Kuiz Pendidikan Islam Tahun 5 ( Ibadah )

15 Questions  I  By Yusfidakdc4
Please take the quiz to rate it.

Kuiz Pendidikan Islam Tahun 5 ( Ibadah )
Jawab  semua soalan berikut.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Hukum menunaikan solat jumaat adalah fardhu ain kepada muslim lelaki.
A.
B.
2.  Solat jumaat dilakukan pada waktu zohor.
A.
B.
3.  Berikan pengertian Solat Jumaat dengan lengkap.
4.  Berikan perbezaan sunat haiat dan sunat aba’d dari sudut pengertian.  
5.  Tandakan ( / ) pada syarat sah solat berjemaah.
A.
B.
C.
D.
6.  Solat berjemaah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara besama-sama dan diketuai oleh seorang ____________.
7.  Makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah bersama-sama imam dalam rakaat pertama disebut.
A.
B.
C.
8.  Tandakan ( / ) pada pernyataan di bawah berkenaan solat berjemaah.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
9.  Tayamum ialah menyapu_____________________ yang suci ke muka dan kedua -dua tangan hingga ke siku dengan beberapa ___________________  disertai dengan _____________________.
10.  Tandakan ( / ) pada perkara yang membatalkan tayamum dan ( X ) pada perkara yang tidak membatalkan tayammum.
A.
B.
C.
D.
E.
11.  Antara berikut yang manakah salah satu rukun tayammum?
A.
B.
C.
12.  Senaraikan rukun-rukun tayammum.  1.____________________       2.__________________          3. _____________________    4. _____________________
13.  Azan ialah pemberitahuan masuknya waktu solat sunat.
A.
B.
14.  Orang yang melaungkan azan dipanggil____________________.
A.
B.
C.
15.  Bilangan makmum bagi solat Jumaat mestilah tidak kurang daripada 40 orang.
A.
B.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.