We have sent an email with your new password.

Close this window

Hội chứng tràn khí màng phổi

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Hi chng trn kh mng phi
Lượng giá kiến thức ngoại khoa lâm sàng dành cho sinh viên y khoa năm thứ hai 

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  "Kén khí phổi" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
2.  Đặc điểm khác nhau giữa vết thương thấu ngực và vết thương ngực hở là:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  "Phổi tăng thông khí" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
4.  Khác với tràn khí màng phổi đơn giản, tràn khí màng phổi áp lực:
1.
2.
3.
4.
5.  Nguyên nhân gây tràn khí màng phổi thường gặp nhất là:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Trong tràn khí màng phổi, phổi bên bị tràn khí:
1.
2.
3.
4.
7.  "Thủng tạng rỗng" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
8.  Những triệu chứng nào sau đây có thể gặp trong hội chứng tràn khí màng phổi áp lực:
1.
2.
3.
4.
9.  Nguồn gốc của khí màng phổi trong gãy xương sườn thường là:
1.
2.
3.
4.
10.  Hội chứng tràn khí màng phổi được định nghĩa là:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz