We have sent an email with your new password.


Hội chứng tràn khí màng phổi

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Hi chng trn kh mng phi
Lượng giá kiến thức ngoại khoa lâm sàng dành cho sinh viên y khoa năm thứ hai 

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  "Nếp gấp da thành ngực" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
2.  Bạn hãy xem hình ảnh CT sau đây và cho biết chẩn đoán của bạn.
1.
2.
3.
4.
3.  Trong tràn khí màng phổi áp lực, áp lực khoang màng phổi:
1.
2.
3.
4.
4.  Đặc điểm sinh lý bệnh của tràn khí màng phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Trên x-quang, dấu hiệu có giá trị nhất để chẩn đoán tràn khí màng phổi:
1.
2.
3.
4.
6.  Những triệu chứng nào sau đây có thể gặp trong hội chứng tràn khí màng phổi áp lực:
1.
2.
3.
4.
7.  Đặc điểm giống nhau giữa vết thương thấu ngực và vết thương ngực hở là:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Trên x-quang, dấu hiệu có giá trị nhất để chẩn đoán tràn khí màng phổi áp lực:
1.
2.
3.
4.
9.  Trong tràn khí màng phổi hở, áp lực khoang màng phổi:
1.
2.
3.
4.
10.  Cách phân loại tràn khí màng phổi nào sau đây KHÔNG làm thay đổi thái độ điều trị:
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz