We have sent an email with your new password.


Bài 3. Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Góc Trong Tam Giác Vuông

10 Cu h?i  I  By Ongkyphu
  • Share This on Twitter
  • +
Bi 3. Mt S H Thc V Cnh V Gc Trong Tam Gic Vung
Bài 3. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Cho tam giác vuông DEF như hình vẽ: 002 Khi đó độ dài của cạnh EF là: (nhập kết quả số thập phân)
2.  Cho tam giác ABC vuông tại A như hình vẽ sau: 001 Khi đó độ dài cạnh AB bằng:
1.
2.
3.
4.
3.  Cho một tam giác vuông với tất cả các giả thiết ghi trên hình vẽ. Hãy lựa chọn đáp án đúng? 006
1.
2.
3.
4.
4.  Trong hình vẽ sau: 006.a trong đó . Khi đó độ dài của BC bằng:
5.  Cho tam giác vuông tại A nếu Số đo x của cạnh huyền BC là số nào?
1.
2.
3.
4.
6.  Ho tam giác vuông tại A. AH là đường cao kẻ từ A xuống cạnh BC. Nếu thì sẽ là số nào?
1.
2.
3.
4.
7.  Cho tam giác vuông tại A và có AH là đường cao kẻ từ A xuống BC. nếu thì sẽ là số nào?
1.
2.
3.
4.
8.  Cho tam giác cân tại A có góc: . Hãy chọn đáp án sai
1.
2.
3.
4.
9.  Cho tam giác XYW vuông tại X: 004 Góc có giá trị là:
1.
2.
3.
4.
10.  Cho tam giác RST vuông tại R: 003 Khi đó góc bằng:
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz