El Filibusterismo: Kabanata 1-5

5  I  By Amcasomo
Please take the quiz to rate it.

El Filibusterismo: Kabanata 1-5
Bahagi ng nobela ng El Filibusterismo

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Mayamang mang-aalas
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Pamagat ng ikalawang kabanata
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Anak ng mangangahoy
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Ang panglan ng kutsero
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Ang pinagmilagruhan ng isang santo
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.