ნორმალური ანატომია : რესპირაციული სისტემა

52  I  By Nika_bakhsoliani
Please take the quiz to rate it.

ნორმალური ანატომია : რესპირაციული სისტემა

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  rima glottidis მოთავსებულია:  
1.
2.
3.
4.
2.  პლევრის ჯიბეებია ყველა, გარდა ერთისა:  
1.
2.
3.
4.
3.   მბგერავი იოგები მდებარეობს:
1.
2.
3.
4.
4.  radix pulmonis შეიცავ  
1.
2.
3.
4.
5.  ცხვირის ღრუ ზემოდან მოისაზღვრება:
1.
2.
3.
4.
6.  რომელ მათგანს უკავშირდება ცხვირის შუა გასავალი:  
1.
2.
3.
4.
7.  რომელი ხრტილის წარმონაქმნია processus vocalis:  
1.
2.
3.
4.
8.  რომელ გასავალს უკავშირდება sinus maxillaris:  
1.
2.
3.
4.
9.  ხორხის იოგებია ყველა, გარდა ერთისა:  
1.
2.
3.
4.
10.  lingula pulmonis გვხვდება:  
1.
2.
3.
4.
11.  bifurcatio tracheae მდებარეობს:    
1.
2.
3.
4.
12.  ფილტვის მწვერვალი მდებარეობს: =
1.
2.
3.
4.
13.  უკანა შუასაყარში მდებარეობს:    
1.
2.
3.
4.
14.  საბოლოო ბრონქიოლების კედელი სასუნთქი გზების სხვა ელემენტებისაგან განსხვავდება:  
1.
2.
3.
4.
15.  რომელი ხრტილია კენტი:  
1.
2.
3.
4.
16.  რომელი ნაოჭებით მოისაზღვრება ხორხის კარიბჭე:    
1.
2.
3.
4.
17.  ფილტვების ზედაპირებია ყველა, გარდა ერთისა:    
1.
2.
3.
4.
18.  ventriculus laryngis - მდებარეობს:  
1.
2.
3.
4.
19.  ხორხის კენტი ხრტილია:  
1.
2.
3.
4.
20.  ცხვირის შუა გასავალს უკავშირდება ყველა პარანაზალური წიაღი, გარდა ერთისა:  
1.
2.
3.
4.
21.  ხორხის ყიასქვედა ღრუ მოისაზღვრება:  
1.
2.
3.
4.
22.  სასულეს კედელი იქმნება:    
1.
2.
3.
4.
23.  რომელი იოგებით არის დაკავშირებული სასულის ხრტილები ერთმანეთთან:    
1.
2.
3.
4.
24.  ხორხის წყვილი ხრტილია:    
1.
2.
3.
4.
25.  ცხავის ძვლის წიაღი უკავშირდება:    
1.
2.
3.
4.
26.  რომელი ხრტილის წარმონაქმნებია fovea triangularis  და fovea oblongata:  
1.
2.
3.
4.
27.  წინა შუასაყარის ორგანოებია ყველა, გარდა ერთისა:  
1.
2.
3.
4.
28.  რომელ გასავალს უწოდებენ regio olfactoria:    
1.
2.
3.
4.
29.  სასულე თავის აპკისებრი კედლით ეკვრის:    
1.
2.
3.
4.
30.  ხორხის ღრუს და ყიის შემვიწროებელი კუნთებია ყველა, გარდა ერთისა:    
1.
2.
3.
4.
31.  carina tracheae მდებარეობს:  
1.
2.
3.
4.
32.  ხორხის ფიბროზულ - ელასტიკური აპკი შედგება:  
1.
2.
3.
4.
33.  ბეჭდისებრი ხრტილი სასულის პირველ ხრტილოვან რგოლს უკავშირდება შემდეგი იოგით:  
1.
2.
3.
4.
34.  ხორხის კარიბჭე წინიდან მოისაზღვრება:    
1.
2.
3.
4.
35.  მარცხენა ფილტვის კარში ზემოდან ქვემოთ მდებარეობს:  
1.
2.
3.
4.
36.  რომელი წარმონაქმნებია plica vocalis სისქეში:  
1.
2.
3.
4.
37.  მარცხენა ფილტვის წინა საზღვარი ვერტიკალურად ჩაჰყვება მკერდის ძვალს:  
1.
2.
3.
4.
38.  უკანა შუასაყარის ორგანოებია ყველა, გარდა ერთისა:  
1.
2.
3.
4.
39.  სასულე მდებარეობს:  
1.
2.
3.
4.
40.  მარჯვენა ფილტვის ზედა წილის სეგმენტებია ყველა, გარდა ერთისა:  
1.
2.
3.
4.
41.  მარჯვენა ფილტვის კარში ზემოდან ქვემოთ მდებარეობს:    
1.
2.
3.
4.
42.  რომელ გასავალს უწოდებენ regio respiratoria:    
1.
2.
3.
4.
43.  ბრონქ - ფილტვის სეგმენტები იქმნება:  
1.
2.
3.
4.
44.  ცხვირის ღრუ ქვემოდან მოისაზღვრება:    
1.
2.
3.
4.
45.  მბგერავი იოგების დაჭიმულობაზე მოქმედი კუნთია:    
1.
2.
3.
4.
46.  რომელი ხრტილის წარმონაქმნებია processus vocalis და processus muscularis:    
1.
2.
3.
4.
47.  პლევრის გუმბათი იქმნება:    
1.
2.
3.
4.
48.  სასულე შედგება შემდეგი ნაწილებისაგან:    
1.
2.
3.
4.
49.  უკანა შუასაყარის ორგანოებია:  
1.
2.
3.
4.
50.  ფილტვის კარის ელემენტებია ყველა, გარად ერთისა:  
1.
2.
3.
4.
51.  ხორხის სახსრებია:  
1.
2.
3.
4.
52.  რომელ ხრტილს ესახსრება cartilago arythenoidea:    
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.