Gamit Ng Pangatnig

3 Questions  I  By Julyleo on October 27, 2009
Ito ay pagsubok para sa mga mag-aaral sa ikapitong baitang sa tamang gamit ng mga pangatnig.

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ang mga mag-aaral ay nag-aaral nang mabuti ____makapasa sa kanilang kanilang pagsusulit.
A.
B.
C.
D.
2.  Nakikinig sila sa paliwanag ng guro _____ naiintindihan nila ang ¬†paksa.¬†
A.
B.
C.
D.
3.  Tuwang-tuwa ang kanyang magulang _____ mataas ang kanyang marka sa Filipino.
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz