We have sent an email with your new password.


Grade 5 hekasi

10  I  By Luna_Jane
  • Share This on Twitter
  • +
Grade 5 Hekasi

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1. Ano ang kahulugan ng islam?         
1.
2.
3.
2.  2. Sino ang diyos ng relihiyong islam?
1.
2.
3.
3.  3. Ano ang dalawang uri ng pahalaan noong panahon ng amerikano?      
1.
2.
3.
4.  4. Sino ang pangulo noong panahon ng komonwelt?   
1.
2.
3.
5.  5. Sino ang katulong ng datu?    
1.
2.
3.
6.  6. Sino ang pangulo ng pueblo?      a. gobernadorcillo      b. alkalde      c. pangulo
1.
2.
3.
7.  7. Sino ang unang babaeng naging kosehal?
1.
2.
3.
8.  8. Ang batas na kumilala sa kalayaan ng pilipinas matapos magkaroon ng      matatag na pamahalaan ay ang batas ____
1.
2.
3.
9.  9. Isa sa mahalagang pamana ng amerikano sa bansa ay ang ____?      
1.
2.
3.
10.  10. Pinamunuan ito ng mga taong hindi kaspi sa militar. Ito ay ang pamahalaang ____. 
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz