We have sent an email with your new password.


Huyết học trong ngoại khoa

11 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
  • Share This on Twitter
  • +
Huyết Học Trong Ngoại Khoa

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
Huyết tương tươi đông lạnh:
1.
2.
3.
4.
5.
2. 
Nghiệm pháp pha loãng máu trước mổ có đặc điểm nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
3. 
Biến chứng nào sau đây KHÔNG xảy ra khi truyền máu khối lượng lớn:
1.
2.
3.
4.
5.
4. 
Chế phẩm của máu nào sau đây có thời gian bảo quản NGẮN nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
5. 
Xét nghiệm cầm máu đông máu của một BN cho kết quả sau: thời gian chảy máu 9 phút, PT 18 giây, aPTT 32 giây. BN có thể bị:
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Dấu hiệu sớm nhất của biến chứng tán huyết do bất tương hợp nhóm máu là:
1.
2.
3.
4.
5.
7. 
Nếu BN không có nhu cầu được truyền trở lại, máu được lấy từ các phương pháp truyền máu tự thân, pha loãng máu trước mổ, truyền máu hoàn hồi KHÔNG THỂ được truyền cho BN khác. Lý do nào sau đây đúng:
1.
2.
3.
4.
5.
8. 
Một BN bị viêm đường mật do sỏi có chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Xét nghiệm cầm máu-đông máu của BN cho kết quả như sau: PT 22 giây, aPTT 34 giây, số lượng tiểu cầu 154.000/mm3, thời gian chảy máu 8 phút. BN này cần được chỉ định:
1.
2.
3.
4.
5.
9. 
Xét nghiệm nào sau đây KHÔNG được dùng để theo dõi hiệu quả điều trị và biến chứng của việc sử dụng heparin:
1.
2.
3.
4.
5.
10. 
Hồng cầu lắng có đặc điểm khác biệt nào so với máu toàn phần:
1.
2.
3.
4.
5.
11. 
Khi tiến hành truyền máu với khối lượng lớn (hơn 5000mL/24 giờ), vấn đề nào sau đây được cho là SAI:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz