Kvantna fizika

10 Pitanja  I  By Prof_popcevic
Please take the quiz to rate it.

Kvantna Fizika
Priprema za 1. ispit u 4. razredu

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Idealno crno tijelo je ono koje:
1.
2.
3.
4.
2.  Idealnom crnom tijelu temperatura je stalna, ali se volumen smanji. Snaga zračenja zbog toga:
1.
2.
3.
4.
3.  S obzirom na Einsteinovo objašnjenje fotoelektričnog efekta, ako metal obasjavamo zračenjem sve manjih valnih duljina, tada napon potreban za zaustavljanje izbačenih elektrona moramo:
1.
2.
3.
4.
4.  Elektromagnetsko zračenje određenog intenziteta pada na metal čiji je izlazni rad 3 eV. Fotoelektroni koji zbog zračenja izlaze iz iz metala imaju maksimalnu kinetičku energiju 1 eV. Ako se frekvencija upadnog zračenja podvostruči, maksimalna kinetička energija fotoelektrona će biti:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Elektron i proton gibaju se jednakim brzinama. Što je točno?
1.
2.
3.
4.
6.  U odnosu prema fotonu crvene svjetlosti, foton plave svjetlosti ima:
1.
2.
3.
4.
7.  Valno-čestična dualnost najizrazitija je pri gibanju:
1.
2.
3.
4.
8.  Energija fotona obrnuto je proporcionalna:
1.
2.
3.
4.
9.  Nagib grafa ovosnosti energije fotona o njegovoj frekvenciji jednak je:
1.
2.
3.
4.
10.  Valna funkcija se koristi:
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.