Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000
Please take the quiz to rate it.

Society Quizzes & Trivia

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
2.  Unang shogunato __
3.  ___________-ang haba ng great wall of china
4.  __ ang alpabetong korean
5.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
6.  Nagtatag ng dinastiyang han
7.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
8.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
9.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
10.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
11.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
12.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
13.  Pamahalaang militar sa japan _____
14.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
15.  Mga naghaharing pamilya ____-
16.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
17.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
18.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
19.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
20.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
21.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
22.  Si ____ ang pangalawang caliph
23.  Unang dinastiyang banyaga sa china
24.  ____- 3rd caliph
25.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
26.  Diyos ng langit __
27.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
28.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
29.  Unang caliph si ____
30.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
31.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
32.  Ikalawang shogunato __
33.  Marangal na pagpapatiwakal ____
34.  4th caliphate _____-
35.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
36.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
37.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
38.  Banal na kasulatan ng buddhism
39.  Ikatlong shogunato __
40.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
41.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
42.  Eleganteng pagsusulat ____
43.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
44.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
45.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
46.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
47.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
48.  Pinunong pyudal ang _______
49.  Dakilang historyador ng China si ______
50.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
51.  Banal na aklat ng Islam
52.  _____ ay mga bayarang sundalo
53.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
54.  Alituntunin ng karangalan _____
55.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
56.  Digmaan ng mga estado____
57.  Unang emperador ____
58.  Unang hari sa alamat ng india
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.