Il-Kantilena

10 Mistoqsijiet  I  By Lsal0004
Please take the quiz to rate it.

Il-kantilena
Dan il-kwiżż huwa immirat għall-istudenti tat-tielet sena sekondarja. Jikkonsisti f'sett ta' mistoqsijiet dwar l-ewwel kitba bil-Malti. Fll-istess ħin dawn ser iservu bħala reviżjoni. Fl-aħħar u mhux l-inqas, il-kwiżż għandu jżid il-motivazzjoni u l-interess fost l-istudenti dwar l-Istorja tal-lingwa Maltija.  

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Min sabha l-Kantilena?
1.
2.
3.
4.
2.  Min kiteb il-Kantilena?
1.
2.
3.
4.
3.  F’liema sena nstabet il-Kantilena u fejn?
1.
2.
3.
4.
4.  Taħt liema ħakma nkitbet il-Kantilena?
1.
2.
3.
4.
5.  X’inhu l-istil ta’ din l-għanja, li jirrifletti l-ħajja ta’ Caxaru?
1.
2.
3.
4.
6.  Din ma nsejħulhiex poeżija iżda  ____________.
7.  Għandha element qawwi tal- _______________.
8.  Hija miktuba b’Malti _______________.
9.  Caxaru kien ___________ u _____________.
10.  Il-kelma ____________ ġejja mir-Rumanz.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.