We have sent an email with your new password.


Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000
Society Quizzes & Trivia

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
2.  Ikatlong shogunato __
3.  Digmaan ng mga estado____
4.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
5.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
6.  Banal na aklat ng Islam
7.  Pinunong pyudal ang _______
8.  Si ____ ang pangalawang caliph
9.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
10.  ____- 3rd caliph
11.  Pamahalaang militar sa japan _____
12.  Unang caliph si ____
13.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
14.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
15.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
16.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
17.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
18.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
19.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
20.  Mga naghaharing pamilya ____-
21.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
22.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
23.  Unang shogunato __
24.  ___________-ang haba ng great wall of china
25.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
26.  Ikalawang shogunato __
27.  4th caliphate _____-
28.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
29.  Unang emperador ____
30.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
31.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
32.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
33.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
34.  Dakilang historyador ng China si ______
35.  __ ang alpabetong korean
36.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
37.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
38.  Alituntunin ng karangalan _____
39.  Marangal na pagpapatiwakal ____
40.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
41.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
42.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
43.  Unang hari sa alamat ng india
44.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
45.  _____ ay mga bayarang sundalo
46.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
47.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
48.  Nagtatag ng dinastiyang han
49.  Unang dinastiyang banyaga sa china
50.  Eleganteng pagsusulat ____
51.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
52.  Diyos ng langit __
53.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
54.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
55.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
56.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
57.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
58.  Banal na kasulatan ng buddhism
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz