Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000
Araling Panlipunan 2 [Reviewer]

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
2.  Unang dinastiyang banyaga sa china
3.  Ikalawang shogunato __
4.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
5.  Mga naghaharing pamilya ____-
6.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
7.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
8.  Alituntunin ng karangalan _____
9.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
10.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
11.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
12.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
13.  Banal na aklat ng Islam
14.  Digmaan ng mga estado____
15.  4th caliphate _____-
16.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
17.  Unang hari sa alamat ng india
18.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
19.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
20.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
21.  ___________-ang haba ng great wall of china
22.  Eleganteng pagsusulat ____
23.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
24.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
25.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
26.  __ ang alpabetong korean
27.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
28.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
29.  _____ ay mga bayarang sundalo
30.  Ikatlong shogunato __
31.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
32.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
33.  Pinunong pyudal ang _______
34.  Diyos ng langit __
35.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
36.  Pamahalaang militar sa japan _____
37.  Marangal na pagpapatiwakal ____
38.  Unang emperador ____
39.  Nagtatag ng dinastiyang han
40.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
41.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
42.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
43.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
44.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
45.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
46.  Unang caliph si ____
47.  ____- 3rd caliph
48.  Si ____ ang pangalawang caliph
49.  Dakilang historyador ng China si ______
50.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
51.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
52.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
53.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
54.  Unang shogunato __
55.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
56.  Banal na kasulatan ng buddhism
57.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
58.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz