Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000
Please take the quiz to rate it.

Society Quizzes & Trivia

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
2.  Unang dinastiyang banyaga sa china
3.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
4.  Dakilang historyador ng China si ______
5.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
6.  Marangal na pagpapatiwakal ____
7.  Pamahalaang militar sa japan _____
8.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
9.  Alituntunin ng karangalan _____
10.  Ikalawang shogunato __
11.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
12.  Diyos ng langit __
13.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
14.  ___________-ang haba ng great wall of china
15.  Nagtatag ng dinastiyang han
16.  Unang shogunato __
17.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
18.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
19.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
20.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
21.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
22.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
23.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
24.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
25.  Unang caliph si ____
26.  Pinunong pyudal ang _______
27.  Eleganteng pagsusulat ____
28.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
29.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
30.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
31.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
32.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
33.  Unang emperador ____
34.  Unang hari sa alamat ng india
35.  Digmaan ng mga estado____
36.  ____- 3rd caliph
37.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
38.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
39.  __ ang alpabetong korean
40.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
41.  4th caliphate _____-
42.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
43.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
44.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
45.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
46.  Mga naghaharing pamilya ____-
47.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
48.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
49.  _____ ay mga bayarang sundalo
50.  Ikatlong shogunato __
51.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
52.  Si ____ ang pangalawang caliph
53.  Banal na kasulatan ng buddhism
54.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
55.  Banal na aklat ng Islam
56.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
57.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
58.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.