Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions  I  By Cutester_000
Please take the quiz to rate it.

Society Quizzes & Trivia

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
2.  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
3.  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
4.  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
5.  Banal na kasulatan ng buddhism
6.  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
7.  Unang emperador ____
8.  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
9.  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
10.  Namuno sa imperyong babylonia si _____
11.  ____- 3rd caliph
12.  Ikatlong shogunato __
13.  Si ____ ang pangalawang caliph
14.  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
15.  Unang shogunato __
16.  Alituntunin ng karangalan _____
17.  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
18.  4th caliphate _____-
19.  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
20.  Mga naghaharing pamilya ____-
21.  Unang hari sa alamat ng india
22.  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
23.  Diyos ng langit __
24.  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
25.  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
26.  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
27.  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
28.  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
29.  Pamahalaang militar sa japan _____
30.  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
31.  Banal na aklat ng Islam
32.  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
33.  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
34.  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
35.  Ikalawang shogunato __
36.  Dakilang historyador ng China si ______
37.  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
38.  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
39.  Nagtatag ng dinastiyang han
40.  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
41.  Eleganteng pagsusulat ____
42.  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
43.  Pinunong pyudal ang _______
44.  _____ ay mga bayarang sundalo
45.  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
46.  Unang dinastiyang banyaga sa china
47.  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
48.  __ ang alpabetong korean
49.  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
50.  Digmaan ng mga estado____
51.  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
52.  Unang caliph si ____
53.  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
54.  ___________-ang haba ng great wall of china
55.  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
56.  Marangal na pagpapatiwakal ____
57.  Unang literatura ng mga indo aryan ________
58.  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.