Geografi Tingkatan 1 - Bmb:saliran Dan Pinggir Laut

29 Questions  I  By SMKIS_Geog
Please take the quiz to rate it.

 Geografi Tingkatan 1 - Bmb:saliran Dan Pinggir Laut
Malaysia geography curriculum for age 13-15

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Rajah  1 menunjukkan  bentuk muka  bumi  kawasan  pinggir laut. Apakah bentuk  muka  bumi  X ?
A.
B.
C.
D.
2.  Rajah 2 menunjukkan  bentuk muka  bumi  hakisan  ombak. Apakah  X?
A.
B.
C.
D.
3.  Apakah  bentuk  muka  bumi  yang merujuk  kepada  pernyataan  di bawah.  
A.
B.
C.
D.
4.  Berikut ialah proses pembentukan muka bumi pinggir pantai. Apakah X?
A.
B.
C.
D.
5.  Rajah 2 menunjukkan bentuk muka bumi pinggir laut. Rajah 2                                            Apakah  X?
A.
B.
C.
D.
6.  Antara berikut, manakah bentuk-bentuk fizikal yang terdapat di pinggir laut?             I     Tebing tinggi               II    Petempatan             III   Tanjung              IV   Hotel 
A.
B.
C.
D.
7.  Mengenai bentuk fizikal di pinggir laut. Yang manakah berkaitan dengan peryataan di atas?   
A.
B.
C.
D.
8.  Proses dibawah menunjukkan proses pembentukan ciri fizikal di pinggir laut. Apakah yang boleh dikaitkan mengenai bentuk mukabumi  X berdasarkan pernyataan diatas? 
A.
B.
C.
D.
9.  Apakah kepentingan bandar yang terletak di kawasan pinggir laut berikut?
  • Mukah
  • Tawau
A.
B.
C.
D.
10.  Rajah 3 menunjukan satu bentuk mukabumi di pinggir laut. Rajah 3 Apakah bentuk mukabumi X?
A.
B.
C.
D.
11.  Antara berikut, pandang darat fizikal manakah yang terbentuk hasil daripada hakisan ombak?  I    Gerbang laut    II   Batu tunggul  III  Beting pasir IV Anak tanjung  
A.
B.
C.
D.
12.  Kenapa pulau-pulau dalam senarai di bawah menjadi  tarikan pelancong?
A.
B.
C.
D.
13.  Antara  yang  berikut,  yang manakah  merupakan  bentuk  muka  bumi  akibat  pemendapan ombak? I   Tanjung ll   Anak  tanjung Ill  Beting  pasir V  Gerbang  laut
A.
B.
C.
D.
14.  Rajah  4 menunjukkan  bentuk muka  bumi  akibat  tindakan ombak. Rajah 4 Apakah bentuk yang terhasil dari tindakan hakisan ombak?  
A.
B.
C.
D.
15.  Antara berikut manakah ciri fizikal yang dapat ditemui di kawasan pinggir laut? I    tebing tinggi II   batu tunggul III  teluk IV  jeram
A.
B.
C.
D.
16.  Namakan bentuk mukabumi akibat hakisan ombak dalam rajah 6. Rajah 6
A. P
A.
B. Q
B.
C. R
C.
D. S
D.
E. T
E.
F. U
F.
G. V
G.
17.  Berdasarkan peta 1 di bawah, yang manakah kombinasi yang benar tentang lokasi sungai di Malaysia?  I         Sungai Pahang II        Sungai Rajang III        Sungai Sugut IV       Sungai Kinabatangan peta1
A.
B.
C.
D.
18.  Apakah pola saliran yang menepati huraian di atas?  
A.
B.
C.
D.
19.  Pola saliran jenis apakah yang terdapat pada senarai sungai di atas?
A.
B.
C.
D.
20.  Apakah persamaan kepentingan di kawasan berlorek dalam Rajah 5? rajah 5
A.
B.
C.
D.
21.  Padankan nama pola saliran dengan gambar yang diberi.
A. P
A.
B. Q
B.
C. R
C.
D. S
D.
E. T
E.
F. U
F.
G. V
G.
H. Pola A
H.
I. Pola B
I.
J. Pola C
J.
K. Pola D
K.
L. Pola E
L.
M. Pola F
M.
N. Pola G
N.
22.  Antara sungai berikut yang manakah berfungsi sebagai sempadan negeri semulajadi? I   Sungai Endau II   Sungai Bernam III  Sungai Rajang IV  Sungai Baram
A.
B.
C.
D.
23.  Namakan sungai dan tasik yang ditandakan dalam peta 2. peta2
A. P
A.
B. Q
B.
C. R
C.
D. S
D.
E. T
E.
F. U
F.
G. V
G.
H. Pola A
H.
I. Pola B
I.
J. Pola C
J.
K. Pola D
K.
L. Pola E
L.
M. Pola F
M.
N. Pola G
N.
O. Tasik J
O.
P. Tasik K
P.
Q. Tasik L
Q.
R. Sungai M
R.
S. Sungai N
S.
T. Sungai O
T.
U. Sungai P
U.
24.  Peta 3
  • Sungai terpanjang di Malaysia
  • Boleh dimudiki hingga ke bandar Kapit
Sungai bertanda yang manakah boleh dikaitkan dengan maklumat di atas?
A.
B.
C.
D.
25.  Peta 4 Sungai bertanda X dalam peta mempunyai peranan yang penting.   Apakah kepentingan sungai X? I    sumber pengairan II   menjana kuasa hidroeletrik III   jalan pengangkutan IV  sumber air untuk kegunaan harian
A.
B.
C.
D.
26.  Peta 5 Berdasarkan pernyataan dalam peta 5, kawasan manakah yang mewakili pernyataan tersebut?
A.
B.
C.
D.
27.  Rajah 6 menunjukkan proses pembentukan bentuk muka bumi di lembangan sungai. Rajah 6 Apakah bentuk muka bumi X?
A.
B.
C.
D.
28.  Bentuk  muka  bumi  yang manakah  boleh  dikaitkan dengan  pernyataan  di  bawah?
A.
B.
C.
D.
29.  Berdasarkan profile panjang sungai,pandakan gambar X, Y dan Z dengan bahagian profil sungai.  pic X  pic Y  pic Z
A. P
A.
B. Q
B.
C. R
C.
D. S
D.
E. T
E.
F. U
F.
G. V
G.
H. Pola A
H.
I. Pola B
I.
J. Pola C
J.
K. Pola D
K.
L. Pola E
L.
M. Pola F
M.
N. Pola G
N.
O. Tasik J
O.
P. Tasik K
P.
Q. Tasik L
Q.
R. Sungai M
R.
S. Sungai N
S.
T. Sungai O
T.
U. Sungai P
U.
V. Pic X
V.
W. Pic Y
W.
X. Pic Z
X.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.