We have sent an email with your new password.


Filipino IV 2011-2012 - Unang Pasulit

10  I  By Ryemikheal
  • Share This on Twitter
  • +
Filipino IV 2011-2012 - Unang Pasulit
Ito ay isang pasulit bilang panukat sa inyong mga nauunawaan sa unang pagkikita sa asignaturang Filipino.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  kailangan lamang magtamo ng 150 puntos bawat markahan para maperfect ang oral recitation.
1.
2.
2.  Ang buong pangalan ng inyong guro sa Filipino;
1.
2.
3.
3.  Sa unang kwarter tatalakayin sa asignaturang Filipino ang tungkol sa;
1.
2.
3.
4.  Ang Kagawaran ng Filipino ay gumagamit ng _____________ sa pamamaraan ng pagbibigay ng marka.
5.  Ang ibig sabihin ng PT;
1.
2.
3.
6.  Ang may akda ng aklat/teksbuk na ginagamit sa Filipino (PLUMA).
7.  Ang kompetisyon na pinangungunahan ng Kagawaran ng Filipino, KIW at mga klase sa ikaapat na taon.
8.  ang tatalakayin sa ikatlong markahan;
1.
2.
3.
9.  Sa ikalawang markahan ay tatalakayin naman ang________;
1.
2.
3.
10.  Ang asignaturang Filipino ay gumagamit ng framework na tinatawag na UMD
1.
2.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz