Filipino Iv 2011-2012 - Unang Pasulit

10 Questions  I  By Ryemikheal on June 21, 2011
Ito ay isang pasulit bilang panukat sa inyong mga nauunawaan sa unang pagkikita sa asignaturang Filipino.

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Kailangan lamang magtamo ng 150 puntos bawat markahan para maperfect ang oral recitation.
A.
B.
2.  Ang asignaturang Filipino ay gumagamit ng framework na tinatawag na UMD
A.
B.
3.  Ang ibig sabihin ng PT;
A.
B.
C.
4.  Sa ikalawang markahan ay tatalakayin naman ang________;
A.
B.
C.
5.  Ang Kagawaran ng Filipino ay gumagamit ng _____________ sa pamamaraan ng pagbibigay ng marka.
6.  Ang buong pangalan ng inyong guro sa Filipino;
A.
B.
C.
7.  Ang kompetisyon na pinangungunahan ng Kagawaran ng Filipino, KIW at mga klase sa ikaapat na taon.
8.  Ang tatalakayin sa ikatlong markahan;
A.
B.
C.
9.  Sa unang kwarter tatalakayin sa asignaturang Filipino ang tungkol sa;
A.
B.
C.
10.  Ang may akda ng aklat/teksbuk na ginagamit sa Filipino (PLUMA).
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz