Tuần hoàn máu - Trắc nghiệm Sinh học THPT (Sinh học 11)

20 cu hi  I  By Nguyenminhtuan
Please take the quiz to rate it.

Tuần Hoàn Máu - Trắc Nghiệm Sinh Học THPT (Sinh Học 11)
TUẦN HOÀN MÁU

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Dòng máu chảy trong vòng tuần hoàn nhỏ của động vật có hệ tuần hoàn kép diễn ra theo thứ tự nào?
1.
2.
3.
4.
2.  Ở ng�aời tr�aởng thành, chứng huyết áp thấp biểu hiện khi huyết áp tối đa th�aờng xuống d�aới
1.
2.
3.
4.
3.  Hệ tuần hoàn kín có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
4.  Ở động vật có hệ tuần hoàn đ�mn và hệ tuần hoàn kép, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?
1.
2.
3.
4.
5.  C�m tim ho��mt động theo quy luật “tất cả hoặc không có gì” có nghĩa là:
1.
2.
3.
4.
6.  Dòng máu chảy trong hệ tuần hoàn ở cá diễn ra theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
7.  Hệ tuần hoàn kép có ở động vật nào?
1.
2.
3.
4.
8.  Mao m��mch là
1.
2.
3.
4.
9.  Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
10.  Ở ng�aời, nhịp tim trung bình là:
1.
2.
3.
4.
11.  Hệ dẫn truyền tim ở ng�aời ho��mt động theo trật tự nào?
1.
2.
3.
4.
12.  Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
13.  Ý nào không phải là đặc tính của huyết áp?
1.
2.
3.
4.
14.  Ở ng�aời tr�aởng thành, thời gian mỗi chu kỳ ho��mt động của tim trung bình là
1.
2.
3.
4.
15.  Ở ng�aời tr�aởng thành, chứng huyết áp cao biểu hiện khi huyết áp tối đa đ��mt
1.
2.
3.
4.
16.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn kín theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
17.  Hệ tuần hoàn đ�mn (kín) có ở những động vật nào?
1.
2.
3.
4.
18.  Vì sao ở l�a��mng c�a và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha máu?
1.
2.
3.
4.
19.  Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín nh�a thế nào?
1.
2.
3.
4.
20.  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn hở theo trình tự nào sau đây?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.