Filipino IV 2011-2012 - Unang Pasulit

10  I  By Ryemikheal
Please take the quiz to rate it.

Filipino IV 2011-2012 - Unang Pasulit
Ito ay isang pasulit bilang panukat sa inyong mga nauunawaan sa unang pagkikita sa asignaturang Filipino.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  Ang buong pangalan ng inyong guro sa Filipino;
  • A. 

   G. Ryan Anthony B. Manus

  • B. 

   G. Anthony Ryan C. Manus

  • C. 

   G. Ryan A. Manus


 • 2. 
  Ang asignaturang Filipino ay gumagamit ng framework na tinatawag na UMD
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 3. 
  Ang Kagawaran ng Filipino ay gumagamit ng _____________ sa pamamaraan ng pagbibigay ng marka.

 • 4. 
  Sa unang kwarter tatalakayin sa asignaturang Filipino ang tungkol sa;
  • A. 

   Mitolohiya

  • B. 

   Sanaysay

  • C. 

   Kasaysayan ng Panitikan at wika


 • 5. 
  Sa ikalawang markahan ay tatalakayin naman ang________;
  • A. 

   Mitolohiya

  • B. 

   Sanaysay

  • C. 

   Kasaysayan ng Panitikan at Wika


 • 6. 
  Ang tatalakayin sa ikatlong markahan;
  • A. 

   Mitolohiya

  • B. 

   Sanaysay

  • C. 

   Kasaysayan ng panitikan at wika


 • 7. 
  Ang ibig sabihin ng PT;
  • A. 

   Performance transfer

  • B. 

   Performance task

  • C. 

   Product task


 • 8. 
  Kailangan lamang magtamo ng 150 puntos bawat markahan para maperfect ang oral recitation.
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 9. 
  Ang kompetisyon na pinangungunahan ng Kagawaran ng Filipino, KIW at mga klase sa ikaapat na taon.

 • 10. 
  Ang may akda ng aklat/teksbuk na ginagamit sa Filipino (PLUMA).

Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.