We have sent an email with your new password.


Pagsusulit sa Filipino 1

40  I  By Lilibethlapatha
  • Share This on Twitter
  • +
Pagsusulit Sa Filipino 1
Ang pagsusulit na ito ay naglalayong hahasain ang kabatiran ng mga mag-aaral sa Filipino1.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Aling pahayag ang nagpapahiwatig ng pagsang-ayon?
1.
2.
3.
4.
2.  Ibong Adarna:Di ko maubos isipinkung ano't ako'y tinaksilkung sa ibon po ang dahilkanila na't hindi akinAnong ugali ni Don Juan ang masisisnag sa saknong na ito?
1.
2.
3.
4.
3.  Nagbibigay ng detalye sa nilalaman ng talata.
1.
2.
3.
4.
4.  Ang panaguri ang siyang pinangyarihan ng kilos na isinasaad ng pandiwa
1.
2.
3.
4.
5.  Ibong Adarana:Itakwil ka't pabayaanSa iba siya pakasalIto'y saiyang kabayaranSa gawa mong kataksilanAno ang naging damdamin ni Haring Salermo sa saknong na ito.
1.
2.
3.
4.
6.  Uri ng texto na naglalahad ng mga isinasagawang bagay.Maaaring isang resulta ng pag-aaral bunga ng pagsisiyasat o kinalabasan ng isang isinagawang pagtatanghal o palatuntunan.Sa paraang ito’y masinop ang paghahanap ng mga datos at masusing pinag-aralan ang kaugnayan ng mga impormasyon sa isa’t isa.
1.
2.
3.
4.
7.  Ito ay listahan ng mahalagang pangyayari o karanasan at kadalasang makikita ang tiyak na oras,araw at lugar.
1.
2.
3.
4.
8.  Nagpapahayag ng pakikiisa ng damdamin.Ang pakikiramay sa namatayan,sa nagksakit,sa naaksidente at sa suliranin ng iba ay  nasa ganitong uri ng liham.
1.
2.
3.
4.
9.  Bahagi ng panaguri  na may kaugnayan sa kilos na isinasaad ng pandiwa.
1.
2.
3.
4.
10.  Aling salita  ang modal sa pangungusap na "kailangang sundin din ang mga it."?
1.
2.
3.
4.
11.  Tumutukoy ito Tumutukoy ito sa paggawa at paglilingkod pang-industriya na may malaking puhunan at espesyalisadong kawani at ma     masalimuot na istruktura ng pangasiwaan.
1.
2.
3.
4.
12.  Ang paksa ang siyang nagsasagawa sa kilos na isinasaad ng pandiwa.
1.
2.
3.
4.
13.  Aling pahayag ang naglalahad ng sanhi ng pangyayari?
1.
2.
3.
4.
14.  "kung sususndin ang mga ito, maaaring matulungan ka upang maitayo ang isang negosyo."Sa pahayag na ito, aling salita ang pang-abay na panubali?
1.
2.
3.
4.
15.  Pagpapahayag ng mga kahulugan sa pamamagitan ng iba’t ibang anyo rin ng pang-uri,karaniwang patalinghaga ang isinasaad. Hal. Sa bawat takip-silim ay may darating na bukang liwayway na nangangahulugan ng pag-asa.
1.
2.
3.
4.
16.  1.        Isa sa piIsa sa pinakamahalagang bahagi ng bansa at ito ang batayan ng pag-unlad ng mga pangkabuhayang Gawain at palitan ng mga produkto sa loob at labas ng bansa.
1.
2.
3.
4.
17.  Aling salita ang nagpapahayag ng pagsalungat?
1.
2.
3.
4.
18.  Ang paksa ang siyang nagsasaad ng dahilan.
1.
2.
3.
4.
19.  Anong uring pagbabagong morpoponemiko ang nagaganap sa salitang "maragdagan".
1.
2.
3.
4.
20.  Uri ng texto na nagpapahayag ng sariling kuru-kuro  o palagay batay sa umiiral na kaugnayan sa pagitan ng mga proposisyon
1.
2.
3.
4.
21.  Uri ng texto na nagpapaliwanag na ang layunin  ay ipaunawa sa  mambabasa ang paksang inilalahad at matuklasan ang katotohanan batay sa mga imormasyon o datos na ibinigay.
1.
2.
3.
4.
22.  Ito ay isinusulat upang mamalita o makibalita.
1.
2.
3.
4.
23.  Ito ay paglalahad ng mga isinasagawang bagay.Maaaring isang resulta ng pag-aaral bunga ng pagsisiyasat o kinalabasan ng isang isinagawang pagtatanghal o palatuntunan.Sa paraang ito’y masinop ang paghahanap ng mga datos at masusing pinag-aralan ang kaugnayan ng mga impormasyon sa isa’t isa.
1.
2.
3.
4.
24.  Ibong Adarna:Natunton ang kaloobanSa matandang kasabihanMadalas na magbulaanang sa taong panagimpanAno ang anyo ng tugmaan sa saknong na ito?
1.
2.
3.
4.
25.  Ibong Adarna:Si Donya Maria'y nagbibihisang puso ay nagdurusaSa upo ay nagtindig na'tSa galit ay nagbabagaAnong klaseng sitwasyon ang ipinakikita ng seleksyon?
1.
2.
3.
4.
26.  Naglalahad ng mga katangian ayon sa pansariling pananaw.
1.
2.
3.
4.
27.  Ano ang tawag sa salitang ginagamit upang ipahayag ang pagsalungat?
1.
2.
3.
4.
28.  Ito'y isang maikling kwentong kalimitan ay nakakatawa at maaaring nagbibigay din ng  aral.
1.
2.
3.
4.
29.  Tawag sa mga pahayag mula sa mga paliwanag lamang batay  sa mga totoong pangyayari o dokumento.
1.
2.
3.
4.
30.  Ito ay kwento ng buhay na maaaring pansarili o sa ibang tao.
1.
2.
3.
4.
31.  Uri ng texto na naglalahad ng mga payak na pagpapaliwanag sa mga konsepto batay sa pansariling pagpapahayag.
1.
2.
3.
4.
32.  Liham ang hangarin ng sumulat na makipagkaibigan.Layon din nito ang makipagkilala at kumilala.
1.
2.
3.
4.
33.  Bahagi ng paksa na  may kaugnayan sa kilos na isinasaad ng pandiwa.
1.
2.
3.
4.
34.  Uri ng texto na nagbibigay ng mga impormasyong nakapaglalawak ng kaalaman at nagbibigay liwanag sa mga paksang inilahad upang mapawi nang lubos ang pag-aalinlangan.
1.
2.
3.
4.
35.  tumutul T tumutulong uTumutulong upang baigyang-linaw ang paksa ng talata.
1.
2.
3.
4.
36.  Uri ng texto na naglalahad ito ng mga impormasyon tungkol sa mga tiyak na kilos,galaw at pangyayari sa tiyak na panahon.
1.
2.
3.
4.
37.  Ito ay gumagamit ng mga pang-abay na pagsang-ayon tulad ng Oo,Talaga,Tunay at umaayon at naniniwala ito sa tinatalakay na paksa.
1.
2.
3.
4.
38.  Ano ang buong pangalan ni MRS. LAPATHA ?( Guro sa asignaturang Filipino ng MNHS).
1.
2.
3.
4.
39.  Sa pagtatayo ng negosyo,may mga hakbanging nararapat isaalang-alang.Una, suriing mabuti ang target ng pamilihan.Ikalawa,pumili ng angkop na lokasyon.Ikaapat,maghanda ka ng palanong pinansyal.Ikalima,annag planong pamproduksyon ay gawin.Ikaanim,ihanda ang planong organisasyonal.Kung susundin ang mga ito,maaaring matulungan ka upang maitayo ang isang negosyo.Ano ang uri ng texto ito?
1.
2.
3.
4.
40.  Ibong adarna:Iyang iyong panukalatila mandin anong samaalaming ang mawawalakapatid nating dakilaAno ang ibig sabihin ng salitang sinasalungguhitan?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz