Take Another Quiz

Bài 3. Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Góc Trong Tam Giác Vuông

10 cu hi
Bi 3. Mt S H Thc V Cnh V Gc Trong Tam Gic Vung

Bài 3. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Cho tam giác vuông DEF như hình vẽ: Khi đó độ dài của cạnh EF là: (nhập kết quả số thập phân)
 • 2. 
  Cho tam giác ABC vuông tại A như hình vẽ sau: Khi đó độ dài cạnh AB bằng:
  • A. 

   5,5

  • B. 

   3,81

  • C. 

   1

  • D. 

   6

 • 3. 
  Cho một tam giác vuông với tất cả các giả thiết ghi trên hình vẽ. Hãy lựa chọn đáp án đúng?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 4. 
  Trong hình vẽ sau: trong đó . Khi đó độ dài của BC bằng:
 • 5. 
  Cho tam giác vuông tại A nếu và Số đo x của cạnh huyền BC là số nào?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 

 • 6. 
  Ho tam giác vuông tại A. AH là đường cao kẻ từ A xuống cạnh BC. Nếu thì sẽ là số nào?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 7. 
  Cho tam giác vuông tại A và có AH là đường cao kẻ từ A xuống BC. nếu thì sẽ là số nào?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 8. 
  Cho tam giác cân tại A có góc: và . Hãy chọn đáp án sai
  • A. 

   (cm)

  • B. 

   (cm)

  • C. 
  • D. 

   9cm)

 • 9. 
  Cho tam giác XYW vuông tại X: Góc có giá trị là:
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 10. 
  Cho tam giác RST vuông tại R: Khi đó góc bằng:
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D.