We have sent an email with your new password.


Gamit ng pangatnig

3  I  By Julyleo
  • Share This on Twitter
  • +
Gamit Ng Pangatnig
Ito ay pagsubok para sa mga mag-aaral sa ikapitong baitang sa tamang gamit ng mga pangatnig.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ang mga mag-aaral ay nag-aaral nang mabuti ____makapasa sa kanilang kanilang pagsusulit.
1.
2.
3.
4.
2.  Nakikinig sila sa paliwanag ng guro _____ naiintindihan nila ang  paksa. 
1.
2.
3.
4.
3.  Tuwang-tuwa ang kanyang magulang _____ mataas ang kanyang marka sa Filipino.
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz