Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  4th caliphate _____-
2.  _____ ay mga bayarang sundalo
3.  ____- 3rd caliph
4.  Unang shogunato __
5.  Pinunong pyudal ang _______
6.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
7.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
8.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
9.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
10.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
11.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
12.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
13.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
14.  Banal na kasulatan ng buddhism
15.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
16.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
17.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
18.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
19.  Alituntunin ng karangalan _____
20.  Pamahalaang militar sa japan _____
21.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
22.  Nagtatag ng dinastiyang han
23.  Si ____ ang pangalawang caliph
24.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
25.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
26.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
27.  Unang hari sa alamat ng india
28.  __ ang alpabetong korean
29.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
30.  Ikalawang shogunato __
31.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
32.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
33.  Mga naghaharing pamilya ____-
34.  ___________-ang haba ng great wall of china
35.  Dakilang historyador ng China si ______
36.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
37.  Unang caliph si ____
38.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
39.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
40.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
41.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
42.  Digmaan ng mga estado____
43.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
44.  Unang dinastiyang banyaga sa china
45.  Banal na aklat ng Islam
46.  Diyos ng langit __
47.  Unang emperador ____
48.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
49.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
50.  Marangal na pagpapatiwakal ____
51.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
52.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
53.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
54.  Eleganteng pagsusulat ____
55.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
56.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
57.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
58.  Ikatlong shogunato __
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz