Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
2.  _____ ay mga bayarang sundalo
3.  Dakilang historyador ng China si ______
4.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
5.  4th caliphate _____-
6.  Marangal na pagpapatiwakal ____
7.  Pinunong pyudal ang _______
8.  ____- 3rd caliph
9.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
10.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
11.  Si ____ ang pangalawang caliph
12.  Ikatlong shogunato __
13.  Unang emperador ____
14.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
15.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
16.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
17.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
18.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
19.  Eleganteng pagsusulat ____
20.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
21.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
22.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
23.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
24.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
25.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
26.  __ ang alpabetong korean
27.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
28.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
29.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
30.  Digmaan ng mga estado____
31.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
32.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
33.  Unang hari sa alamat ng india
34.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
35.  Unang dinastiyang banyaga sa china
36.  Unang shogunato __
37.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
38.  Nagtatag ng dinastiyang han
39.  Alituntunin ng karangalan _____
40.  Banal na kasulatan ng buddhism
41.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
42.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
43.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
44.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
45.  Unang caliph si ____
46.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
47.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
48.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
49.  Pamahalaang militar sa japan _____
50.  Ikalawang shogunato __
51.  Diyos ng langit __
52.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
53.  ___________-ang haba ng great wall of china
54.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
55.  Mga naghaharing pamilya ____-
56.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
57.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
58.  Banal na aklat ng Islam
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz