kegiatan ekonomi utama di Malaysia

10 Questions  I  By Nurul88
Kegiatan Ekonomi Utama Di Malaysia
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Kegiatan ekonomi primer merupakan aktiviti pengeluaran __________________.
2.  Pekerjaan guru, doktor dan peguam tergolong dalam sektor _____________
3.  Kegiatan perikanan air tawar sering dijalankan di ________________
4.  Tanaman makanan dan tanaman jualan dihasilkan daripada sektor _______________
5.  Tanaman padi huma dilakukan di kawasan tanah tinggi pedalaman _____________
6.  Industri tekstil dan pakaian merupakan sektor perindustrian yang ______________________
7.  Kegiatan perlombongan di Malaysia sangat giat dilakukan di kawasan _________________
8.  Kegiatan ekonomi tertier terdiri daripada sektor pelancongan, kewangan, pendidikan,         perdagangan dan _________________ 
9.  Industri berasakan makanan dan minuman tergolong dalam sektor ekonomi _____________
10.  Aktiviti ______________ sesuai dijalankan di Malaysia kerana mempunyai hutan hujan tropika yang luas
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.