We have sent an email with your new password.

Close this window

Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000
Araling Panlipunan 2 [Reviewer]

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ikalawang shogunato __
2.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
3.  ____- 3rd caliph
4.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
5.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
6.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
7.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
8.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
9.  Pamahalaang militar sa japan _____
10.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
11.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
12.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
13.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
14.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
15.  Banal na kasulatan ng buddhism
16.  _____ ay mga bayarang sundalo
17.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
18.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
19.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
20.  Ikatlong shogunato __
21.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
22.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
23.  Unang shogunato __
24.  Unang caliph si ____
25.  Digmaan ng mga estado____
26.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
27.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
28.  __ ang alpabetong korean
29.  Unang dinastiyang banyaga sa china
30.  Marangal na pagpapatiwakal ____
31.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
32.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
33.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
34.  Unang emperador ____
35.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
36.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
37.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
38.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
39.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
40.  Diyos ng langit __
41.  Eleganteng pagsusulat ____
42.  Alituntunin ng karangalan _____
43.  Dakilang historyador ng China si ______
44.  Si ____ ang pangalawang caliph
45.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
46.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
47.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
48.  Nagtatag ng dinastiyang han
49.  4th caliphate _____-
50.  Pinunong pyudal ang _______
51.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
52.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
53.  Unang hari sa alamat ng india
54.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
55.  ___________-ang haba ng great wall of china
56.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
57.  Banal na aklat ng Islam
58.  Mga naghaharing pamilya ____-
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz