LESSON 2: ELEMENTO NG PABULA: TAUHAN

5  I  By Genydiaz
Please take the quiz to rate it.

Lesson 2: Elemento Ng Pabula: Tauhan
Basahing mabuti ang mga tanong. I-click ang titik ng wastong sagot.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Anong uri ng pagpapakilala o paglalarawan ng tauhan kung saan ang mismong may-akda ang naglalahad ng mga katangian, kilos at galaw, nadarama at naiisip ng mga tauhan?                              
1.
2.
3.
4.
2.  Ang tauhan ay ________ kung ito ay di kakikitaan ng pagbabago mula sa simula hanggang sa wakas ng pabula.            
1.
2.
3.
4.
3.  Ito ang uri ng tauhang kumikilos ng buhay na buhay at kakikitaan ng pagbabago o transpormasyon sa pagwawakas ng pabula.tauhan kung saan.                                                            
1.
2.
3.
4.
4.  Ano ang dapat na isaalang-alang sa pagsusulat ng pabula bukod pa sa mga  tauhan?                                                                                                                              
1.
2.
3.
4.
5.  Ano ang karaniwang ginagawang paglalarawan ng tauhan sa isang pabula?                                                                                                                                       Key Learning Points: Mga Elemento ng Pabula – Tauhan, Paglinang, OHSP  
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.