Hội chứng tràn khí màng phổi

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Lượng giá kiến thức ngoại khoa lâm sàng dành cho sinh viên y khoa năm thứ hai 

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Đặc điểm sinh lý bệnh của tràn khí màng phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  "Phổi tăng thông khí" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
3.  Bạn hãy xem hình ảnh x-quang ngực thẳng sau đây và cho biết chẩn đoán của bạn.
1.
2.
3.
4.
4.  "Kén khí phổi" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.  Đặc điểm giống nhau giữa vết thương thấu ngực và vết thương ngực hở là:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Những triệu chứng nào sau đây có thể gặp trong hội chứng tràn khí màng phổi áp lực:
1.
2.
3.
4.
7.  BN bị tràn khí màng phổi có thể có nguy cơ nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
8.  Đau ngực trong tràn khí màng phổi là do:
1.
2.
3.
4.
9.  Khi khám lâm sàng, hội chứng tràn khí màng phổi biểu hiện bằng:
1.
2.
3.
4.
10.  Bạn hãy xem hình ảnh CT sau đây và cho biết chẩn đoán của bạn.
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz