We have sent an email with your new password.


Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000
  • Share This on Twitter
  • +
Society Quizzes & Trivia

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
2.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
3.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
4.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
5.  Dakilang historyador ng China si ______
6.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
7.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
8.  Ikatlong shogunato __
9.  Alituntunin ng karangalan _____
10.  Banal na aklat ng Islam
11.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
12.  Pamahalaang militar sa japan _____
13.  _____ ay mga bayarang sundalo
14.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
15.  Eleganteng pagsusulat ____
16.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
17.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
18.  Banal na kasulatan ng buddhism
19.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
20.  ___________-ang haba ng great wall of china
21.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
22.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
23.  Si ____ ang pangalawang caliph
24.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
25.  Unang hari sa alamat ng india
26.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
27.  Digmaan ng mga estado____
28.  Unang shogunato __
29.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
30.  Nagtatag ng dinastiyang han
31.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
32.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
33.  Unang caliph si ____
34.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
35.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
36.  Diyos ng langit __
37.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
38.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
39.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
40.  ____- 3rd caliph
41.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
42.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
43.  Unang dinastiyang banyaga sa china
44.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
45.  __ ang alpabetong korean
46.  Ikalawang shogunato __
47.  Unang emperador ____
48.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
49.  Pinunong pyudal ang _______
50.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
51.  Mga naghaharing pamilya ____-
52.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
53.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
54.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
55.  4th caliphate _____-
56.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
57.  Marangal na pagpapatiwakal ____
58.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz