Hội Chứng Tràn Khí Màng Phổi

10 Questions  I  By Ngoaikhoathuchanh on June 29, 2011
Lượng giá kiến thức ngoại khoa lâm sàng dành cho sinh viên y khoa năm thứ hai 

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Cách phân loại tràn khí màng phổi nào sau đây KHÔNG làm thay đổi thái độ điều trị:
A.
B.
C.
D.
2.  "Nếp gấp da thành ngực" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
A.
B.
C.
D.
3.  Trên x-quang, dấu hiệu có giá trị nhất để chẩn đoán tràn khí màng phổi:
A.
B.
C.
D.
4.  "Kén khí phổi" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
A.
B.
C.
D.
5.  Bạn hãy xem hình ảnh x-quang ngực thẳng sau đây và cho biết chẩn đoán của bạn.
A.
B.
C.
D.
6.  Trong tràn khí màng phổi hở, áp lực khoang màng phổi:
A.
B.
C.
D.
7.  Hình ảnh sau đây gợi cho bạn điều gì về tràn khí màng phổi:
A.
B.
C.
D.
8.  Nguyên nhân gây tràn khí màng phổi thường gặp nhất là:
A.
B.
C.
D.
E.
9.  Đặc điểm khác nhau giữa vết thương thấu ngực và vết thương ngực hở là:
A.
B.
C.
D.
E.
10.  Những triệu chứng nào sau đây có thể gặp trong hội chứng tràn khí màng phổi áp lực:
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade