Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000 on January 23, 2012

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Eleganteng pagsusulat ____
2.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
3.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
4.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
5.  Unang hari sa alamat ng india
6.  Unang dinastiyang banyaga sa china
7.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
8.  Banal na aklat ng Islam
9.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
10.  Dakilang historyador ng China si ______
11.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
12.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
13.  Diyos ng langit __
14.  __ ang alpabetong korean
15.  Ikatlong shogunato __
16.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
17.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
18.  Pinunong pyudal ang _______
19.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
20.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
21.  Banal na kasulatan ng buddhism
22.  Si ____ ang pangalawang caliph
23.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
24.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
25.  Digmaan ng mga estado____
26.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
27.  Marangal na pagpapatiwakal ____
28.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
29.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
30.  ___________-ang haba ng great wall of china
31.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
32.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
33.  Unang shogunato __
34.  Ikalawang shogunato __
35.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
36.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
37.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
38.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
39.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
40.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
41.  Unang emperador ____
42.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
43.  ____- 3rd caliph
44.  Nagtatag ng dinastiyang han
45.  Pamahalaang militar sa japan _____
46.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
47.  Unang caliph si ____
48.  4th caliphate _____-
49.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
50.  _____ ay mga bayarang sundalo
51.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
52.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
53.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
54.  Alituntunin ng karangalan _____
55.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
56.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
57.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
58.  Mga naghaharing pamilya ____-
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz