Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000
Please take the quiz to rate it.

Society Quizzes & Trivia

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
2.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
3.  Ikatlong shogunato __
4.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
5.  _____ ay mga bayarang sundalo
6.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
7.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
8.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
9.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
10.  Banal na aklat ng Islam
11.  Unang caliph si ____
12.  Digmaan ng mga estado____
13.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
14.  Unang hari sa alamat ng india
15.  Unang emperador ____
16.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
17.  Unang shogunato __
18.  Nagtatag ng dinastiyang han
19.  Marangal na pagpapatiwakal ____
20.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
21.  ____- 3rd caliph
22.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
23.  Alituntunin ng karangalan _____
24.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
25.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
26.  ___________-ang haba ng great wall of china
27.  Unang dinastiyang banyaga sa china
28.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
29.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
30.  Pamahalaang militar sa japan _____
31.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
32.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
33.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
34.  __ ang alpabetong korean
35.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
36.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
37.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
38.  4th caliphate _____-
39.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
40.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
41.  Eleganteng pagsusulat ____
42.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
43.  Dakilang historyador ng China si ______
44.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
45.  Diyos ng langit __
46.  Pinunong pyudal ang _______
47.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
48.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
49.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
50.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
51.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
52.  Si ____ ang pangalawang caliph
53.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
54.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
55.  Ikalawang shogunato __
56.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
57.  Banal na kasulatan ng buddhism
58.  Mga naghaharing pamilya ____-
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.