เรื่อง วงแชมเบอร์ (Chamber Ensembles)

10  I  By Tonsound7
Please take the quiz to rate it.

เรื่อง วงแชมเบอร์ (chamber Ensembles)
แบบทดสอบความรู้ทางด้านด ตรี สำหรับนักเรียนและผู้ที่ นใจความรู้ทางด้านดนตรีส กล(โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
   การแสดงดนตรีแบบแชมเบอร์ (Chamber Music) เป็นวงดนตรีที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณ สมัยนั้นดนตรีมีไว้สำหรับเจ้านายชั้นสูง เป็นวงดนตรีวงเล็ก บรรเลงเป็นกลุ่มตั้งแต่กลุ่มละ กี่คนขึ้นไป
  • A. 

   ตั้งแต่ 2 คน - 9 คน

  • B. 

   ตั้งแต่ 3 คน - 9 คน

  • C. 

   ตั้งแต่ 4 คน - 9 คน

  • D. 

   ตั้งแต่ 5 คน - 9 คน


 • 2. 
  วงแชมเบอร์ (Chamber Music) เมื่อเราจัดวงขึ้นบรรเลง หากจำนวนผู้บรรเลงเพลงเปลี่ยนไป เช่น กลุ่มละ 2 คน จะมีชื่อวงเปลี่ยนตามไปด้วย ข้อใดต่อไปนี้เรียกชื่อวงถูกต้อง
  • A. 

   ดูเอต (Duet) หรือ ดูโอ (Duo)

  • B. 

   ทรีโอ (Trio)

  • C. 

   ควอร์เทต (Quartet)

  • D. 

   ควินเทต (Quintet)


 • 3. 
  วงแชมเบอร์ (Chamber Music) เมื่อเราจัดวงขึ้นบรรเลง หากจำนวนผู้บรรเลงเพลงเปลี่ยนไป เช่น กลุ่มละ 3 คน จะมีชื่อวงเปลี่ยนตามไปด้วย ข้อใดต่อไปนี้เรียกชื่อวงถูกต้อง
  • A. 

   เซกเทต (Sextet)

  • B. 

   ควินเทต (Quintet)

  • C. 

   ควอร์เทต (Quartet)

  • D. 

   ทรีโอ (Trio)


 • 4. 
  วงแชมเบอร์ (Chamber Music) เมื่อเราจัดวงขึ้นบรรเลง หากจำนวนผู้บรรเลงเพลงเปลี่ยนไป เช่น กลุ่มละ 4 คน จะมีชื่อวงเปลี่ยนตามไปด้วย ข้อใดต่อไปนี้เรียกชื่อวงถูกต้อง
  • A. 

   โนเนต (Nonet)

  • B. 

   ควอร์เทต (Quartet)

  • C. 

   ออคเทต (Octet)

  • D. 

   เซพเทต (Septet)


 • 5. 
  วงแชมเบอร์ (Chamber Music) เมื่อเราจัดวงขึ้นบรรเลง หากจำนวนผู้บรรเลงเพลงเปลี่ยนไป เช่น กลุ่มละ 5 คน จะมีชื่อวงเปลี่ยนตามไปด้วย ข้อใดต่อไปนี้เรียกชื่อวงถูกต้อง
  • A. 

   ออคเทต (Octet)

  • B. 

   ควินเทต (Quintet)

  • C. 

   เซกเทต (Sextet)

  • D. 

   ควินเทต (Quintet)


 • 6. 
  วงแชมเบอร์ (Chamber Music) เมื่อเราจัดวงขึ้นบรรเลง หากจำนวนผู้บรรเลงเพลงเปลี่ยนไป เช่น กลุ่มละ 6 คน จะมีชื่อวงเปลี่ยนตามไปด้วย ข้อใดต่อไปนี้เรียกชื่อวงถูกต้อง
  • A. 

   ควินเทต (Quintet)

  • B. 

   เซพเทต (Septet)

  • C. 

   เซกเทต (Sextet)

  • D. 

   โนเนต (Nonet)


 • 7. 
  วงแชมเบอร์ (Chamber Music) เมื่อเราจัดวงขึ้นบรรเลง หากจำนวนผู้บรรเลงเพลงเปลี่ยนไป เช่น กลุ่มละ 7 คน จะมีชื่อวงเปลี่ยนตามไปด้วย ข้อใดต่อไปนี้เรียกชื่อวงถูกต้อง
  • A. 

   เซพเทต (Septet)

  • B. 

   เซกเทต (Sextet)

  • C. 

   ควินเทต (Quintet)

  • D. 

   ควอร์เทต (Quartet)


 • 8. 
  วงแชมเบอร์ (Chamber Music) เมื่อเราจัดวงขึ้นบรรเลง หากจำนวนผู้บรรเลงเพลงเปลี่ยนไป เช่น กลุ่มละ 8 คน จะมีชื่อวงเปลี่ยนตามไปด้วย ข้อใดต่อไปนี้เรียกชื่อวงถูกต้อง
  • A. 

   ดูเอต (Duet) หรือ ดูโอ (Duo)

  • B. 

   ออคเทต (Octet)

  • C. 

   ควอร์เทต (Quartet)

  • D. 

   เซพเทต (Septet)


 • 9. 
  วงแชมเบอร์ (Chamber Music) เมื่อเราจัดวงขึ้นบรรเลง หากจำนวนผู้บรรเลงเพลงเปลี่ยนไป เช่น กลุ่มละ 9 คน จะมีชื่อวงเปลี่ยนตามไปด้วย ข้อใดต่อไปนี้เรียกชื่อวงถูกต้อง
  • A. 

   เซกเทต (Sextet)

  • B. 

   เซพเทต (Septet)

  • C. 

   ออคเทต (Octet)

  • D. 

   โนเนต (Nonet)


 • 10. 
  ลักษณะความเด่นชัดของวงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการบรรเลง เทคนิค ทักษะความสามารถ การประสานเสียง คำถามคือ"แต่ละแนวจะใช้นักดนตรีบรรเลงกี่คน"
  • A. 

   1 คน

  • B. 

   2 คน

  • C. 

   3 คน

  • D. 

   4 คน


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.