Take Another Quiz

Gamit ng Pangngalan

5
Gamit Ng Pangngalan

Ang pagsusulit na ito ay susubok sa kakayahan ng mga estudyante sa pagtukoy ng gamit ng pangngalan.

Questions and Answers