Hội chứng tràn khí màng phổi

10 cu hi  I  By Ngoaikhoathuchanh
Please take the quiz to rate it.

Hi Chng Trn Kh Mng Phi
Lượng giá kiến thức ngoại khoa lâm sàng dành cho sinh viên y khoa năm thứ hai 

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Đặc điểm sinh lý bệnh của tràn khí màng phổi:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Những triệu chứng nào sau đây có thể gặp trong hội chứng tràn khí màng phổi áp lực:
1.
2.
3.
4.
3.  "Thủng tạng rỗng" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
4.  "Nếp gấp da thành ngực" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.  Đặc điểm giống nhau giữa vết thương thấu ngực và vết thương ngực hở là:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  "Phổi tăng thông khí" cần được chẩn đoán phân biệt với thể tràn khí màng phổi nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
7.  Cách phân loại tràn khí màng phổi nào sau đây KHÔNG làm thay đổi thái độ điều trị:
1.
2.
3.
4.
8.  Đặc điểm khác nhau giữa vết thương thấu ngực và vết thương ngực hở là:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Khác với tràn khí màng phổi đơn giản, tràn khí màng phổi áp lực:
1.
2.
3.
4.
10.  Khi khám lâm sàng, hội chứng tràn khí màng phổi biểu hiện bằng:
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.