Araling Panlipunan 2 [Reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000
Please take the quiz to rate it.

Araling Panlipunan 2 [reviewer]

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.

 • 2. 
  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China

 • 3. 
  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.

 • 4. 
  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat

 • 5. 
  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit

 • 6. 
  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos

 • 7. 
  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states

 • 8. 
  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan

 • 9. 
  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan

 • 10. 
  Unang hari sa alamat ng india

 • 11. 
  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______

 • 12. 
  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig

 • 13. 
  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva

 • 14. 
  Pinakadakilang hari ng pagan si ______

 • 15. 
  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____

 • 16. 
  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___

 • 17. 
  Banal na aklat ng Islam

 • 18. 
  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian

 • 19. 
  Namuno sa imperyong babylonia si _____

 • 20. 
  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______

 • 21. 
  _____ ay mga bayarang sundalo

 • 22. 
  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.

 • 23. 
  _______ ang paniniwala sa iisang diyos

 • 24. 
  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 

 • 25. 
  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador

 • 26. 
  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa

 • 27. 
  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan

 • 28. 
  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah

 • 29. 
  Unang caliph si ____

 • 30. 
  Si ____ ang pangalawang caliph

 • 31. 
  ____- 3rd caliph

 • 32. 
  4th caliphate _____-

 • 33. 
  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim

 • 34. 
  Mga naghaharing pamilya ____-

 • 35. 
  Diyos ng langit __

 • 36. 
  Digmaan ng mga estado____

 • 37. 
  Unang emperador ____

 • 38. 
  ___________-ang haba ng great wall of china

 • 39. 
  Nagtatag ng dinastiyang han

 • 40. 
  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____

 • 41. 
  Dakilang historyador ng China si ______

 • 42. 
  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____

 • 43. 
  Unang dinastiyang banyaga sa china

 • 44. 
  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.

 • 45. 
  Banal na kasulatan ng buddhism

 • 46. 
  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____

 • 47. 
  __ ang alpabetong korean

 • 48. 
  Barkong nababalutan ng bakal ang __________

 • 49. 
  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____

 • 50. 
  Pinunong pyudal ang _______

 • 51. 
  Eleganteng pagsusulat ____

 • 52. 
  Alituntunin ng karangalan _____

 • 53. 
  Marangal na pagpapatiwakal ____

 • 54. 
  Pamahalaang militar sa japan _____

 • 55. 
  Unang shogunato __

 • 56. 
  Ikalawang shogunato __

 • 57. 
  Ikatlong shogunato __

 • 58. 
  Unang literatura ng mga indo aryan ________

Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.