Diptonggo at Kambal-Katinig

15  I  By Cs9chuck
Please take the quiz to rate it.

 Diptonggo At Kambal-katinig
Diptonggo ang tawag sa pagsasama ng tunog ng isang patinig at ng titik w o y

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Tukuyin ang diptonggo sa salitang sampay
2.  Tukuyin ang diptonggo sa salitang agiw.
3.  Tukuyin ang diptonggo sa salitang beysbol
4.  Tukuyin ang diptonggo sa salitang reyna
5.  Tukuyin ang diptonggo sa salitang langoy
6.  Tukuyin ang diptonggo sa salitang pamaypay
7.  Tukuyin ang diptonggo sa salitang sayaw
8.  Tukuyin ang diptonggo sa salitang baywang
9.  Tukuyin ang diptonggo sa salitang baliw.
10.  Tukuyin ang diptonggo sa salitang sisiw
11.  Isulat ang nawawalang kambal-katinig upang mabuo ang pangalan ng larawan. _ _ umpeta
12.  _ _ obo
13.   _ _ utas
14.   _ _ us
15.    _ _ en
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.