Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  4th caliphate _____-
2.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
3.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
4.  Unang emperador ____
5.  Unang dinastiyang banyaga sa china
6.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
7.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
8.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
9.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
10.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
11.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
12.  Unang shogunato __
13.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
14.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
15.  Banal na aklat ng Islam
16.  Eleganteng pagsusulat ____
17.  Banal na kasulatan ng buddhism
18.  Digmaan ng mga estado____
19.  Si ____ ang pangalawang caliph
20.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
21.  __ ang alpabetong korean
22.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
23.  Alituntunin ng karangalan _____
24.  Ikatlong shogunato __
25.  Pamahalaang militar sa japan _____
26.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
27.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
28.  ___________-ang haba ng great wall of china
29.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
30.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
31.  ____- 3rd caliph
32.  _____ ay mga bayarang sundalo
33.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
34.  Unang hari sa alamat ng india
35.  Dakilang historyador ng China si ______
36.  Nagtatag ng dinastiyang han
37.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
38.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
39.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
40.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
41.  Pinunong pyudal ang _______
42.  Diyos ng langit __
43.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
44.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
45.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
46.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
47.  Ikalawang shogunato __
48.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
49.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
50.  Marangal na pagpapatiwakal ____
51.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
52.  Unang caliph si ____
53.  Mga naghaharing pamilya ____-
54.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
55.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
56.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
57.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
58.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz