kegiatan ekonomi utama di Malaysia

10 Questions  I  By Nurul88
Please take the quiz to rate it.

Kegiatan Ekonomi Utama Di Malaysia
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  Kegiatan ekonomi primer merupakan aktiviti pengeluaran __________________.

 • 2. 
  Pekerjaan guru, doktor dan peguam tergolong dalam sektor _____________

 • 3. 
  Kegiatan perikanan air tawar sering dijalankan di ________________

 • 4. 
  Tanaman makanan dan tanaman jualan dihasilkan daripada sektor _______________

 • 5. 
  Tanaman padi huma dilakukan di kawasan tanah tinggi pedalaman _____________

 • 6. 
  Industri tekstil dan pakaian merupakan sektor perindustrian yang ______________________

 • 7. 
  Kegiatan perlombongan di Malaysia sangat giat dilakukan di kawasan _________________

 • 8. 
  Kegiatan ekonomi tertier terdiri daripada sektor pelancongan, kewangan, pendidikan,         perdagangan dan _________________ 

 • 9. 
  Industri berasakan makanan dan minuman tergolong dalam sektor ekonomi _____________

 • 10. 
  Aktiviti ______________ sesuai dijalankan di Malaysia kerana mempunyai hutan hujan tropika yang luas

Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.