We have sent an email with your new password.


Ang mga Sawikain at Salawikain

25 Questions  I  By Georly
  • Share This on Twitter
  • +
Communication Quizzes & Trivia
For ALS A&E Secondary. Learning Strand 1: Communication Skills (Filipino)

   or Create Online Test
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Sabi ni Julia sa asawa, "Itaga mo ito sa bato, Kahit hindi nila ako tutulungan, aangat ang ating kabuhayan."
A.
B.
C.
D.
2.  Kung gusto mong "maglubid ng buhangin, huwag sa harap ng mga taong nakakikilala sa iyo dahil mabibisto ka nila.
A.
B.
C.
D.
3.  Bakit hindi ka makasagot diyan? Para kang natuka ng ahas,
A.
B.
C.
D.
4.  Puro balitang kutsero ang  naririnig ko sa kapitbahay nating iyan. Ayoko na tuloy maniwala sa kanya.
A.
B.
C.
D.
5.  Naghalo ang balat sa tinalupan nang malaman niya ang katotohanan.
A.
B.
C.
D.
6.  Napauwi kaagad galing sa Estados Unidos si Ricardo dahil nabalitaan niyang ang asawa niya ay naglalaro ng apoy.
A.
B.
C.
D.
7.  Bulang-gugo si Tompet dahil anak-mayaman siya.
A.
B.
C.
D.
8.  Walang magawa ang mga kapitbahay naming makakati ang dila kaya't maraming may galit sa kanila.
A.
B.
C.
D.
9.  Ang apat na anak nina Nita at Mark ay tinaguriang mga anghel ng tahanan.
A.
B.
C.
D.
10.  Nang umuwi na ang mga bata ay nakabalik na sila sa sariling pugad nila.
A.
B.
C.
D.
11.  May Utang na loob  ang mag-asawang Nita at Mark kay Ginoong Agoncillo dahil sa pagkakabalik ng mga bata.
A.
B.
C.
D.
12.  Nag-alsa balutan ang magkakapatid dahil sa kanilang mga magulang
A.
B.
C.
D.
13.  Hindi pinagbubuhatan ng kamay  ng mag-asawa ang kanilang anak
14.  Piliin ang titik ng tamang salawikain para sa sumusunod na sitwasyon. Ang batang laki sa layaw ay lalaking suwail, walang galang at walang pagpapahalaga sa kapya niya.
A.
B.
C.
D.
15.  "Nay, gusto ko na pong bumali sa inyo. Hirap na hirap na po ako sa buhay may-asawa."
A.
B.
C.
D.
16.  Sinabi ng lalaki ang totoo sa kanyang asawa na magbabago na siya at hindi na niya gagawin ang ginagawa niyang maganda
A.
B.
C.
D.
17.  Kahit kailan daw ay hindi magugustuhan ang lalaking iyon. Hindi raw niyito tipo.
A.
B.
C.
D.
18.  Huwag mong paniwalaan ang taong sinungaling.
A.
B.
C.
D.
19.  Tandaan mo,  hinding-hindi na kita pauutangin ng pera
A.
B.
C.
D.
20.  Marami siyang kaibigan dahil siya ay maluwag sa pera.
21.  Wala na naman sa bahay ang kapatid ko. Paano kasi makati ang paa.
22.  Kung hindi mo na maibibigay ang gusto ko, mabuti pang magsaulian na lang tayo ng kandila
A.
B.
C.
D.
23.  Ang buhay ni Dick ayisang bukas na aklat sa kanyang mgakasamahan.
A.
B.
C.
D.
24.  Wala na siyang bukambibig kundi si Arnold.
25.  Hindi nila natapos ang proyekto dahil ningas-cogon sila.
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz