Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000
Please take the quiz to rate it.

Society Quizzes & Trivia

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Mga naghaharing pamilya ____-
2.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
3.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
4.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
5.  Nagtatag ng dinastiyang han
6.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
7.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
8.  Diyos ng langit __
9.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
10.  _____ ay mga bayarang sundalo
11.  Banal na aklat ng Islam
12.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
13.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
14.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
15.  Pinunong pyudal ang _______
16.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
17.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
18.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
19.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
20.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
21.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
22.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
23.  Ikatlong shogunato __
24.  Dakilang historyador ng China si ______
25.  Unang shogunato __
26.  Unang dinastiyang banyaga sa china
27.  Alituntunin ng karangalan _____
28.  Unang emperador ____
29.  Eleganteng pagsusulat ____
30.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
31.  Unang hari sa alamat ng india
32.  Unang caliph si ____
33.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
34.  __ ang alpabetong korean
35.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
36.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
37.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
38.  ____- 3rd caliph
39.  Ikalawang shogunato __
40.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
41.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
42.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
43.  Pamahalaang militar sa japan _____
44.  Digmaan ng mga estado____
45.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
46.  Marangal na pagpapatiwakal ____
47.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
48.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
49.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
50.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
51.  Banal na kasulatan ng buddhism
52.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
53.  Si ____ ang pangalawang caliph
54.  4th caliphate _____-
55.  ___________-ang haba ng great wall of china
56.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
57.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
58.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.