Filipino IV 2011-2012 - Unang Pasulit

10  I  By Ryemikheal
Ito ay isang pasulit bilang panukat sa inyong mga nauunawaan sa unang pagkikita sa asignaturang Filipino.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Sa ikalawang markahan ay tatalakayin naman ang________;
1.
2.
3.
2.  ang tatalakayin sa ikatlong markahan;
1.
2.
3.
3.  Ang ibig sabihin ng PT;
1.
2.
3.
4.  Ang Kagawaran ng Filipino ay gumagamit ng _____________ sa pamamaraan ng pagbibigay ng marka.
5.  Ang asignaturang Filipino ay gumagamit ng framework na tinatawag na UMD
1.
2.
6.  kailangan lamang magtamo ng 150 puntos bawat markahan para maperfect ang oral recitation.
1.
2.
7.  Sa unang kwarter tatalakayin sa asignaturang Filipino ang tungkol sa;
1.
2.
3.
8.  Ang buong pangalan ng inyong guro sa Filipino;
1.
2.
3.
9.  Ang kompetisyon na pinangungunahan ng Kagawaran ng Filipino, KIW at mga klase sa ikaapat na taon.
10.  Ang may akda ng aklat/teksbuk na ginagamit sa Filipino (PLUMA).
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz