We have sent an email with your new password.


Ang Lungsod ng Baguio

3  I  By Mirava
  • Share This on Twitter
  • +
Ang Lungsod Ng Baguio
Kilalanin ang magagandang tanawin na tinutukoy sa bawat bilang. Piliin ang titik ng tamang sagot.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Anong magandang lugar ang kinikilala bilang summer capital ng bansa?
1.
2.
3.
2.  Sa anong paboritong pasyalan sa Baguio karaniwang nagpipiknik, nagbibisikleta, at namamangka ang mga tao?
1.
2.
3.
3.  Sa anong daan papuntang Baguio makikita ang malaking ulo ng leon na iniukit mula sa malaking bato?
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz