Bài 3. Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Góc Trong Tam Giác Vuông

10 cu hi  I  By Ongkyphu
Please take the quiz to rate it.

 Bi 3. Mt s h thc v cnh v gc trong tam gic vung
Bài 3. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 

  Cho tam giác vuông DEF như hình vẽ: Khi đó độ dài của cạnh EF là: (nhập kết quả số thập phân)

 • 2. 

  Cho tam giác ABC vuông tại A như hình vẽ sau: Khi đó độ dài cạnh AB bằng:
  • A. 

   5,5

  • B. 

   3,81

  • C. 

   1

  • D. 

   6


 • 3. 

  Cho một tam giác vuông với tất cả các giả thiết ghi trên hình vẽ. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 

 • 4. 

  Trong hình vẽ sau: trong đó . Khi đó độ dài của BC bằng:

 • 5. 

  Cho tam giác vuông tại A nếu và Số đo x của cạnh huyền BC là số nào?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 


 • 6. 

  Ho tam giác vuông tại A. AH là đường cao kẻ từ A xuống cạnh BC. Nếu thì sẽ là số nào?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 

 • 7. 

  Cho tam giác vuông tại A và có AH là đường cao kẻ từ A xuống BC. nếu thì sẽ là số nào?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 

 • 8. 

  Cho tam giác cân tại A có góc: và . Hãy chọn đáp án sai
  • A. 

   (cm)

  • B. 

   (cm)

  • C. 
  • D. 

   9cm)


 • 9. 

  Cho tam giác XYW vuông tại X: Góc có giá trị là:
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 

 • 10. 

  Cho tam giác RST vuông tại R: Khi đó góc bằng:
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 

Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.