Take Another Quiz

Contoh Soal Uji Kompetensi Guru Online Sejarah SMA / MA

15 Questions
Contoh Soal Uji Kompetensi Guru Online Sejarah Sma / Ma

Ini adalah contoh uji kompetensi guru online, buat rekan-rekan guru silahkan mencoba (Dibuat Oleh: Uji Kompetensi Online )

Questions and Answers
  • 1. 
    Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh para pendeta. Pendapat ini berasal dari hipotesis 
    • A. 

      Brahmana

    • B. 

      Sudra

    • C. 

      Ksatria

    • D. 

      Arus Balik

  • 2. 
    Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh para Pedagang. Pendapat ini berasal dari hipotesis ..
    • A. 

      Brahmana

    • B. 

      Sudra

    • C. 

      Arus Balik

    • D. 

      Waisya

  • 3. 
    Kekuatan hipotesis Brahmana dalam proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia terlihat dari ...
    • A. 

      Berkembangnya sistem kerajaan di Indonesia

    • B. 

      Banyaknya bangunan candi yang memiliki seni arsitektur tinggi

    • C. 

      Berkembangnya bahasa Sanskerta

    • D. 

      Banyaknya prasasti yang menggunakan huruf Pallawa

  • 4. 
    Bukti yang menunjukkan bahwa Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu, yaitu ….
    • A. 

      Rajanya bernama Kudungga

    • B. 

      Prasastinya berbahasa Sanskerta

    • C. 

      Prasastinya berhuruf Pallawa

    • D. 

      Mulawarman nama orang India

  • 5. 
    Kerajaan Majapahit mengalami puncak kejayaannya pada masa Raja….
    • A. 

      Raden Wijaya

    • B. 

      Jayanegara

    • C. 

      Hayam wuruk

    • D. 

      Tribhuanatunggadewi

  • 6. 
    Raden Wijaya, dengan segala tipu politisnya, berhasil “mengadu domba” raja Kediri, Jayakatwang, dengan pasukan ….
    • A. 

      Kubilai Khan

    • B. 

      Dinasti Tang

    • C. 

      Arya Wiraraja

    • D. 

      Kuti

  • 7. 
    Bukti yang menunjukkan bahwa agama Islam datang ke Indonesia berasal dari Gujarat India, ialah
    • A. 

      Bentuk batu nisan Sultan Malik al-Saleh

    • B. 

      Adanya orang-orang Ta Shih di Kerajaan Kalingga

    • C. 

      Adanya upacara bulan Asyura

    • D. 

      Huruf Arab banyak digunakan di Indonesia

  • 8. 
    Islamisasi di Indonesia pada umumnya dilaksanakan melalui proses perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan…
    • A. 

      Banyaknya para pedagang Islam yang datang ke Indonesia

    • B. 

      Agama Hindu mengalami kemunduran

    • C. 

      Letak kerajaan Islam banyak yang di tepi pantai

    • D. 

      Kebudayaan-kebudayaan Islam bercampur dengan tradisi lokal

  • 9. 
    Paramisora pendiri Kerajaan Malaka adalah keturunan dari….
    • A. 

      Singosari

    • B. 

      Pajajaran

    • C. 

      Sriwijaya

    • D. 

      Majapahit

  • 10. 
    Di bawah ini adalah daya tarik hubungan dagang dengan pedagang Islam, kecuali….
    • A. 

      Sistem perdagangan bebas

    • B. 

      Pelabuhan-pelabuhan di luar negeri dikuasai oleh pedagang Islam

    • C. 

      Menggunakan sistem monopoli

    • D. 

      Jual beli tanpa syarat

  • 11. 
    Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia, ialah…
    • A. 

      Aceh

    • B. 

      Samudera Pasai

    • C. 

      Malaka

    • D. 

      Demak

  • 12. 
    Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan pada masa Raja..
    • A. 

      Sultan Ali Mughayat Syah

    • B. 

      Sultan Iskandar Muda

    • C. 

      Sultan Hasanudin

    • D. 

      Sultan Malikul Saleh

  • 13. 
    Berikut ini ialah kerajaan-kerajaan Islam yang terdapat di Maluku, kecuali..
    • A. 

      Ternate

    • B. 

      Luwu

    • C. 

      Tidore

    • D. 

      Bacan

  • 14. 
    Percampuran dua kebudayaan ang berbeda, disebut…
    • A. 

      Sinkretisme

    • B. 

      Nasionalisme

    • C. 

      Mobilisasi

    • D. 

      Akulturasi

  • 15. 
    Berikut ini adalah contoh perayaan yang menunjukkan adanya percampuran antara unsur tradisi Islam dengan tradisi lokal, yaitu ..
    • A. 

      Hari Raya Idul Fitri

    • B. 

      Hari Raya Idul Adha

    • C. 

      Hari Raya Asyuro

    • D. 

      Sekaten