Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000 on January 23, 2012

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Unang emperador ____
2.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
3.  Alituntunin ng karangalan _____
4.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
5.  Dakilang historyador ng China si ______
6.  Banal na aklat ng Islam
7.  Unang shogunato __
8.  Diyos ng langit __
9.  _____ ay mga bayarang sundalo
10.  Ikalawang shogunato __
11.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
12.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
13.  Eleganteng pagsusulat ____
14.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
15.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
16.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
17.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
18.  Digmaan ng mga estado____
19.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
20.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
21.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
22.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
23.  Pamahalaang militar sa japan _____
24.  Ikatlong shogunato __
25.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
26.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
27.  Unang caliph si ____
28.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
29.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
30.  Unang hari sa alamat ng india
31.  Mga naghaharing pamilya ____-
32.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
33.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
34.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
35.  Pinunong pyudal ang _______
36.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
37.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
38.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
39.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
40.  ____- 3rd caliph
41.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
42.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
43.  Marangal na pagpapatiwakal ____
44.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
45.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
46.  Banal na kasulatan ng buddhism
47.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
48.  ___________-ang haba ng great wall of china
49.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
50.  4th caliphate _____-
51.  Unang dinastiyang banyaga sa china
52.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
53.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
54.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
55.  Si ____ ang pangalawang caliph
56.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
57.  Nagtatag ng dinastiyang han
58.  __ ang alpabetong korean
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz