Hội chứng tràn khí màng phổi

10 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

 Hi Chng Trn Kh Mng Phi
Lượng giá kiến thức ngoại khoa lâm sàng dành cho sinh viên y khoa năm thứ hai 

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Trong tràn khí màng phổi hở, áp lực khoang màng phổi:
1.
2.
3.
4.
2.  "Phổi tăng thông khí" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
3.  Nguyên nhân gây tràn khí màng phổi thường gặp nhất là:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Nguồn gốc của khí màng phổi trong gãy xương sườn thường là:
1.
2.
3.
4.
5.  "Kén khí phổi" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
6.  Tiêu chuẩn nào sau đây được xếp vào loại tràn khí màng phổi lượng nhiều:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Trong tràn khí màng phổi, phổi bên bị tràn khí:
1.
2.
3.
4.
8.  Đặc điểm khác nhau giữa vết thương thấu ngực và vết thương ngực hở là:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Đặc điểm giống nhau giữa vết thương thấu ngực và vết thương ngực hở là:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  "Thủng tạng rỗng" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.