Homesiri2 11-20smk2013
1 Question
Padankan nama serta kegunaan bagi setiap item berkenaan.