Hội chứng tràn khí màng phổi

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Lượng giá kiến thức ngoại khoa lâm sàng dành cho sinh viên y khoa năm thứ hai 

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Đau ngực trong tràn khí màng phổi là do:
1.
2.
3.
4.
2.  "Nếp gấp da thành ngực" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
3.  Trong tràn khí màng phổi, phổi bên bị tràn khí:
1.
2.
3.
4.
4.  Trong tràn khí màng phổi hở, áp lực khoang màng phổi:
1.
2.
3.
4.
5.  Nguồn gốc của khí màng phổi trong gãy xương sườn thường là:
1.
2.
3.
4.
6.  Hội chứng tràn khí màng phổi được định nghĩa là:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Những triệu chứng nào sau đây có thể gặp trong hội chứng tràn khí màng phổi áp lực:
1.
2.
3.
4.
8.  "Phổi tăng thông khí" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
9.  Bạn hãy xem hình ảnh CT sau đây và cho biết chẩn đoán của bạn.
1.
2.
3.
4.
10.  Tiêu chuẩn nào sau đây được xếp vào loại tràn khí màng phổi lượng nhiều:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz