Gamit ng pangatnig

3  I  By Julyleo
Please take the quiz to rate it.

Gamit ng pangatnig
Ito ay pagsubok para sa mga mag-aaral sa ikapitong baitang sa tamang gamit ng mga pangatnig.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  Ang mga mag-aaral ay nag-aaral nang mabuti ____makapasa sa kanilang kanilang pagsusulit.
  • A. 

   Kaya

  • B. 

   Upang

  • C. 

   Habang

  • D. 

   At


 • 2. 
  Nakikinig sila sa paliwanag ng guro _____ naiintindihan nila ang  paksa. 
  • A. 

   Samantala

  • B. 

   Dahil

  • C. 

   Para

  • D. 

   Kaya


 • 3. 
  Tuwang-tuwa ang kanyang magulang _____ mataas ang kanyang marka sa Filipino.
  • A. 

   Ngunit

  • B. 

   Dahil

  • C. 

   Habang

  • D. 

   Kaya


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.