Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000
Please take the quiz to rate it.

Society Quizzes & Trivia

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Unang hari sa alamat ng india
2.  Banal na kasulatan ng buddhism
3.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
4.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
5.  Marangal na pagpapatiwakal ____
6.  Digmaan ng mga estado____
7.  Unang caliph si ____
8.  Pamahalaang militar sa japan _____
9.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
10.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
11.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
12.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
13.  _____ ay mga bayarang sundalo
14.  ____- 3rd caliph
15.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
16.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
17.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
18.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
19.  Dakilang historyador ng China si ______
20.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
21.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
22.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
23.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
24.  __ ang alpabetong korean
25.  Unang shogunato __
26.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
27.  ___________-ang haba ng great wall of china
28.  Pinunong pyudal ang _______
29.  Ikatlong shogunato __
30.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
31.  Alituntunin ng karangalan _____
32.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
33.  Si ____ ang pangalawang caliph
34.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
35.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
36.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
37.  4th caliphate _____-
38.  Unang dinastiyang banyaga sa china
39.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
40.  Diyos ng langit __
41.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
42.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
43.  Mga naghaharing pamilya ____-
44.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
45.  Banal na aklat ng Islam
46.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
47.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
48.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
49.  Ikalawang shogunato __
50.  Eleganteng pagsusulat ____
51.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
52.  Unang emperador ____
53.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
54.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
55.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
56.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
57.  Nagtatag ng dinastiyang han
58.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.