Filipino 5 - Uri Ng Pangngalang Pambalana

10 Questions  I  By Liyahgotiza on January 15, 2012
Tukuyin ang uri ng pangngalang pambalana. Lagyan ng tsek ang kahon ng tamang sagot.

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Pangarap
A.
B.
C.
2.  Hangin
A.
B.
C.
3.  Kamag-anak
A.
B.
C.
4.  Pulutong
A.
B.
C.
5.  Mag-anak
A.
B.
C.
6.  Kamote
A.
B.
C.
7.  Klase
A.
B.
C.
8.  Madla
A.
B.
C.
9.  Bakawan
A.
B.
C.
10.  Lansangan
A.
B.
C.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz