We have sent an email with your new password.


Hội chứng tràn khí màng phổi

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
  • Share This on Twitter
  • +
Hi Chng Trn Kh Mng Phi
Lượng giá kiến thức ngoại khoa lâm sàng dành cho sinh viên y khoa năm thứ hai 

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Trên x-quang, dấu hiệu có giá trị nhất để chẩn đoán tràn khí màng phổi:
1.
2.
3.
4.
2.  Đau ngực trong tràn khí màng phổi là do:
1.
2.
3.
4.
3.  Trong tràn khí màng phổi hở, áp lực khoang màng phổi:
1.
2.
3.
4.
4.  "Kén khí phổi" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.  "Nếp gấp da thành ngực" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
6.  Đặc điểm khác nhau giữa vết thương thấu ngực và vết thương ngực hở là:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Trên x-quang, dấu hiệu có giá trị nhất để chẩn đoán tràn khí màng phổi áp lực:
1.
2.
3.
4.
8.  Trong tràn khí màng phổi áp lực, áp lực khoang màng phổi:
1.
2.
3.
4.
9.  Để đánh giá mức độ tràn khí màng phổi, tiêu chí nào sau đây KHÔNG được cân nhắc đến:
1.
2.
3.
10.  Khi khám lâm sàng, hội chứng tràn khí màng phổi biểu hiện bằng:
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz