Filipino IV 2011-2012 - Unang Pasulit

10  I  By Ryemikheal
Ito ay isang pasulit bilang panukat sa inyong mga nauunawaan sa unang pagkikita sa asignaturang Filipino.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ang may akda ng aklat/teksbuk na ginagamit sa Filipino (PLUMA).
2.  Ang buong pangalan ng inyong guro sa Filipino;
1.
2.
3.
3.  ang tatalakayin sa ikatlong markahan;
1.
2.
3.
4.  Ang asignaturang Filipino ay gumagamit ng framework na tinatawag na UMD
1.
2.
5.  Sa ikalawang markahan ay tatalakayin naman ang________;
1.
2.
3.
6.  kailangan lamang magtamo ng 150 puntos bawat markahan para maperfect ang oral recitation.
1.
2.
7.  Ang ibig sabihin ng PT;
1.
2.
3.
8.  Sa unang kwarter tatalakayin sa asignaturang Filipino ang tungkol sa;
1.
2.
3.
9.  Ang Kagawaran ng Filipino ay gumagamit ng _____________ sa pamamaraan ng pagbibigay ng marka.
10.  Ang kompetisyon na pinangungunahan ng Kagawaran ng Filipino, KIW at mga klase sa ikaapat na taon.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz