ნორმალური ანატომია : რესპირაციული სისტემა

52  I  By Nika_bakhsoliani
Please take the quiz to rate it.

ნორმალური ანატომია : რესპირაციული სისტემა

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  რომელი ხრტილია კენტი:  
A.
B.
C.
D.
2.  ცხვირის ღრუ ზემოდან მოისაზღვრება:
A.
B.
C.
D.
3.  ცხვირის ღრუ ქვემოდან მოისაზღვრება:    
A.
B.
C.
D.
4.  რომელ გასავალს უწოდებენ regio respiratoria:    
A.
B.
C.
D.
5.  რომელ გასავალს უწოდებენ regio olfactoria:    
A.
B.
C.
D.
6.  რომელ გასავალს უკავშირდება sinus maxillaris:  
A.
B.
C.
D.
7.  ცხვირის შუა გასავალს უკავშირდება ყველა პარანაზალური წიაღი, გარდა ერთისა:  
A.
B.
C.
D.
8.  ცხავის ძვლის წიაღი უკავშირდება:    
A.
B.
C.
D.
9.  რომელ მათგანს უკავშირდება ცხვირის შუა გასავალი:  
A.
B.
C.
D.
10.  ხორხის კენტი ხრტილია:  
A.
B.
C.
D.
11.  ხორხის წყვილი ხრტილია:    
A.
B.
C.
D.
12.  რომელი ხრტილის წარმონაქმნია processus vocalis:  
A.
B.
C.
D.
13.  რომელი ხრტილის წარმონაქმნებია fovea triangularis  და fovea oblongata:  
A.
B.
C.
D.
14.  რომელი ხრტილის წარმონაქმნებია processus vocalis და processus muscularis:    
A.
B.
C.
D.
15.  ხორხის სახსრებია:  
A.
B.
C.
D.
16.  ხორხის იოგებია ყველა, გარდა ერთისა:  
A.
B.
C.
D.
17.   მბგერავი იოგები მდებარეობს:
A.
B.
C.
D.
18.  რომელ ხრტილს ესახსრება cartilago arythenoidea:    
A.
B.
C.
D.
19.  ბეჭდისებრი ხრტილი სასულის პირველ ხრტილოვან რგოლს უკავშირდება შემდეგი იოგით:  
A.
B.
C.
D.
20.  rima glottidis მოთავსებულია:  
A.
B.
C.
D.
21.  რომელი ნაოჭებით მოისაზღვრება ხორხის კარიბჭე:    
A.
B.
C.
D.
22.  ხორხის ღრუს და ყიის შემვიწროებელი კუნთებია ყველა, გარდა ერთისა:    
A.
B.
C.
D.
23.  მბგერავი იოგების დაჭიმულობაზე მოქმედი კუნთია:    
A.
B.
C.
D.
24.  ხორხის კარიბჭე წინიდან მოისაზღვრება:    
A.
B.
C.
D.
25.  ხორხის ყიასქვედა ღრუ მოისაზღვრება:  
A.
B.
C.
D.
26.  ventriculus laryngis - მდებარეობს:  
A.
B.
C.
D.
27.  ხორხის ფიბროზულ - ელასტიკური აპკი შედგება:  
A.
B.
C.
D.
28.  სასულე მდებარეობს:  
A.
B.
C.
D.
29.  bifurcatio tracheae მდებარეობს:    
A.
B.
C.
D.
30.  რომელი წარმონაქმნებია plica vocalis სისქეში:  
A.
B.
C.
D.
31.  სასულე შედგება შემდეგი ნაწილებისაგან:    
A.
B.
C.
D.
32.  რომელი იოგებით არის დაკავშირებული სასულის ხრტილები ერთმანეთთან:    
A.
B.
C.
D.
33.  carina tracheae მდებარეობს:  
A.
B.
C.
D.
34.  სასულეს კედელი იქმნება:    
A.
B.
C.
D.
35.  სასულე თავის აპკისებრი კედლით ეკვრის:    
A.
B.
C.
D.
36.  ფილტვების ზედაპირებია ყველა, გარდა ერთისა:    
A.
B.
C.
D.
37.  lingula pulmonis გვხვდება:  
A.
B.
C.
D.
38.  ფილტვის კარის ელემენტებია ყველა, გარად ერთისა:  
A.
B.
C.
D.
39.  radix pulmonis შეიცავ  
A.
B.
C.
D.
40.  მარჯვენა ფილტვის კარში ზემოდან ქვემოთ მდებარეობს:    
A.
B.
C.
D.
41.  მარცხენა ფილტვის კარში ზემოდან ქვემოთ მდებარეობს:  
A.
B.
C.
D.
42.  ბრონქ - ფილტვის სეგმენტები იქმნება:  
A.
B.
C.
D.
43.  საბოლოო ბრონქიოლების კედელი სასუნთქი გზების სხვა ელემენტებისაგან განსხვავდება:  
A.
B.
C.
D.
44.  მარჯვენა ფილტვის ზედა წილის სეგმენტებია ყველა, გარდა ერთისა:  
A.
B.
C.
D.
45.  ფილტვის მწვერვალი მდებარეობს: =
A.
B.
C.
D.
46.  მარცხენა ფილტვის წინა საზღვარი ვერტიკალურად ჩაჰყვება მკერდის ძვალს:  
A.
B.
C.
D.
47.  პლევრის ჯიბეებია ყველა, გარდა ერთისა:  
A.
B.
C.
D.
48.  პლევრის გუმბათი იქმნება:    
A.
B.
C.
D.
49.  წინა შუასაყარის ორგანოებია ყველა, გარდა ერთისა:  
A.
B.
C.
D.
50.  უკანა შუასაყარის ორგანოებია ყველა, გარდა ერთისა:  
A.
B.
C.
D.
51.  უკანა შუასაყარში მდებარეობს:    
A.
B.
C.
D.
52.  უკანა შუასაყარის ორგანოებია:  
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.