Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000
Please take the quiz to rate it.

Society Quizzes & Trivia

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
2.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
3.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
4.  Ikalawang shogunato __
5.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
6.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
7.  Unang caliph si ____
8.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
9.  Ikatlong shogunato __
10.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
11.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
12.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
13.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
14.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
15.  Alituntunin ng karangalan _____
16.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
17.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
18.  Pinunong pyudal ang _______
19.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
20.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
21.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
22.  Nagtatag ng dinastiyang han
23.  Unang shogunato __
24.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
25.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
26.  Unang hari sa alamat ng india
27.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
28.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
29.  ____- 3rd caliph
30.  Diyos ng langit __
31.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
32.  Si ____ ang pangalawang caliph
33.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
34.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
35.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
36.  Unang emperador ____
37.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
38.  ___________-ang haba ng great wall of china
39.  Unang dinastiyang banyaga sa china
40.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
41.  Marangal na pagpapatiwakal ____
42.  Dakilang historyador ng China si ______
43.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
44.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
45.  Banal na aklat ng Islam
46.  Eleganteng pagsusulat ____
47.  Digmaan ng mga estado____
48.  4th caliphate _____-
49.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
50.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
51.  __ ang alpabetong korean
52.  Pamahalaang militar sa japan _____
53.  Mga naghaharing pamilya ____-
54.  _____ ay mga bayarang sundalo
55.  Banal na kasulatan ng buddhism
56.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
57.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
58.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.