Huyết Học Trong Ngoại Khoa

11 Questions  I  By Ngoaikhoathuchanh on November 19, 2010

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Nghiệm pháp pha loãng máu trước mổ có đặc điểm nào sau đây:
A.
B.
C.
D.
E.
2.  Chế phẩm của máu nào sau đây có thời gian bảo quản NGẮN nhất:
A.
B.
C.
D.
E.
3.  Bệnh lý nào sau đây làm aPTT kéo dài nhưng PT, thời gian chảy máu và số lượng tiểu cầu bình thường:
A.
B.
C.
D.
E.
4.  Xét nghiệm nào sau đây KHÔNG được dùng để theo dõi hiệu quả điều trị và biến chứng của việc sử dụng heparin:
A.
B.
C.
D.
E.
5.  Một BN bị chấn thương bụng kín vỡ lách được phẫu thuật. Khi mở bụng thấy có máu không đông và lấy ra được 750 mL. Máu lấy ra được pha với 500 mL dung dịch NaCl 0,9%, đồng thời một mẫu máu được gởi đến phòng xét nghiệm để đánh giá độ tán huyết. Sau khi thám sát thấy ngoài lách bị vỡ nát không có tổn thương phối hợp nào khác, đồng thời kết quả xét nghiệm cho thấy máu không bị tán huyết, BN được truyền bằng phần máu được lấy ra từ chính xoang bụng của mình. Phương pháp truyền máu nói trên được gọi là:
A.
B.
C.
D.
E.
6.  Dấu hiệu sớm nhất của biến chứng tán huyết do bất tương hợp nhóm máu là:
A.
B.
C.
D.
E.
7.  Nguyên tắc bồi hoàn sự mất máu trong lúc phẫu thuật nào sau đây được cho là SAI:
A.
B.
C.
D.
E.
8.  Khi tiến hành truyền máu, sự kết tủa của máu được truyền có thể xảy ra trong trường hợp nào sau đây:
A.
B.
C.
D.
E.
9.  Truyền máu toàn phần lưu trữ trong ngân hàng máu được chỉ định trong trường hợp nào sau đây:
A.
B.
C.
D.
E.
10.  Huyết tương tươi đông lạnh:
A.
B.
C.
D.
E.
11.  Hồng cầu lắng có đặc điểm khác biệt nào so với máu toàn phần:
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz