanpa Wayar (wireless Lan)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  Padankan peralatan wireless dengan penerangan yang betul tentangnya.
  • A. wireless NIC
  • A.
  • B. wireless router
  • B.
  • C. access point
  • C.

 • 2. 
  Model OSI mempunyai 7 lapisan. Di lapisan manakah access point beroperasi?
  • A. 

   Physical

  • B. 

   Data link

  • C. 

   Network

  • D. 

   Application


 • 3. 
  Nyatakan DUA langkah yang diperlukan oleh wireless client untuk dikaitkan dengan access point
  • A. 

   Ip addressing

  • B. 

   Wireless address translation

  • C. 

   Wireless client authentication

  • D. 

   Channel identification

  • E. 

   Wireless client association


 • 4. 
  Nyatakan dua kaedah yang menyumbang kepada keselamatan WLAN.
  • A. 

   WPA2

  • B. 

   Menggunakan pelbagai saluran(channel)

  • C. 

   Sembunyikan SSID

  • D. 

   Open authentication

  • E. 

   AES


 • 5. 
  Apakah istilah yang digunakan untuk produk yang diuji untuk beroperasi bagi PSK dan 802.1X/Extensible Authentication Protocol (EAP) bagi tujuan pengesahan?
  • A. 

   Personal mode

  • B. 

   WPA2 compatible

  • C. 

   RADIUS authenticated

  • D. 

   Enterprise mode

  • E. 

   Pre-shared key anthenticated


 • 6. 
  Untuk memastikan keselamatan rangkaian tanpa wayar, apakah IEEE standard yang harus digunakan oleh syarikat?
  • A. 

   802.11a

  • B. 

   802.11b

  • C. 

   802.11c

  • D. 

   802.11i


 • 7. 
  Berdasarkan kepada gambarajah, pengesahan yang manakah memberikan tahap keselamatan tertinggi.
  • A. 

   Open

  • B. 

   Shared

  • C. 

   WPA

  • D. 

   WPA-PSK


 • 8. 
  Apakah dua saluran 802.11b RF yang membenarkan dua access point beroperasi serentak dalam satu bilik tanpa berlaku pertindihan pada saluran? Pilih DUA.
  • A. 

   Saluran 10 dan 6

  • B. 

   Saluran 9 dan 6

  • C. 

   Saluran 8 dan 5

  • D. 

   Saluran 7 dan 2

  • E. 

   Saluran 6 dan 2

  • F. 

   Saluran 6 dan 11


 • 9. 
  Kenapa peranti tanpa wayar seperti telefon, kadangkala terganggu dengan signal access point?
  • A. 

   Peranti tersebut beroperasi pada frekuensi yang sama

  • B. 

   Peranti tersebut beroperasi pada frekuensi yang sama dan mempunyai RF yang lebih tinggi

  • C. 

   Peranti dipenuhi dengan spektrum frekuensi keseluruhan dengan bunyi kuasa yang rendah, yang boleh menyebabkan kehilangan isyarat

  • D. 

   Isyarat daripada peranti tanpa wayar adalah bukan polarisasi dan bergabung dengan isyarat polarisasi access point, sekali gus mengurangkan kekuatan isyarat


 • 10. 
  Padankan cara pengesahan dengan algoritma encrption atau protokol keselamatan yang betul.
  • A. WPA2
  • A.
  • B. OPEN
  • B.
  • C. WEP
  • C.
  • D. WPA
  • D.

Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.