Hội chứng tràn khí màng phổi

10 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Hi Chng Trn Kh Mng Phi
Lượng giá kiến thức ngoại khoa lâm sàng dành cho sinh viên y khoa năm thứ hai 

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Nguyên nhân gây tràn khí màng phổi thường gặp nhất là:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Nguồn gốc của khí màng phổi trong gãy xương sườn thường là:
1.
2.
3.
4.
3.  "Phổi tăng thông khí" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
4. 
Bạn hãy xem hình ảnh x-quang ngực thẳng sau đây và cho biết chẩn đoán của bạn.
1.
2.
3.
4.
5. 
Hình ảnh sau đây gợi cho bạn điều gì về tràn khí màng phổi:
1.
2.
3.
4.
6.  "Thủng tạng rỗng" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
7.  Đặc điểm của tràn khí màng phổi có nguồn gốc từ khí-phế quản gốc:
1.
2.
3.
4.
8.  BN bị tràn khí màng phổi có thể có nguy cơ nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
9.  Trong tràn khí màng phổi áp lực, áp lực khoang màng phổi:
1.
2.
3.
4.
10.  Đau ngực trong tràn khí màng phổi là do:
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.