Hội chứng tràn khí màng phổi

10 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Hi Chng Trn Kh Mng Phi
Lượng giá kiến thức ngoại khoa lâm sàng dành cho sinh viên y khoa năm thứ hai 

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  "Thủng tạng rỗng" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
2.  Đặc điểm của tràn khí màng phổi có nguồn gốc từ khí-phế quản gốc:
1.
2.
3.
4.
3.  Trong tràn khí màng phổi hở, áp lực khoang màng phổi:
1.
2.
3.
4.
4.  Nguồn gốc của khí màng phổi trong gãy xương sườn thường là:
1.
2.
3.
4.
5.  Tiêu chuẩn nào sau đây được xếp vào loại tràn khí màng phổi lượng nhiều:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Trong tràn khí màng phổi, phổi bên bị tràn khí:
1.
2.
3.
4.
7.  Cách phân loại tràn khí màng phổi nào sau đây KHÔNG làm thay đổi thái độ điều trị:
1.
2.
3.
4.
8. 
Hình ảnh sau đây gợi cho bạn điều gì về tràn khí màng phổi:
1.
2.
3.
4.
9.  Để đánh giá mức độ tràn khí màng phổi, tiêu chí nào sau đây KHÔNG được cân nhắc đến:
1.
2.
3.
10.  Khác với tràn khí màng phổi đơn giản, tràn khí màng phổi áp lực:
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.