Kuiz 5 - Am

11 Questions  I  By Soonyin
Please take the quiz to rate it.

Kuiz 5 - Am
Ini merupakan satu kuiz yang meliputi gabungan beberapa topik yang dipelajari sepanjang semesteri ini.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  Secara umumnya dalam konsep teknologi pendidikan
  • A. 

   Teknologi dalam pendidikan adalah sebahagian dari teknologi pendidikan

  • B. 

   Teknologi dari pendidikan adalah sebahagian dalam teknologi dari pendidikan

  • C. 

   Teknologi dalam pendidikan dan teknologi dari pendidikan adalah entiti yang sama

  • D. 

   Teknologi dalam pendidikan dan teknologi pendidikan tidak mempunyai apa-apa kaitan


 • 2. 
  Mengapakah bidang Teknologi Pendidikan diberikan penekanan dalam kurikulum pendidikan guru?
  • A. 

   Meningkatkan peratus kelulusan peperiksaan

  • B. 

   Memberikan kesedaran yang teknologi pendidikan penting kepada guru

  • C. 

   Membiasakan guru-guru pelatih menggunakan alat-alat bantu mengajar

  • D. 

   Memberikan kefahaman dan kemahiran tentang aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik kepada guru-guru.


 • 3. 
  Reka bentuk pengajaran bolehlah dimaksudkan sebagai
  • A. 

   Satu model pengajaran teruji dan tersusun untuk mengajar sesuatu topik

  • B. 

   Bentuk pengajaran yang terkini termasuk langkah perancangan yang rapi

  • C. 

   Teori pengajaran mengenai pengurusan alat dalam makmal pembelajaran

  • D. 

   Satu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai


 • 4. 
  Di antara media berikut, media yang mempunyai ciri-ciri interaktif  adalah
  • A. 

   Tulisan di atas papan tulis

  • B. 

   Video dengan gambar bergerak

  • C. 

   Gambar permainan dalam buku

  • D. 

   Transparensi dengan gambar foto


 • 5. 
  Senarai berikut adalah kelebihan penggunaan Overhead Projector  (OHP) dalam proses pengajaran dan pembelajaran kecuali
  • A. 

   Mudah dikendalikan dan agak ringan

  • B. 

   Tidak memerlukan cahaya yang terang

  • C. 

   Penyediaan bahan mengambil masa yang singkat dan mudah

  • D. 

   Bahan pengajaran yang rumit sukar diterjemahkan ke dalam transperensi


 • 6. 
  Seorang guru ingin meningkatkan kemahiran mental pelajar-pelajarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, media pengajaran berikut yang paling sesuai digunakan  ialah
  • A. 

   Carta

  • B. 

   Video

  • C. 

   Slaid/pita

  • D. 

   Alatan mudah alih


 • 7. 
  Grafik ialah representasi visual yang melibatkan unsur-unsur berikut kecuali
  • A. 

   Angka

  • B. 

   Ilustrasi

  • C. 

   Tulisan

  • D. 

   Warna


 • 8. 
   Berikut merupakan elemen-elemen grafik kecuali
  • A. 

   Saiz

  • B. 

   Ruang

  • C. 

   Garisan

  • D. 

   Permukaan


 • 9. 
  Nyatakan langkah-langkah penerbitan bahan Audio mengikut urutan dibawah?                         I           Tetapkan matlamat                         II           Menyediakan peralatan                         III          Menulis skrip                         IV         Preview                         V         Membuat rakaman
  • A. 

   I, II, III , IV dan V

  • B. 

   I, III, II, V dan IV

  • C. 

   II, I, III, IV dan V

  • D. 

   II, I, IV, III, dan IV


 • 10. 
  Berikut merupakan jenis-jenis shot dalam kamera video kecuali
  • A. 

   Syot Jauh (Long Shot)

  • B. 

   Syot Rapat (Medium Shot)

  • C. 

   Syot Sederhana (Medium Shot)

  • D. 

   Syot Jauh Extreme (Xtreme Long Shot)


 • 11. 
  Apakah maksud teknologi yang paling tepat?
  • A. 

   Teknologi ialah suatu alat

  • B. 

   Teknologi ialah kaedah dan idea

  • C. 

   Teknologi ialah ilmu dan pengetahuan

  • D. 

   Teknologi ialah keupayaan menggunakan alat sesuai dengan fungsinya


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.