Antas ng Hambingan

10  I  By Liyahgotiza
Please take the quiz to rate it.

Antas Ng Hambingan
Piliin ang antas ng hambingan ng pang-uring may salungguhit.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  Magsintangkad ang kambal ni Gng. Vidal
  • A. 

   Pahambing

  • B. 

   Pasukdol


 • 2. 
  Hindi siya gaanong mataas sa pagsasalita ng Filipino na gaya ng ate niya.
  • A. 

   Pahambing

  • B. 

   Pasukdol


 • 3. 
  Kahusay-husayan si Ted sa pag-aaral sa lahat ng mga anak ni Mang Jose.
  • A. 

   Pahambing

  • B. 

   Pasukdol


 • 4. 
  Sinlaki ng butil ng mongo ang brilyante sa hikaw ng babae.
  • A. 

   Pahambing

  • B. 

   Pasukdol


 • 5. 
  Pinakamabisa sa limang ininom ko ang gamut ni inireseta ni Dr. Yu.
  • A. 

   Pahimbing

  • B. 

   Pasukdol


 • 6. 
  Si Raul ay mas maparaan sa buhay kayasa sa nakatatanda niyang kapatid.
  • A. 

   Pahambing

  • B. 

   Pasukdol


 • 7. 
  Pinakamaliit sa magkakapatid na babae si Sylvia.
  • A. 

   Pahambing

  • B. 

   Pasukdol


 • 8. 
  Higit na maunlad ang ibang bansa sa Asya kaysa sa Pilipinas.
  • A. 

   Pahambing

  • B. 

   Pasukdol


 • 9. 
  Ang manok ni Ka Kulas sang katapang-tapangan sa mga isinabong sa araw na ito.
  • A. 

   Pahambing

  • B. 

   Pasukdol


 • 10. 
  Ikaw pala ang pinakabunso sa inyong magpipinsan.
  • A. 

   Pahambing

  • B. 

   Pasukdol


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.