Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000
Please take the quiz to rate it.

Society Quizzes & Trivia

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
2.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
3.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
4.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
5.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
6.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
7.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
8.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
9.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
10.  Unang hari sa alamat ng india
11.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
12.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
13.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
14.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
15.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
16.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
17.  Banal na aklat ng Islam
18.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
19.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
20.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
21.  _____ ay mga bayarang sundalo
22.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
23.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
24.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
25.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
26.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
27.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
28.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
29.  Unang caliph si ____
30.  Si ____ ang pangalawang caliph
31.  ____- 3rd caliph
32.  4th caliphate _____-
33.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
34.  Mga naghaharing pamilya ____-
35.  Diyos ng langit __
36.  Digmaan ng mga estado____
37.  Unang emperador ____
38.  ___________-ang haba ng great wall of china
39.  Nagtatag ng dinastiyang han
40.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
41.  Dakilang historyador ng China si ______
42.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
43.  Unang dinastiyang banyaga sa china
44.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
45.  Banal na kasulatan ng buddhism
46.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
47.  __ ang alpabetong korean
48.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
49.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
50.  Pinunong pyudal ang _______
51.  Eleganteng pagsusulat ____
52.  Alituntunin ng karangalan _____
53.  Marangal na pagpapatiwakal ____
54.  Pamahalaang militar sa japan _____
55.  Unang shogunato __
56.  Ikalawang shogunato __
57.  Ikatlong shogunato __
58.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.