Karagdagang Halimbawa (Additional Examples)

5  I  By Pisces_angelruth
Please take the quiz to rate it.

Karagdagang Halimbawa (Additional Examples)
Pagtalakay sa nilalaman ng kabanata

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
       1. Pansinin ang simula ng akda. Paano ipinakilala ang mga tauhan at paano inihanda ang mga mambabasa sa napipintong suliranin sa simula ng nobela? Ipaliwanag.

 • 2. 
       2. Bakit tinawag na Tabo ang Bapor? Ipaliwanag.

 • 3. 
  3.  Sino si Simoun? Bakit siya pinangingilagan ni Don Custodio at ng mga prayle?Ipaliwanag.

 • 4. 
       4. Sino si Donya Victorina? Ilarawan siya.

 • 5. 
       5. Ano ang panukala ni Simoun para mapabilis ang pagtutuwid ng ilog? Bakit kaya niya iyon ipinanukala?

Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.