Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000
Please take the quiz to rate it.

Society Quizzes & Trivia

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ___________-ang haba ng great wall of china
2.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
3.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
4.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
5.  Alituntunin ng karangalan _____
6.  Unang caliph si ____
7.  Nagtatag ng dinastiyang han
8.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
9.  Eleganteng pagsusulat ____
10.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
11.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
12.  Digmaan ng mga estado____
13.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
14.  Mga naghaharing pamilya ____-
15.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
16.  Unang dinastiyang banyaga sa china
17.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
18.  4th caliphate _____-
19.  _____ ay mga bayarang sundalo
20.  Diyos ng langit __
21.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
22.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
23.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
24.  Pamahalaang militar sa japan _____
25.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
26.  Unang hari sa alamat ng india
27.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
28.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
29.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
30.  Dakilang historyador ng China si ______
31.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
32.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
33.  Ikatlong shogunato __
34.  Unang shogunato __
35.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
36.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
37.  Banal na kasulatan ng buddhism
38.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
39.  Ikalawang shogunato __
40.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
41.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
42.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
43.  ____- 3rd caliph
44.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
45.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
46.  Si ____ ang pangalawang caliph
47.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
48.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
49.  __ ang alpabetong korean
50.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
51.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
52.  Pinunong pyudal ang _______
53.  Unang emperador ____
54.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
55.  Marangal na pagpapatiwakal ____
56.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
57.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
58.  Banal na aklat ng Islam
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.