AKADEMIKONG PAGSUSULAT

4  I  By Idraftroid
Please take the quiz to rate it.

AKADEMIKONG PAGSUSULAT
WAAAAHH!! CRAMMING TO DA MAX!!

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  KATANGIAN NG KONSEPTONG PAPEL
  • A. 

   Analytical na Pagsulat

  • B. 

   Paggalang sa ibang pananaw

  • C. 

   Nakalaan sa mga paksa at mga taon na kinagigiliwan ng Akademikong komunidad

  • D. 

   Gumagamit ng sapat na mga katibayan

  • E. 

   Pagbabasa

  • F. 

   Pagbalangkas ng ideya

  • G. 

   Ang malinaw na paglahad ng opnion at katotohanan

  • H. 

   Balitaktakan/Brainstorming

  • I. 

   Pagsulat ng Matibay na pangangatwiran

  • J. 

   Ang pantay na paglahad ng ideya

  • K. 

   Pagtatanung-tanong

  • L. 

   Organisado

  • M. 

   Ginawa ng mga iskolar, para sa iskolar

  • N. 

   Pagbuo ng konseptong papel

  • O. 

   Dapat maglahad ng importanteng argumento

  • P. 

   May higpit sa pokus

  • Q. 

   Pagbuo ng konseptong Mapa


 • 2. 
  MGA KONSEPTO
  • A. 

   Analytical na Pagsulat

  • B. 

   Paggalang sa ibang pananaw

  • C. 

   Nakalaan sa mga paksa at mga taon na kinagigiliwan ng Akademikong komunidad

  • D. 

   Gumagamit ng sapat na mga katibayan

  • E. 

   Pagbabasa

  • F. 

   Pagbalangkas ng ideya

  • G. 

   Ang malinaw na paglahad ng opnion at katotohanan

  • H. 

   Balitaktakan/Brainstorming

  • I. 

   Pagsulat ng Matibay na pangangatwiran

  • J. 

   Ang pantay na paglahad ng ideya

  • K. 

   Pagtatanung-tanong

  • L. 

   Organisado

  • M. 

   Ginawa ng mga iskolar, para sa iskolar

  • N. 

   Pagbuo ng konseptong papel

  • O. 

   Dapat maglahad ng importanteng argumento

  • P. 

   May higpit sa pokus

  • Q. 

   Pagbuo ng konseptong Mapa


 • 3. 
  ISTRATEHIYA SA PAGPAPALAWAK NG KAALAMAN SA PAGSUSULAT
  • A. 

   Analytical na Pagsulat

  • B. 

   Paggalang sa ibang pananaw

  • C. 

   Nakalaan sa mga paksa at mga taon na kinagigiliwan ng Akademikong komunidad

  • D. 

   Gumagamit ng sapat na mga katibayan

  • E. 

   Pagbabasa

  • F. 

   Pagbalangkas ng ideya

  • G. 

   Ang malinaw na paglahad ng opnion at katotohanan

  • H. 

   Balitaktakan/Brainstorming

  • I. 

   Pagsulat ng Matibay na pangangatwiran

  • J. 

   Ang pantay na paglahad ng ideya

  • K. 

   Pagtatanung-tanong

  • L. 

   Organisado

  • M. 

   Ginawa ng mga iskolar, para sa iskolar

  • N. 

   Pagbuo ng konseptong papel

  • O. 

   Dapat maglahad ng importanteng argumento

  • P. 

   May higpit sa pokus

  • Q. 

   Pagbuo ng konseptong Mapa


 • 4. 
  MGA KASANAYAN
  • A. 

   Analytical na Pagsulat

  • B. 

   Paggalang sa ibang pananaw

  • C. 

   Nakalaan sa mga paksa at mga taon na kinagigiliwan ng Akademikong komunidad

  • D. 

   Gumagamit ng sapat na mga katibayan

  • E. 

   Pagbabasa

  • F. 

   Pagbalangkas ng ideya

  • G. 

   Ang malinaw na paglahad ng opnion at katotohanan

  • H. 

   Balitaktakan/Brainstorming

  • I. 

   Pagsulat ng Matibay na pangangatwiran

  • J. 

   Ang pantay na paglahad ng ideya

  • K. 

   Pagtatanung-tanong

  • L. 

   Organisado

  • M. 

   Ginawa ng mga iskolar, para sa iskolar

  • N. 

   Pagbuo ng konseptong papel

  • O. 

   Dapat maglahad ng importanteng argumento

  • P. 

   May higpit sa pokus

  • Q. 

   Pagbuo ng konseptong Mapa


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.