We have sent an email with your new password.

Close this window

Hội chứng tràn khí màng phổi

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Lượng giá kiến thức ngoại khoa lâm sàng dành cho sinh viên y khoa năm thứ hai 

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Khi khám lâm sàng, hội chứng tràn khí màng phổi biểu hiện bằng:
1.
2.
3.
4.
2.  Trong tràn khí màng phổi, phổi bên bị tràn khí:
1.
2.
3.
4.
3.  "Nếp gấp da thành ngực" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
4.  Nguồn gốc của khí màng phổi trong gãy xương sườn thường là:
1.
2.
3.
4.
5.  Tiêu chuẩn nào sau đây được xếp vào loại tràn khí màng phổi lượng nhiều:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Trong tràn khí màng phổi áp lực, áp lực khoang màng phổi:
1.
2.
3.
4.
7.  Hình ảnh sau đây gợi cho bạn điều gì về tràn khí màng phổi:
1.
2.
3.
4.
8.  Đặc điểm sinh lý bệnh của tràn khí màng phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Đau ngực trong tràn khí màng phổi là do:
1.
2.
3.
4.
10.  Đặc điểm của tràn khí màng phổi có nguồn gốc từ khí-phế quản gốc:
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz