We have sent an email with your new password.

Close this window

Hội chứng tràn khí màng phổi

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Lượng giá kiến thức ngoại khoa lâm sàng dành cho sinh viên y khoa năm thứ hai 

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Trong tràn khí màng phổi áp lực, áp lực khoang màng phổi:
1.
2.
3.
4.
2.  Trong tràn khí màng phổi hở, áp lực khoang màng phổi:
1.
2.
3.
4.
3.  Cách phân loại tràn khí màng phổi nào sau đây KHÔNG làm thay đổi thái độ điều trị:
1.
2.
3.
4.
4.  "Phổi tăng thông khí" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.  Đau ngực trong tràn khí màng phổi là do:
1.
2.
3.
4.
6.  Hội chứng tràn khí màng phổi được định nghĩa là:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Tiêu chuẩn nào sau đây được xếp vào loại tràn khí màng phổi lượng nhiều:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  BN bị tràn khí màng phổi có thể có nguy cơ nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
9.  Nguyên nhân gây tràn khí màng phổi thường gặp nhất là:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Để đánh giá mức độ tràn khí màng phổi, tiêu chí nào sau đây KHÔNG được cân nhắc đến:
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz