We have sent an email with your new password.


Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000
Society Quizzes & Trivia

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
2.  Banal na kasulatan ng buddhism
3.  ____- 3rd caliph
4.  Pinunong pyudal ang _______
5.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
6.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
7.  Eleganteng pagsusulat ____
8.  Ikalawang shogunato __
9.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
10.  Unang emperador ____
11.  Unang caliph si ____
12.  Pamahalaang militar sa japan _____
13.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
14.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
15.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
16.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
17.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
18.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
19.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
20.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
21.  Alituntunin ng karangalan _____
22.  Nagtatag ng dinastiyang han
23.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
24.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
25.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
26.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
27.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
28.  Diyos ng langit __
29.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
30.  Si ____ ang pangalawang caliph
31.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
32.  4th caliphate _____-
33.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
34.  ___________-ang haba ng great wall of china
35.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
36.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
37.  Marangal na pagpapatiwakal ____
38.  Dakilang historyador ng China si ______
39.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
40.  Digmaan ng mga estado____
41.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
42.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
43.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
44.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
45.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
46.  __ ang alpabetong korean
47.  Unang dinastiyang banyaga sa china
48.  _____ ay mga bayarang sundalo
49.  Ikatlong shogunato __
50.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
51.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
52.  Unang hari sa alamat ng india
53.  Mga naghaharing pamilya ____-
54.  Unang shogunato __
55.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
56.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
57.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
58.  Banal na aklat ng Islam
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz