We have sent an email with your new password.

Close this window

Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000
Araling Panlipunan 2 [Reviewer]

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
2.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
3.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
4.  Diyos ng langit __
5.  Pinunong pyudal ang _______
6.  Nagtatag ng dinastiyang han
7.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
8.  Unang hari sa alamat ng india
9.  Ikatlong shogunato __
10.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
11.  Ikalawang shogunato __
12.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
13.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
14.  _____ ay mga bayarang sundalo
15.  Si ____ ang pangalawang caliph
16.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
17.  Unang emperador ____
18.  Unang shogunato __
19.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
20.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
21.  Marangal na pagpapatiwakal ____
22.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
23.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
24.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
25.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
26.  4th caliphate _____-
27.  Pamahalaang militar sa japan _____
28.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
29.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
30.  Alituntunin ng karangalan _____
31.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
32.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
33.  Dakilang historyador ng China si ______
34.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
35.  Unang caliph si ____
36.  Mga naghaharing pamilya ____-
37.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
38.  Banal na kasulatan ng buddhism
39.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
40.  ___________-ang haba ng great wall of china
41.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
42.  ____- 3rd caliph
43.  Digmaan ng mga estado____
44.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
45.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
46.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
47.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
48.  Eleganteng pagsusulat ____
49.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
50.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
51.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
52.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
53.  Banal na aklat ng Islam
54.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
55.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
56.  __ ang alpabetong korean
57.  Unang dinastiyang banyaga sa china
58.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz