Filipino Iv 2011-2012 - Unang Pasulit

10 Questions  I  By Ryemikheal on June 21, 2011
Ito ay isang pasulit bilang panukat sa inyong mga nauunawaan sa unang pagkikita sa asignaturang Filipino.

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ang Kagawaran ng Filipino ay gumagamit ng _____________ sa pamamaraan ng pagbibigay ng marka.
2.  Sa ikalawang markahan ay tatalakayin naman ang________;
A.
B.
C.
3.  Ang tatalakayin sa ikatlong markahan;
A.
B.
C.
4.  Ang asignaturang Filipino ay gumagamit ng framework na tinatawag na UMD
A.
B.
5.  Ang ibig sabihin ng PT;
A.
B.
C.
6.  Ang may akda ng aklat/teksbuk na ginagamit sa Filipino (PLUMA).
7.  Sa unang kwarter tatalakayin sa asignaturang Filipino ang tungkol sa;
A.
B.
C.
8.  Kailangan lamang magtamo ng 150 puntos bawat markahan para maperfect ang oral recitation.
A.
B.
9.  Ang buong pangalan ng inyong guro sa Filipino;
A.
B.
C.
10.  Ang kompetisyon na pinangungunahan ng Kagawaran ng Filipino, KIW at mga klase sa ikaapat na taon.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz