We have sent an email with your new password.


Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000
  • Share This on Twitter
  • +
Society Quizzes & Trivia

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
2.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
3.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
4.  _____ ay mga bayarang sundalo
5.  Eleganteng pagsusulat ____
6.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
7.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
8.  Marangal na pagpapatiwakal ____
9.  ____- 3rd caliph
10.  Ikatlong shogunato __
11.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
12.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
13.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
14.  Nagtatag ng dinastiyang han
15.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
16.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
17.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
18.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
19.  Diyos ng langit __
20.  Dakilang historyador ng China si ______
21.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
22.  Si ____ ang pangalawang caliph
23.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
24.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
25.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
26.  Unang shogunato __
27.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
28.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
29.  __ ang alpabetong korean
30.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
31.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
32.  Ikalawang shogunato __
33.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
34.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
35.  Unang emperador ____
36.  Mga naghaharing pamilya ____-
37.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
38.  Unang caliph si ____
39.  Pamahalaang militar sa japan _____
40.  4th caliphate _____-
41.  Pinunong pyudal ang _______
42.  Alituntunin ng karangalan _____
43.  Unang dinastiyang banyaga sa china
44.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
45.  Banal na aklat ng Islam
46.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
47.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
48.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
49.  Unang hari sa alamat ng india
50.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
51.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
52.  Digmaan ng mga estado____
53.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
54.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
55.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
56.  Banal na kasulatan ng buddhism
57.  ___________-ang haba ng great wall of china
58.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz