Antas ng Hambingan

10  I  By Liyahgotiza
Please take the quiz to rate it.

Antas Ng Hambingan
Piliin ang antas ng hambingan ng pang-uring may salungguhit.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Magsintangkad ang kambal ni Gng. Vidal
1.
2.
2.  Hindi siya gaanong mataas sa pagsasalita ng Filipino na gaya ng ate niya.
1.
2.
3.  Kahusay-husayan si Ted sa pag-aaral sa lahat ng mga anak ni Mang Jose.
1.
2.
4.  Sinlaki ng butil ng mongo ang brilyante sa hikaw ng babae.
1.
2.
5.  Pinakamabisa sa limang ininom ko ang gamut ni inireseta ni Dr. Yu.
1.
2.
6.  Si Raul ay mas maparaan sa buhay kayasa sa nakatatanda niyang kapatid.
1.
2.
7.  Pinakamaliit sa magkakapatid na babae si Sylvia.
1.
2.
8.  Higit na maunlad ang ibang bansa sa Asya kaysa sa Pilipinas.
1.
2.
9.  Ang manok ni Ka Kulas sang katapang-tapangan sa mga isinabong sa araw na ito.
1.
2.
10.  Ikaw pala ang pinakabunso sa inyong magpipinsan.
1.
2.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.