Kuiz 5 - Am

11 Questions  I  By Soonyin
Please take the quiz to rate it.

Kuiz 5 - Am
Ini merupakan satu kuiz yang meliputi gabungan beberapa topik yang dipelajari sepanjang semesteri ini.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Secara umumnya dalam konsep teknologi pendidikan
A.
B.
C.
D.
2.  Mengapakah bidang Teknologi Pendidikan diberikan penekanan dalam kurikulum pendidikan guru?
A.
B.
C.
D.
3.  Reka bentuk pengajaran bolehlah dimaksudkan sebagai
A.
B.
C.
D.
4.  Di antara media berikut, media yang mempunyai ciri-ciri interaktif  adalah
A.
B.
C.
D.
5.  Senarai berikut adalah kelebihan penggunaan Overhead Projector  (OHP) dalam proses pengajaran dan pembelajaran kecuali
A.
B.
C.
D.
6.  Seorang guru ingin meningkatkan kemahiran mental pelajar-pelajarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, media pengajaran berikut yang paling sesuai digunakan  ialah
A.
B.
C.
D.
7.  Grafik ialah representasi visual yang melibatkan unsur-unsur berikut kecuali
A.
B.
C.
D.
8.   Berikut merupakan elemen-elemen grafik kecuali
A.
B.
C.
D.
9.  Nyatakan langkah-langkah penerbitan bahan Audio mengikut urutan dibawah?                         I           Tetapkan matlamat                         II           Menyediakan peralatan                         III          Menulis skrip                         IV         Preview                         V         Membuat rakaman
A.
B.
C.
D.
10.  Berikut merupakan jenis-jenis shot dalam kamera video kecuali
A.
B.
C.
D.
11.  Apakah maksud teknologi yang paling tepat?
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.